(57p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(4) (4) (4) (4) Bo Göte Ingvar Persson (4) (4) (4) Pia Ann-Charlotte Persson (4) Lars Niklas Paulsson (4) Ulf Håkan Lennart Nilsson (4) Gert Henrik Paulsson (4) Lars Göran Adgård (4) Hans-Thomas Horst Beckmann (4) (4) (4) (4) Gert Olof Paulsson (3) (3) Claes Mikael Grennard (2) Hans-Erik Göran Berntsson (2) (2) (2) Björn Erik Svensson (1) Carl Johan Rippe (1) (1) Carl-Eric Bohlin (1) Peter Eric Jönsson (1) Carl Anders Erik Johansson (1) (1) Jan Stefan Täckdal (1) Carl Martin Wallentin Windahl (1) Jan Olow Olsson (1) Helena Birgitta Müller (1) Eva Gunilla Dernbrant (1) Eva Madeleine Samuelson (1) Mats Johan Lindén (1) René Lauxtermann (1) Ove Lennart Nilsson (1) Per Edvard Lennart Sjögren (1) (1) (1) Hans Urban Jansson (1) Hans Jacob Dalborg (1) Görel Cecilia G Petersson Vieweg (1) Sven Ove Benny Vallin (1) Sten Christer Thomas Falkenström (1) (1) (1) Eva Monica Annette Branks (1) Anders Sture Kriström (1) Madelen Elisabet Kindlund (1) Erik Thomas Lindberg (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Jan Gunnar Lundkvist (1) Bo Egon Hjalmarsson (1) Mats Erik Sture Kåvik (1) Leif Roger Johansson (1) (1) Bernt Arne Johansson (1) Jerker David Rustan (1) Lars-Håkan Roger Håkansson (1) Leif Roland Ilander (1) Mona Lisbeth Linnea Dahlström (1) Bo Christer Nylander (1) Ulf Lennart Bengtsson (1) Peggy Bertha Bruzelius (1) (1) Jens Malte Karlsson (1) (1) (1) Alexandre Vincent Mordasini (1) (1) (1) Anita Susanne Grönvall (1) Per Magnus Gunnar Unger (1) Klas Ditmar Kockum (1) Thomas Uno Hessel (1) Klas Johan Brand (1) Lars Åke Yngve Hildestrand (1) Erik Kjellsson Nerpin (1) (1) Bert Tore Gunnar Johansson (1) (1) Tina Linnéa Cecilia Gustavsson (1) Rouba Cathrine Toubal Söderman (1) Hans Christer Dahlström (1) Tom Rudolf Pendén (1) Bengt Ole Göran Selander (1) Jessica Birgitta Nylander (1) Anders Yngve Bäcker (1) Oskar Andreas Ebbe Rydén (1) (1) Bengt Olof Kindlund (1) Birgitta Louise Arén (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Hans Jacob Dalborg (79p) (71p) Carl Johan Rippe (69p) (69p) (65p) (63p) (62p) (61p) (58p) (58p) (58p) (56p) Sten Christer Thomas Falkenström (56p) Alexandre Vincent Mordasini (56p) (56p) Birgitta Louise Arén (56p) (55p) Görel Cecilia G Petersson Vieweg (55p) (55p) Peggy Bertha Bruzelius (55p) (55p) (55p) (55p) (52p) Bo Göte Ingvar Persson (50p) (50p) Ulf Håkan Lennart Nilsson (47p) Jerker David Rustan (46p) (45p) (45p) Lars Göran Adgård (45p) (44p) (44p) Jan Gunnar Lundkvist (44p) Pia Ann-Charlotte Persson (44p) Thomas Uno Hessel (44p) Hans-Thomas Horst Beckmann (44p) (44p) Lars Torbjörn Hultsberg (43p) Bernt Arne Johansson (43p) Jan Olow Olsson (42p) Gert Olof Paulsson (41p) Erik Thomas Lindberg (40p) Claes Mikael Grennard (39p) Carl Martin Wallentin Windahl (39p) Hans-Erik Göran Berntsson (39p) (39p) Bert Tore Gunnar Johansson (39p) Tina Linnéa Cecilia Gustavsson (39p) Leif Roland Ilander (36p) Erik Kjellsson Nerpin (36p) Jessica Birgitta Nylander (35p) Per Magnus Gunnar Unger (27p) (26p) Peter Eric Jönsson (25p) Klas Johan Brand (23p) Björn Erik Svensson (22p) Bengt Ole Göran Selander (22p) Eva Monica Annette Branks (20p) Anita Susanne Grönvall (20p) Klas Ditmar Kockum (20p) Carl-Eric Bohlin (17p) Carl Anders Erik Johansson (17p) Eva Gunilla Dernbrant (17p) Bo Egon Hjalmarsson (17p) Anders Sture Kriström (16p) Mats Erik Sture Kåvik (16p) Lars Niklas Paulsson (16p) Oskar Andreas Ebbe Rydén (16p) (15p) (14p) Per Edvard Lennart Sjögren (14p) Bo Christer Nylander (14p) Rouba Cathrine Toubal Söderman (14p) Tom Rudolf Pendén (14p) Helena Birgitta Müller (12p) Mats Johan Lindén (12p) Hans Christer Dahlström (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.