Astor Kenneth Lahnborg (22p)

Man, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Sven Peter Ståhlbrand (2) Hans Göran Nordström (2) Eva Margareta Eljans (2) Anita Helena Berggren (2) Maria Teréz Ståhlbrand (2) Sven Per Björn Aspling (2) Johan Henrik Valentin Engdal (2) Annelie Karoline Johnsdotter (2) Sara Maria Norell Murberger (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) (1) Nils Sivert Oldenvi (1) Johan Mikael Leskinen (1) Kerstin Anita Wicander (1) Jukka Ilkka Juhani Sipilä (1) Mohammed Ismail Omari (1) Annika Maria Elisabeth Strand (1) Kjell Patrik Axelsson (1) Peter Molinder (1) Sten Peter Napoleon Lundmark (1)Ökend (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Anders Olof Lennart Hellström (1) Ann-Charlott Elisabeth Enberg (1) Ulf Carl Sigvard Hillerbrand (1) Christina Elisabeth Englund Tragl (1) Jonas Olof Krus (1) Dag Jonas Olsson (1) Per Daniel Englund Rydberg (1) Nils Georg Åhrström (1) Eva Maria Birberg (1) Per Göran Ivan Andersson (1) Jimmy Rolf Joel Skoglund (1) Dan Max Ulrik Nilsson (1) Yvonne Elisabet Levenstad (1) Lennart Martin Hedlund (1) Hans Linhall (1) Lilian Vivi Rasmussen (1) Ulf Bertil Tord Eklund (1) Petri Mikael Sainmaa (1) Stig Olof Reinhold Ericsson (1) Tobias Joseph Hedlund (1) Ninos Turgay (1) Hans Olof Norell (1) Erik Mårten Byström (1) (1) Oiva Juhani Lehtonen (1) Kjell Gerhard Gustafsson (1) Martin Ilmari Sütterlin (1) Per Anders Erik Lindby (1) HANS ERIK NEIBIG (1) Gunnel Carina Westerberg (1) Remmy Munirah Omari (1) (1) (1) Claes Mikael Stigsäter (1) Tove Maria Molinder (1) (1) Ole Deurell (1) Lena Irene Larsson (1) Erik Börje Reinhold Nordström (1) Daniel Ted Thomas Petersen (1) Björn Eric Gustafsson (1) Magnus Ivar Thorling (1) Eva Linda Marie Romlin (1) June Nina Christina Mariana Olander (1) Stellan Andreas Berggren (1) Erich Nielsen (1) Gustaf Martin Andreas Folke (1) Anthodhesmi Cariotakis (1) Juan Carlos Villalobos Quinzacara (1) Carina Karolina Rubien (1) Georges Jeff Cariotakis (1) Mats Torgny Andersson (1) Hans Ola Brorsson (1) Erik Richard Nygren (1) Ulla Catrin Heinestam (1) (1) Timo Tapio Murberger (1) Ingrid Gun Veronica Näslund (1) Stig Krister Holmgren (1) Petronella Theres Norell (1) Anders Leif Gunnar Persson (1) Sven Michael Christensson (1) (1) Eric Pentti Ederyd (1) Malin Leskinen (1) Lars Gunnar Wicander (1) Ola Anders Andersson (1) Jonny Mikael Eriksson (1) Annika Eva Mari Swedbjer (1) Fredrik Johan Bo Kronby (1) (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Jan Ronnie Patrik Andersson (1) Mikael Karl Friedrich Tragl (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Staffan Fredrik Sahlén (1) Konstantinos Papadopoulos (1) Inga Monica Maria Nilsson (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Jan Lennhardt Freij (1) Tom Nikolaus Thorén (1) Bo Anders Christer Ericsson (1) Lajos Mathias Constantin Racz (1) Rolf Ture Åström (1) Selahattin Öztürk (1) (1) Hans Krister Malmlöf (1) Jan Lennart Bertil Nilsson (1) Georg Johann Stocker (1) Margareth Birgitta Wahlberg (1) Karin Elisabet Lindgren Eklund (1) Janek Aim (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(87p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) (52p) (45p) (43p) (42p) Erik Richard Nygren (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Ingrid Gun Veronica Näslund (40p) Maria Teréz Ståhlbrand (38p) Ulf Carl Sigvard Hillerbrand (35p) Per Daniel Englund Rydberg (33p) Karl Johan Stefan Bratteberg (33p) Tom Nikolaus Thorén (33p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) (32p) Therese Anna Maria Bratteberg (32p) Ole Deurell (29p) Sara Maria Norell Murberger (28p) Sven Peter Ståhlbrand (28p) Jonas Olof Krus (25p) Dag Jonas Olsson (25p) Eva Maria Birberg (25p) Hans Ola Brorsson (24p) Lars Gunnar Wicander (24p) Staffan Fredrik Sahlén (24p) Erik Börje Reinhold Nordström (23p) Jan Lennart Bertil Nilsson (23p) (22p) (22p) Ulf Bertil Tord Eklund (21p) Carina Karolina Rubien (21p) Sven Michael Christensson (21p) Lilian Vivi Rasmussen (20p) Stig Olof Reinhold Ericsson (20p) Johan Henrik Valentin Engdal (20p) Konstantinos Papadopoulos (20p) Jan Lennhardt Freij (20p) Georges Jeff Cariotakis (19p) Per Göran Ivan Andersson (18p) Bo Anders Christer Ericsson (18p) Kerstin Anita Wicander (17p) Ninos Turgay (17p) Per Anders Erik Lindby (17p) Daniel Ted Thomas Petersen (17p) Björn Eric Gustafsson (17p) Magnus Ivar Thorling (17p) Nils Sivert Oldenvi (16p) Nils Georg Åhrström (16p) Dan Max Ulrik Nilsson (16p) Erich Nielsen (16p) Juan Carlos Villalobos Quinzacara (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Inga Monica Maria Nilsson (16p) Selahattin Öztürk (16p) Ola Anders Andersson (15p) Mohammed Ismail Omari (14p) Tobias Joseph Hedlund (14p) Remmy Munirah Omari (14p) (14p) Eva Linda Marie Romlin (14p) Gustaf Martin Andreas Folke (14p) Stig Krister Holmgren (14p) Jukka Ilkka Juhani Sipilä (13p) Kjell Patrik Axelsson (13p)Ökend (13p) Lennart Martin Hedlund (13p) Erik Mårten Byström (13p) Oiva Juhani Lehtonen (13p) HANS ERIK NEIBIG (13p) Anders Leif Gunnar Persson (13p) Eric Pentti Ederyd (13p) Hans Krister Malmlöf (13p) Karin Elisabet Lindgren Eklund (13p) Timo Tapio Murberger (12p) Annika Eva Mari Swedbjer (12p) Johan Mikael Leskinen (11p) Peter Molinder (11p) Sten Peter Napoleon Lundmark (11p) Christina Elisabeth Englund Tragl (11p) Yvonne Elisabet Levenstad (11p) Petri Mikael Sainmaa (11p) Martin Ilmari Sütterlin (11p) Gunnel Carina Westerberg (11p) Claes Mikael Stigsäter (11p) Tove Maria Molinder (11p) June Nina Christina Mariana Olander (11p) Anthodhesmi Cariotakis (11p) Malin Leskinen (11p) Fredrik Johan Bo Kronby (11p) Jan Ronnie Patrik Andersson (11p) Annelie Karoline Johnsdotter (11p) Mikael Karl Friedrich Tragl (11p) Georg Johann Stocker (11p) Hans Linhall (10p) Janek Aim (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Anders Olof Lennart Hellström (8p) Hans Olof Norell (8p) Petronella Theres Norell (8p) Margareth Birgitta Wahlberg (8p) Kjell Gerhard Gustafsson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.