(56p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(4) (4) (4) (4) Bo Göte Ingvar Persson (4) (4) (4) Pia Ann-Charlotte Persson (4) Lars Niklas Paulsson (4) Ulf Håkan Lennart Nilsson (4) Gert Henrik Paulsson (4) Lars Göran Adgård (4) Hans-Thomas Horst Beckmann (4) (4) (4) (4) Gert Olof Paulsson (3) (3) Claes Mikael Grennard (2) Hans-Erik Göran Berntsson (2) (2) (2) Björn Erik Svensson (1) Carl Johan Rippe (1) (1) Carl-Eric Bohlin (1) Peter Eric Jönsson (1) Carl Anders Erik Johansson (1) (1) Jan Stefan Täckdal (1) Carl Martin Wallentin Windahl (1) Jan Olow Olsson (1) Helena Birgitta Müller (1) Eva Gunilla Dernbrant (1) Eva Madeleine Samuelson (1) Mats Johan Lindén (1) René Lauxtermann (1) Ove Lennart Nilsson (1) Per Edvard Lennart Sjögren (1) (1) (1) Hans Urban Jansson (1) Hans Jacob Dalborg (1) Görel Cecilia G Petersson Vieweg (1) Sven Ove Benny Vallin (1) Sten Christer Thomas Falkenström (1) (1) (1) Eva Monica Annette Branks (1) Leif Robert Eriksson (1) Madelen Elisabet Kindlund (1) Erik Thomas Lindberg (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Jan Gunnar Lundkvist (1) Bo Egon Hjalmarsson (1) Mats Erik Sture Kåvik (1) Leif Roger Johansson (1) (1) Bernt Arne Johansson (1) Jerker David Rustan (1) Lars-Håkan Roger Håkansson (1) Leif Roland Ilander (1) Mona Lisbeth Linnea Dahlström (1) Bo Christer Nylander (1) Ulf Lennart Bengtsson (1) Peggy Bertha Bruzelius (1) (1) Jens Malte Karlsson (1) (1) (1) Alexandre Vincent Mordasini (1) (1) (1) Anita Susanne Grönvall (1) Per Magnus Gunnar Unger (1) Klas Ditmar Kockum (1) Thomas Uno Hessel (1) Klas Johan Brand (1) Lars Åke Yngve Hildestrand (1) Erik Kjellsson Nerpin (1) (1) Bert Tore Gunnar Johansson (1) (1) Tina Linnéa Cecilia Gustavsson (1) Rouba Cathrine Toubal Söderman (1) Hans Christer Dahlström (1) Tom Rudolf Pendén (1) Bengt Ole Göran Selander (1) Jessica Birgitta Nylander (1) Anders Yngve Bäcker (1) Oskar Andreas Ebbe Rydén (1) (1) Bengt Olof Kindlund (1) Birgitta Louise Arén (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) (71p) (69p) Hans Jacob Dalborg (67p) (63p) (62p) (59p) Bo Göte Ingvar Persson (58p) (58p) (58p) (58p) (57p) (56p) Sten Christer Thomas Falkenström (56p) Alexandre Vincent Mordasini (56p) (56p) Birgitta Louise Arén (56p) (55p) (55p) (55p) (53p) Görel Cecilia G Petersson Vieweg (53p) Peggy Bertha Bruzelius (53p) (53p) (53p) Klas Johan Brand (48p) Leif Robert Eriksson (47p) Jerker David Rustan (46p) (45p) (45p) Lars Göran Adgård (45p) (44p) (44p) Jan Gunnar Lundkvist (44p) Pia Ann-Charlotte Persson (44p) Ulf Håkan Lennart Nilsson (44p) Thomas Uno Hessel (44p) Hans-Thomas Horst Beckmann (44p) (44p) Bernt Arne Johansson (43p) Jan Olow Olsson (42p) Gert Olof Paulsson (41p) Claes Mikael Grennard (39p) Carl Martin Wallentin Windahl (39p) Hans-Erik Göran Berntsson (39p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) (39p) Bert Tore Gunnar Johansson (39p) Tina Linnéa Cecilia Gustavsson (39p) Leif Roland Ilander (36p) Jessica Birgitta Nylander (35p) Erik Kjellsson Nerpin (33p) (26p) Peter Eric Jönsson (25p) Erik Thomas Lindberg (25p) Per Magnus Gunnar Unger (24p) Björn Erik Svensson (22p) Bengt Ole Göran Selander (22p) Klas Ditmar Kockum (20p) Carl Johan Rippe (17p) Carl-Eric Bohlin (17p) Carl Anders Erik Johansson (17p) Eva Gunilla Dernbrant (17p) Eva Monica Annette Branks (17p) Bo Egon Hjalmarsson (17p) Anita Susanne Grönvall (17p) Mats Erik Sture Kåvik (16p) Lars Niklas Paulsson (16p) Oskar Andreas Ebbe Rydén (16p) (15p) (15p) Per Edvard Lennart Sjögren (14p) Bo Christer Nylander (14p) Rouba Cathrine Toubal Söderman (14p) Tom Rudolf Pendén (14p) Mats Johan Lindén (12p) (11p) Hans Christer Dahlström (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.