Stig Urban Lundevi (31p)

Man, Född: 1960
Rangordningen antal relationer
Eric Andreas Larsson (4) Per Robert Landin (4) Henric Claes Johan Hilmersson (4) Olof Henrik Dahlgren (4) Bo Gunnar Söderholm (2) Rolf Göran Johansson (1) Ulf Stefan Holst (1) Sebastian Karim Karlsson (1) Karin Rose-Marie Lundevi (1) Bim Britt-Marie Persson Spansk (1) Leif Erik Blomqvist (1) Lars Tommy Andersson (1) Sven Erik Einar Edman (1) Jan Håkan Carlsson (1) Per Berno Kristian Persson (1) Lars Olof Ronny Vibeck (1) Gudrun Anita Margareta Lingebrand (1) Mats Jerker Nilsson (1) Anna Bibie Maria Höglund Hewrén (1) Pål Ulf Netsman (1) Ulf Kenneth Olsson (1) Lars Thomas Carlsson (1) Carl Christer Andersson (1) Jan Mikael Carnbrand (1) Stig Mikael Andersson (1) Lars Magnus Åke Käck (1) M C T Cecilia Strålman Giertta (1) Roland Tomas Niva (1) Eric Hans Bodin Forselius (1) Carl Anders Olofsson (1) Lars Ossian Nilsson (1) Peter Torbjörn Rexhammar (1) Lars Yngve Ronny Andersson (1) Åsa Margareta Åderman (1) Erik Olof Ternert (1) Magnus Lennart Hulldin (1) Per-Åke Gunnar Öster (1) Göran Evert Lennart Karlsson (1) Astrid Annemo Carlsson (1) Lars Johan Streng (1) Ingemar Börje Edman (1) Björn Eric Frössevi (1) Sven Peter Hallgren (1) Susanna Kristina Larsson (1) Tord Allan Michael Erixon (1) Sven Rickard Johansson (1) Carl Jonny Bengtsson (1) Roger Andreas Holgersson (1) Arto Aarne Ukura (1) Anette Ingela Fassl (1) Emelie Viktoria Alm (1) Denice Anna Wera Nyström (1) Inge Mikael Johnson (1) Nils Håkan Bolander (1) Viveka Marina Söderholm (1) Per Rune Lif (1) Rune Peder Danielsson (1) Per Arne Tage Schäf (1) Francesco Antonio Baggio (1) Ing-Mari Frössevi (1) Lars Kent Göran Carlsson (1) Leif Ingvar Lundin (1) Johan Fredrik Lejdberg (1) Bo Lennart Ragnvald Lind (1) Ulf Tomas Axnér (1) Kent Tore Gustavsson (1) Charlie Janeric Lundberg (1) Åke Ingwer Backa (1) Lars Magnus Öster (1) Mats Anders Karl Tufvesson (1) Mats Roland Gunnar Jörholt (1) Per Eric Frössevi (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.