Blanka Kruljac Rolén (53p)

Kvinna, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Per Engzell (3) Lars Ivar Wennberg (3) Jan-Eric Engdahl (3) Bertil Gunnar Johansson (2) Pär Olof Erik Ramström (2) Jan Gregor Råssjö (2) Lars Olof Skogsberg (2) Frank Dagfinn Björsbo (2) Carl Johan Kock (1) Sven Anders Berg (1) Kent Åke Hjalmarsson (1) Kerstin Ingegerd Modéer (1) Jenny Anna Maria Örevik (1) Jens Christofer Önbäck (1) Lotta Teresia Lindh (1) Ingrid Marie Eliasson (1) Eva Helena Margareta Gustavsson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Axel Erling Ögren (1) Kjell Göran Berndtsson (1) Leif Christer Nilsson (1) Maria Carolina Lunde (1) Anders Christer Malmström (1) Curt Vilhelm Stener (1) Naemi Anna-Lena Edwinson (1) Kjell Tomas Rosenqvist (1) Bertil Andreas Breitholtz (1) Eva Dagny Kristina Ån (1) Gert-Inge Roland Lindeberg (1) Johan Olof Emil Sundberg (1) Sam Lindstedt (1) Lars Olof Wallén (1) Helene Maria Stenvall (1) Knut Håkan Eriksson (1) Lars Olof Köllerström (1) Anna Helena Karolina Söderbärj (1) Britta Ingegerd Engström Jakobsson (1) Carina Hannele Alexandra Andersson (1) Sven Niklas Bursell (1) Karin Ida Lind (1) Sven Karl Rune Pettersson (1) Lennart Torsten Pauli Torstensson (1) Carl-Henrik Joakim Appel (1) Rolf Fredrik Thobias Ahlqvist (1) Kerstin Ingalill Andersson (1) Magnus Johan Jönsson (1) Nina Camilla Strömsten (1) Mats Olof Hesselbom (1) Jan Rune Stange (1) Johan Henrik Valentin Engdal (1) Asta Valborg Johansson (1) EDVERT UYAR (1) Karl Johan Mikael Eklund (1) Gun Carin Susanne Asp Ramström (1) Mats Torgny Andersson (1) Carl Axel Erik Anders Jönsson (1) Kurt Åke Reinhold Palmgren (1) Spomenka Cecar (1) Roland Evald Rydén (1) Åke Sigvard Angsebo (1) Helén Marita Lyckstedt (1) Lars Olov Torsten Krantz (1) Kjell Inge Oskar Ahlqvist (1) Lars Owe Hasslund (1) Kjell Urban Juhlin (1) Ronny Michael Wallgren (1) Lars Andréas Karlsson (1) Christer Eje Fälth (1) Jan Thore Ottosson (1) Hannu Kalevi Kvick (1) Eva Magdalena Karlsson (1) Arne Mattias Nordlander (1) Sofie Margareta Lundberg (1) Indra Lisa W Källserud Lövkvist (1) Jane Maria Kristina Erixon (1) Jane Anette Persson (1) Tina Margaretha Larsson (1) Lena-Karin Kristoffersson (1) Björn Bengt Christian Eklundh (1) Ebba Elisabet Lithander (1) Anita Wiola Nordqvist (1) Anders Rolf-Birger Zirath (1) Linda Helena Sandbacka (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Siv Åsa Margareta Grans (1) Lena Irene Larsson (1) Agneta Kristina Ceder (1) Bo Krister Pettersson (1) Fredrik Harald Ulfhielm (1) Renée Ethel Nordahl (1) Peter Carl Fredrik Ihrfelt (1) Lars Haldor Fredriksson (1) Mari Charlotte Valborg Leach (1) Karin Marie Siklo (1) Sixten Gunnar Larsson (1) Sven Olov Forsberg (1) Carl Mats Ivan Ekberg (1) Clas Håkan Albrecht (1) Toni Lahdo (1) Eva Helena Mörtsell (1) Lars Birger Järestedt (1) Eva Margareta Stigbehrt (1) Jari-Pekka Heinonen (1) Rolf Tony Nordgren (1) Joachim Raymond Lotthagen (1) Jan Rune Valdemar Öjerbäck (1) Sten Werner Haake (1) Hans Håkan Kadesjö (1) Hans-Georg Israelsson (1) Nils Gunnar Andersson (1) Rolf Ove Palmberg (1) Bengt-Olof Gillberg (1) Malin Elisabeth Johansson (1) Lena Anneli Ström (1) Hans Christian Lundin (1) Joanna Edith Landau (1) Bengt Hugo Sigvard Nilsson (1) Eva Maria Zettervall (1) Sandra Channett Norelius (1) Maria Helena Johansson (1) Erik Gösta Lindved (1) Jan Fagerström (1) Fadi Barsum (1) Bo Lennart Arnerbeck (1) Peter Niklas Colldén (1) Claes Jihmmy Ingvarsson (1) Kjell Gunnar Östlund (1) Annicka Eva Marie Andersson (1) Lennart Georg Öhlin (1) Karl Gunnar Dahlin (1) Per Johan Erik Ahlin (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Laleh Maghonaki (1) Sven Lennart Åkerblom (1) Carl-Gustav Valentin Löfgren (1) Susanne Elisabeth Larsson-Stålarm (1) Lena Sofia Hagström (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Jan Östen Östlund (1) Johnny Mikael Ylander (1) Lars Niklas Peter Berggren (1) Stefan Ingemar Mattsson (1) Sten Jörgen Nykvist (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Maria Teresa Elisabeth Ekström (1) Lena Marion Engman (1) Monitha Klingvall (1) Björn Åke Olof Bengtsson (1) Lars Gunnar Wiking (1) Susanna Therese Holst (1) Lorraine Miles (1) Stig Håkan Bryngelsson (1) Per Åke Martin Johansson (1) Per Olof Alm (1) Hildegard Elisabeth Huber (1) Emma Helena Bergström Norburg (1) Nils Christer Bentzer (1) Maria Elisabeth Olivemark (1) Vivi-Anne Kristina Norén (1) Karl Olof Kaltea (1) Anki Elisabet Kindmark (1) Per Mikael Ericson (1) Lars Göran Stokken (1) Maria Elisabeth Charlotte Carlsson (1) Claes Birger Lennart Wahlgren (1) Axel Niklas Norén (1) Zohreh Sazvar (1) Per Gösta Jonsson (1) Ronny Stefan Vinberg (1) Daniel Alf Einar Karlén (1) Bengt Seved Eriksson (1) Björn Rune Gottfrid Remell (1) Jan Bo Sääf (1) Håkan Ivar Lennart Samuelsson (1) Åke Tiles (1) Gunilla Maria Persson (1) Lena Christina Louise Jönsson (1) Lars Morgan Öberg (1) Clas Håkan Persson (1) Per Gunnar Ångström (1) Carl Jakob Rolén (1) Laila Elisabet Göthberg (1) Anita Marianne Wanhainen (1) Sven Andrée Ärnström (1) Anna-Kristina Lovisa Persson (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Lars Eric Ivar Larsson (1) Per-Göran Ekdahl (1) Lars Helmer Johnsson (1) Lars-Göran Rolf Ekberg (1) Annelie Elisabet Högsund (1) Patrik Anders Mellgren (1) Ulf Gösta Hägg (1) Mats Rune Karlsson (1) Stefan Antero Falck (1) Ingrid Anita Maria Oikari (1) Martin Olof Axelsson (1) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (1) Lars Niklas Dahlin (1) Leif Gunnar Edman (1) Gunnar Bech (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Anders Christer Malmström (55p) Hans Christian Lundin (54p) Ingrid Marie Eliasson (53p) Johan Olof Emil Sundberg (53p) Peter Carl Fredrik Ihrfelt (53p) Lars Gunnar Wiking (53p) Emma Helena Bergström Norburg (53p) Per Gunnar Ångström (53p) Lars Ivar Wennberg (51p) Hans Håkan Kadesjö (43p) Patrik Anders Mellgren (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Carl-Henrik Joakim Appel (39p) Sofie Margareta Lundberg (39p) Rolf Tony Nordgren (39p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (39p) Bertil Gunnar Johansson (38p) Jan Gregor Råssjö (38p) Björn Bengt Christian Eklundh (37p) Toni Lahdo (37p) Lena Anneli Ström (37p) Lennart Torsten Pauli Torstensson (33p) Claes Jihmmy Ingvarsson (29p) Helén Marita Lyckstedt (28p) Britta Ingegerd Engström Jakobsson (25p) Jane Maria Kristina Erixon (25p) Karl Johan Mikael Eklund (24p) Jan Erik Christer Holmberg (23p) Eva Helena Margareta Gustavsson (22p) Lars Göran Stokken (22p) Kent Åke Hjalmarsson (20p) Johan Henrik Valentin Engdal (20p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Pär Olof Erik Ramström (20p) Joachim Raymond Lotthagen (20p) Claes Birger Lennart Wahlgren (20p) Håkan Ivar Lennart Samuelsson (20p) Hans-Georg Israelsson (19p) Jan-Eric Engdahl (19p) Lars Niklas Dahlin (19p) Lars Olof Köllerström (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Frank Dagfinn Björsbo (18p) Jan Rune Stange (17p) Clas Håkan Albrecht (17p) Maria Helena Johansson (17p) Per Gösta Jonsson (17p) Lars Olof Wallén (16p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Susanna Therese Holst (16p) Lorraine Miles (16p) Maria Elisabeth Olivemark (16p) Vivi-Anne Kristina Norén (16p) Axel Niklas Norén (16p) Sam Lindstedt (15p) Lars Andréas Karlsson (15p) Lars Olof Skogsberg (15p) Mats Rune Karlsson (15p) Magnus Johan Jönsson (14p) Per Engzell (14p) Laleh Maghonaki (14p) Maria Elisabeth Charlotte Carlsson (13p) Ulf Gösta Hägg (13p) Jari-Pekka Heinonen (12p) Susanne Elisabeth Larsson-Stålarm (12p) Lars Niklas Peter Berggren (12p) Nils Christer Bentzer (12p) Gunnar Bech (12p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Sven Anders Berg (8p) Jens Christofer Önbäck (8p) Joanna Edith Landau (8p) Ingrid Anita Maria Oikari (8p) Gert-Inge Roland Lindeberg (7p) Carl Axel Erik Anders Jönsson (7p) Erik Gösta Lindved (7p) Carl Jakob Rolén (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.