(89p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(2) Hans Urban Hobring (2) Anna Maria Holmgren (1) Jan Olof Allan Bosaeus (1) (1) Peter Lennart Strand (1) Carl Mikael Larsson (1) Karl Magnus Rosén (1) (1) Anne-Marie Viktoria Svensson (1) Mats Helge Paulsson (1) (1) Claes Göran Brile (1) Lars Håkan Krister Sundling (1) Lars Martin Lindqvist (1) Egon Paul Emanuel Waldemarsson (1) (1) Göran Hägerfelth (1) Timo Juhani Kuusela (1) (1) Per Torsten Gunnar Centerdal (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Gunilla Elisabet Edvinsson (1) Per Song-Bock Bäckström (1) (1) Anneli Christine Söderlind (1) Ann Kerstin Birgitta Lindell (1) Kerstin Charlotte Meurling (1) Peter Michael Wolfgang Graf (1) Peter Stellan Ekberg (1) (1) Olof Patrik Svensson (1) (1) Nina Efva Anita Lagerstedt (1) Dan Christer Pitulia (1) Nils Jonas Alfred Ekvall (1) Karl Fredrik Paulsson (1) Leif Axel Pettersson (1) Sven Joakim Jonsson (1) Thomas Lennart Eklund (1) Bob David Johanson (1) (1) Nils Arne Almerfors (1) Johanna Maria Elisabeth Eliasson (1) Jan Christer Lindoffer (1) Jan Gustav Sjöquist (1) Glen Kurt Gustav Nilsson (1) (1) Agneta Maria Terrvik Ekdahl (1) Karl Per Vilhelm Skärgård (1) Carl Peter Theodor Eilif F Lindell (1) Mats Erik Åkerlund (1) (1) (1) Cumhur Thomas Dogan Gür (1) (1) (1) Monica Cecilia Lingegård (1) Mats Erling Jonsson (1) Göran Josef Grosskopf (1) Sven Erik Wallin (1) Helena Karin Cronvall Morén (1) (1) Dennis Kristofer Selsborg (1) Dan Allan Kjällqvist (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Göran Thesleff Stiernstedt (1) Bengt Anders Claesson Ulff (1) Maria Pernilla Rehnberg (1) (1) Kristina Birgitta Nilsson (1) Bo Krogvig (1) Claes Martin Falkevall (1) Ulf Christian Zivlak (1) Kim Thomsen (1) Nils Roger Mikael Johansson (1) Johan Olofsson (1) Bo Kenneth Åsell (1) Olle Lars Pär Cederberg (1) Eva Mariann Holtan (1) Anna Marie Vernersson (1) Thomas Karl Anders Edlund (1) Inger Kristina Drotz (1) Karl Leonard Daun (1) Karin Maria Holm Kaloczy (1) Elsa Kristina Bengtsson (1) Per Ragnar Richard Streijffert (1) Andreas Lars Roger Lundin (1) Mats Karl Johan Gunnarsson (1) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (1) (1) Claes Wilhelm Mascoll Silfverstolpe (1) Madeleine Louise Agneta Kores (1) Inger Margareta Dahle (1) (1) Nils Ola Wahlqvist (1) Tommy Roland Åstrand (1) (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Carl Lennart Jakobsson (1) Per Rolf Anders Ekelund (1) Carl Thomas Daae (1) Bertil Peter Persson (1) Per Isak Sten Persson (1) (1) (1) Sven Johnny Karlsson (1) Hans Urban Lindskog (1) Inger Gunilla Birgitta Parish (1) Lars Ingvar Sköld (1) (1) Leif Arne Karnström (1) Johan Anders Henrik Scharp (1) Johan Emil Telander (1) Karl Axel Granlund (1) Stig Stefan Ersbring (1) Lisbet Nord (1) Knut Martin Thunman (1) (1) Karin Maria Malmgren (1) Jan Erik Conny Gustafsson (1) Björn Axel Zackrisson (1) Anna Christina Rubenhag (1) (1) Niclas Tom Winkvist (1) Eva Christina Malin Persson (1) Kjell Bertil Lidberg (1) Crister Hallingström (1) Niclas Gustav Sonesson (1) Daniel Andreas Henrik Lewandowski (1) Jesper Göransson (1) Rolf Michael Persson (1) Kerstin Annika Lopez (1) (1) Anna Elisabet Ulfsdotter Gertz Rex (1) Jan-Erik Gustav Hellsvik (1) Kim Lous-Christensen (1) Holger Mattias Ronquist (1) Per Jörgen Ringman (1) Anders Viktor Borgs (1) Jimmy Jörgen Rylander (1) Alf Gerald Engström (1) Carl Anders Wilhelm Pettersson (1) (1) Johan Ragnar Norbäck (1) Hans Göran Dege (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Göran Josef Grosskopf (92p) Per Torsten Gunnar Centerdal (90p) Anneli Christine Söderlind (90p) Elsa Kristina Bengtsson (90p) Mats Helge Paulsson (89p) Egon Paul Emanuel Waldemarsson (89p) Ann Kerstin Birgitta Lindell (89p) Olof Patrik Svensson (89p) Karl Fredrik Paulsson (89p) (89p) Kim Thomsen (89p) Lars Ingvar Sköld (89p) Karl Axel Granlund (89p) Eva Christina Malin Persson (89p) Jesper Göransson (83p) Jan Gustav Sjöquist (82p) Niclas Tom Winkvist (81p) (80p) Monica Cecilia Lingegård (80p) (80p) Bertil Peter Persson (80p) Johan Ragnar Norbäck (80p) Alf Gerald Engström (77p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Göran Thesleff Stiernstedt (73p) Karin Maria Holm Kaloczy (69p) Sven Joakim Jonsson (68p) (67p) Peter Lennart Strand (65p) Karl Magnus Rosén (65p) Thomas Lennart Eklund (65p) (65p) (65p) (65p) (65p) Carl Anders Wilhelm Pettersson (65p) (65p) Jan Olof Allan Bosaeus (63p) (63p) Karl Per Vilhelm Skärgård (63p) Inger Margareta Dahle (63p) (63p) Johanna Maria Elisabeth Eliasson (62p) Lars Martin Lindqvist (61p) Dan Christer Pitulia (58p) (57p) (56p) Claes Martin Falkevall (56p) Madeleine Louise Agneta Kores (56p) Leif Arne Karnström (56p) Per Jörgen Ringman (56p) Göran Hägerfelth (54p) Gunilla Elisabet Edvinsson (54p) Bo Krogvig (54p) Inger Kristina Drotz (54p) Andreas Lars Roger Lundin (54p) (54p) Johan Anders Henrik Scharp (54p) Lisbet Nord (54p) Björn Axel Zackrisson (54p) Crister Hallingström (54p) Kerstin Annika Lopez (54p) (52p) Bengt Anders Claesson Ulff (51p) (51p) Johan Olofsson (50p) Per Rolf Anders Ekelund (50p) Anna Christina Rubenhag (50p) Carl Peter Theodor Eilif F Lindell (49p) Anna Marie Vernersson (49p) Tommy Roland Åstrand (49p) Hans Urban Lindskog (49p) (48p) (47p) (47p) Mats Erling Jonsson (47p) Claes Wilhelm Mascoll Silfverstolpe (47p) Lars Håkan Krister Sundling (46p) Timo Juhani Kuusela (46p) (46p) Per Song-Bock Bäckström (46p) Nils Arne Almerfors (46p) Glen Kurt Gustav Nilsson (46p) Cumhur Thomas Dogan Gür (46p) (46p) Olle Lars Pär Cederberg (46p) Carl Lennart Jakobsson (46p) Per Isak Sten Persson (46p) Knut Martin Thunman (46p) Niclas Gustav Sonesson (46p) Holger Mattias Ronquist (46p) Nils Roger Mikael Johansson (45p) Jimmy Jörgen Rylander (44p) (43p) Peter Michael Wolfgang Graf (41p) (41p) Anders Viktor Borgs (41p) (40p) (40p) Karin Maria Malmgren (40p) Jan Erik Conny Gustafsson (40p) (39p) Sven Erik Wallin (39p) Thomas Karl Anders Edlund (39p) Stig Stefan Ersbring (39p) Kjell Bertil Lidberg (39p) Rolf Michael Persson (39p) Mats Karl Johan Gunnarsson (37p) Anne-Marie Viktoria Svensson (34p) Nils Jonas Alfred Ekvall (34p) Eva Mariann Holtan (34p) Daniel Andreas Henrik Lewandowski (34p) Bob David Johanson (33p) Inger Gunilla Birgitta Parish (31p) Hans Urban Hobring (29p) Dennis Kristofer Selsborg (26p) Per Ragnar Richard Streijffert (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Carl Mikael Larsson (19p) Karl Leonard Daun (19p) Anna Elisabet Ulfsdotter Gertz Rex (18p) Hans Göran Dege (18p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (17p) Carl Thomas Daae (17p) Claes Göran Brile (16p) Peter Stellan Ekberg (16p) Mats Erik Åkerlund (16p) Maria Pernilla Rehnberg (16p) Johan Emil Telander (16p) Anna Maria Holmgren (15p) (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) (14p) Nils Ola Wahlqvist (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.