Jan Erik Conny Gustafsson (40p)

Man, Född: 1960
Rangordningen antal relationer
Jimmy Jörgen Rylander (17) Ole Deurell (16) Irene Doris Birgitta Hyltefors (12) Franz Robert Nicholaus Lindström (9) Hans Pontus Erliden (8) Carl Olov Mikael Larsson (8) Kim Lous-Christensen (5) Anna Margareta Sundholm (5) Lars-Inge Roland Bergheim (3) Siv Nina Inger Ollesson (3) Hans Stefan Roland Andersson (3) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (3) Lars Erik Sonesson (2) Ulf Karl Henry Redlund (2) Mats Olov Björklund (1) Per Anders Örjan Karlsson (1) (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Daniel Andréas Bergström (1) Kerstin Charlotte Meurling (1) (1) Anders Åke Forsén (1) Leif Axel Pettersson (1) Fritz Georg Thomas Johansson (1) (1) Lars Emanuel Stenlund (1) Sven Robert Runvik (1) Jan Gerhard Nygren (1) Thorbjörn Arne Widerberg (1) Bengt Anders Jonsson (1) Bo Håkan Winlöf (1) Sven Erik Wallin (1) Lars Andreas Kullander (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Björn Otto Bernhard Hagner (1) Kristina Birgitta Nilsson (1) Nils Olof Börje Karlsson (1) Johan Olofsson (1) Hans Peter Nilsson (1) Thomas Karl Anders Edlund (1) Bert Jörgen Micael Jonsson (1) Per Ragnar Richard Streijffert (1) Martin Jan Erik Jörnelius (1) Eric Torsten Arnold Rahm (1) Sonja Marina Norberg (1) Hans Mikael Viklund (1) Göte Mikael Bjurström (1) (1) Anna Ulrika Arrhenius (1) Stig Stefan Ersbring (1) Alf Ronny Sigvard Nilsson (1) (1) Mats Christer Tiger (1) Kjell Bertil Lidberg (1) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (1) Rolf Michael Persson (1) Leif Sven Gunnar Öjestedt (1) (1) Anders Georg Kuikka (1) Conny Midenhag (1) Stig Olle Backman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Stig Olle Backman (58p) (52p) Eric Torsten Arnold Rahm (52p) Lars Emanuel Stenlund (50p) Johan Olofsson (50p) (48p) (47p) Jimmy Jörgen Rylander (44p) Anders Georg Kuikka (44p) (40p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) (39p) Sven Erik Wallin (39p) Thomas Karl Anders Edlund (39p) Stig Stefan Ersbring (39p) Kjell Bertil Lidberg (39p) Rolf Michael Persson (39p) Göte Mikael Bjurström (35p) Mats Olov Björklund (34p) Jan Gerhard Nygren (34p) Bengt Anders Jonsson (34p) Hans Mikael Viklund (34p) Irene Doris Birgitta Hyltefors (33p) Daniel Andréas Bergström (33p) Björn Otto Bernhard Hagner (33p) Ulf Karl Henry Redlund (33p) Alf Ronny Sigvard Nilsson (33p) Lars Erik Sonesson (32p) Leif Sven Gunnar Öjestedt (32p) Hans Stefan Roland Andersson (29p) Ole Deurell (29p) Martin Jan Erik Jörnelius (28p) Bert Jörgen Micael Jonsson (27p) Bo Håkan Winlöf (26p) Per Ragnar Richard Streijffert (26p) Anders Åke Forsén (25p) Anna Margareta Sundholm (25p) Torgny Sven-Olof Jubro Kool (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Conny Midenhag (24p) Anna Ulrika Arrhenius (23p) Fritz Georg Thomas Johansson (22p) Nils Olof Börje Karlsson (22p) Mats Christer Tiger (22p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Franz Robert Nicholaus Lindström (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Lars Andreas Kullander (19p) Hans Pontus Erliden (18p) Hans Peter Nilsson (16p) Sonja Marina Norberg (16p) Per Anders Örjan Karlsson (14p) Sven Robert Runvik (13p) Thorbjörn Arne Widerberg (13p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.