Jan Krister Olof Havert (30p)

Man, Född: 1960
Rangordningen antal relationer
Martin Erik Odqvist (4) Hans-Göran Evert Frick (4) Arne Evert Sund (3) Arne Mikael Stefan Björk (2) Lars Kristoffer Jacobsson (2) Lars Henrik Sjöman (2) Björn Stellan Lind (2) Erik Bengt Lagerqvist (2) Pernilla Maria Christina Larsson (2) Signe Viveca Johansson (2) Solveig Birgitta Ölvemark (1) (1) Nils Gunno Rydberg (1) Mats Roger Ölvemark (1) (1) Bengt Torbjörn Petersson (1) Sten Harry Oskar Fredriksson (1) Firas Chukri Namroud (1) Jonas Sven H Törnskog Bernersson (1) Erik Arne Peter Sandberg (1) Sevag Leranian (1) Kent Börje Assar Andersson (1) Daniel Christer Assarsson (1) Claes Johan Henrik Billengren (1) Lars Göran Gotthard Sörensson (1) Cecilia Maria Nilebrant Skirhammar (1) Carl Olof Emil Lundgren (1) Bo Olov Vretmo (1) Jon Martin Sörensson (1) Kjell Fredrik Hedqvist (1) Thomas Urban Svedberg (1) Bengt Våge Ölvemark (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Lena Marianne Johansson (1) Jan Ingvar Jonsson (1) Saher Shaboo (1) Björn Erik Ahlberg (1) Ingrid Maria Christina Fredriksson (1) Dara Aziz (1) Bengt Claes Joakim Falck (1) Per Anders Tolke (1) Anders Sigvard Friberg (1) Hans Pontus Erliden (1) Anette Linda Carina Utas (1) Gunbritt Anita Birgitta Lander (1) Lars Erik Eriksson (1) Claes Leif Furfors (1) Johnny Gustafsson (1) Gunborg Ulrika Vretmo (1) Claes Göran Christer Hansson (1) Stefan Peter Mikael Malmberg (1) Kurt Allan Svensson (1) Carl Jesper Thomelius (1) Eva Elisabeth Ölvemark (1) Lars Johan Rudengren (1) Mats Åke Lennart Johansson (1) Hans Stefan Landström Andersson (1) Diaa Ali (1) Per Stefan Asplund (1) Bertil Karl-Ivan Karlsson (1) Anil Isho Shamshoun (1) Jill Margareta Petersson (1) Mats Helge Bengt Billengren (1) Ulf Börje Magnus Andersson (1) Per Lars Erik Billengren (1) Georg Ingemar Lander (1) Våge Leif Berno Furfors (1) Inga Karin Margareta Eriksson (1) Lars Jonas Leander (1) Camilla Gertrud Synnöve Skogsberg (1) Elke Andrea Erika Boltes Svedberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Olof Emil Lundgren (60p) Lars Henrik Sjöman (57p) Hans-Göran Evert Frick (56p) (55p) Cecilia Maria Nilebrant Skirhammar (55p) Lars Erik Eriksson (41p) Lars Göran Gotthard Sörensson (40p) Jon Martin Sörensson (40p) Gunbritt Anita Birgitta Lander (40p) Georg Ingemar Lander (40p) Inga Karin Margareta Eriksson (40p) Claes Göran Christer Hansson (37p) Erik Bengt Lagerqvist (36p) Jan Ingvar Jonsson (32p) Lars Kristoffer Jacobsson (30p) Björn Stellan Lind (30p) Pernilla Maria Christina Larsson (30p) Arne Mikael Stefan Björk (29p) Lena Marianne Johansson (29p) Lars Johan Rudengren (29p) Stefan Peter Mikael Malmberg (28p) Kjell Fredrik Hedqvist (25p) Sten Harry Oskar Fredriksson (24p) Thomas Urban Svedberg (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Ingrid Maria Christina Fredriksson (23p) Mats Helge Bengt Billengren (23p) Claes Johan Henrik Billengren (22p) Per Lars Erik Billengren (22p) Mats Åke Lennart Johansson (21p) Per Stefan Asplund (21p) Bengt Torbjörn Petersson (20p) Jonas Sven H Törnskog Bernersson (20p) Bengt Claes Joakim Falck (20p) Signe Viveca Johansson (20p) (18p) Hans Pontus Erliden (18p) Martin Erik Odqvist (17p) Solveig Birgitta Ölvemark (16p) Mats Roger Ölvemark (16p) Erik Arne Peter Sandberg (16p) Daniel Christer Assarsson (16p) Bengt Våge Ölvemark (16p) Kurt Allan Svensson (16p) Eva Elisabeth Ölvemark (16p) Bo Olov Vretmo (15p) Per Anders Tolke (15p) Gunborg Ulrika Vretmo (15p) Jill Margareta Petersson (15p) Saher Shaboo (14p) Anette Linda Carina Utas (14p) Carl Jesper Thomelius (14p) Bertil Karl-Ivan Karlsson (12p) Kent Börje Assar Andersson (11p) Björn Erik Ahlberg (11p) Claes Leif Furfors (11p) Ulf Börje Magnus Andersson (11p) Elke Andrea Erika Boltes Svedberg (10p) Anders Sigvard Friberg (9p) Våge Leif Berno Furfors (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.