Lars Gunnar Ericson (66p)

Man, Född: 1959
Roller
Rangordningen antal relationer
Kjell Anders Jernhall (16) Hans Robert Niederbach (15) Anders Olov Almgren (14) Kjell Ivan Vedin (13) Johan Arvid Flodström (13) Claes Magnus Hall (12) Karl Göran Hjalmar Lundin (11) Lars Mattias Johansson (11) Lena Marianne Engblom Eriksson (10) Karin Margaretha Hyllengren (10) Frank Sören Olof Petersson (4) Astrid Stina Maria Hedqvist (4) Per Erik Johan Hörnell (3) Bernt Gunnar Lind (3) Mats Bertil Erkén (3) Benne Arne Bengt-Göran Odén (3) Kurt Björn Urban Niklasson (3) Björn Thorsten Andrén (3) Olof Staffan Jonsson (3) Stig Bertil Nordin (3) Björn Evert Kvick (3) Ulf Stefan Loréhn (2) Juhani Ensio Klemola (2) Dag Mauritz George Pettersson (2) Nils Fredrik Nordqvist (2) Lena Christina Nyberg (2) Bo Ulfsson Ribers (2) Henry Olof Ragnar Johansson (2) Marja Hannele Arvonen (1) Ingrid Margareta Gröning (1) Karl Anders Olsson (1) Bengt Ola Engelbrekts (1) Daniel Bernt Jörgen Peltonen (1) Klas Bertil Simes (1) Rikard Emanuel Nilsson (1) Lars Gunnar Daniel Magnusson (1) (1) Carl Arvid Sundblad (1) Per Arne Gustav Rosenqvist (1) Anna Monica Rungård (1) Arne Gustav Wallin (1) Ulrika Ann-Charlotte Högberg (1) Hans Ola Forsberg (1) Karin Johanna Ljung (1) Lars Peter Kjellberger (1) Karin Maria Gunilla Eurenius (1) Siv Karin Helena Norin (1) Karl Ola Billy Schultz-Eklund (1) Nils Gustav Wigsten (1) Hans Olof Niclas Schiller (1) Sölve Thomas Bouvin (1) Lars Joakim Thilstedt (1) (1) Britt Evy Maria Andersson (1) Lars Gösta Skoglund (1) Lena Karin Maria Lind (1) Hans Peter Hall (1) (1) Klas van Lienden (1) Jakob Ivan Norström (1) Karl Henrik Andersson (1) Frida Sofia Kolbäck (1) Lennart Sven Anders Gustafsson (1) Nils Ringborg (1) Bo Lennart Vexell (1) Per Henrik Sjölund (1) Lars Anders Brolin (1) Johanna Kristina Sällvin (1) (1) Sören Arne Staffan Eriksson (1) (1) Håkan Erik Joakim Lind (1) Sven Patrik Norberg (1) Maria Pernilla Rehnberg (1) Astrid Kristina Uppling (1) Mats Göran Kristensson (1) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (1) Johan Daniel Jönsson Norenius (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Henrik Sjölund (93p) Daniel Bernt Jörgen Peltonen (84p) Kjell Anders Jernhall (84p) Claes Magnus Hall (79p) Lars Joakim Thilstedt (73p) (70p) Karl Göran Hjalmar Lundin (68p) Jakob Ivan Norström (66p) Carl Arvid Sundblad (61p) Björn Thorsten Andrén (57p) Björn Evert Kvick (56p) Karl Henrik Andersson (53p) Lena Marianne Engblom Eriksson (50p) Bengt Ola Engelbrekts (49p) Mats Göran Kristensson (49p) Per Arne Gustav Rosenqvist (47p) Anna Monica Rungård (47p) Nils Fredrik Nordqvist (47p) Ulrika Ann-Charlotte Högberg (47p) Karin Johanna Ljung (47p) Astrid Kristina Uppling (47p) Johan Daniel Jönsson Norenius (47p) Ulf Stefan Loréhn (42p) (42p) (42p) Nils Ringborg (42p) (42p) (42p) Karl Ola Billy Schultz-Eklund (41p) Anders Olov Almgren (41p) Kurt Björn Urban Niklasson (31p) Olof Staffan Jonsson (31p) Ingrid Margareta Gröning (30p) Klas Bertil Simes (30p) Lars Gunnar Daniel Magnusson (30p) Siv Karin Helena Norin (30p) Nils Gustav Wigsten (30p) Sölve Thomas Bouvin (30p) Hans Peter Hall (30p) Hans Robert Niederbach (30p) Lennart Sven Anders Gustafsson (30p) Bo Lennart Vexell (30p) Lars Anders Brolin (30p) Sören Arne Staffan Eriksson (30p) Håkan Erik Joakim Lind (30p) Sven Patrik Norberg (30p) Marja Hannele Arvonen (25p) Kjell Ivan Vedin (20p) Mats Bertil Erkén (20p) Britt Evy Maria Andersson (19p) Benne Arne Bengt-Göran Odén (18p) Lars Gösta Skoglund (17p) Bo Ulfsson Ribers (17p) Lars Mattias Johansson (16p) Maria Pernilla Rehnberg (16p) Lena Karin Maria Lind (14p) Johanna Kristina Sällvin (14p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Frida Sofia Kolbäck (12p) Frank Sören Olof Petersson (11p) Bernt Gunnar Lind (8p) Arne Gustav Wallin (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.