Kent Åke Hjalmarsson (20p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Naemi Anna-Lena Edwinson (11) Jan Erik Christer Holmberg (10) Kerstin Hillevi Vestin (10) Mari Charlotte Valborg Leach (10) Björn Bengt Christian Eklundh (10) Lena Irene Larsson (10) Elsa Ingalill Hägglund (10) Lars Olof Wallén (10) Per Erik Ulf Kanström (2) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (2) Anna Kerstin Bengtsson Tholander (2) Pär Johan Martin Thidell (2) Lena Viktoria Hasselborn (2) Lars Michael Magnusson (2) Inger Margareta Dahle (2) Ulf Thomas Jönsson (2) Monica Therese Barvéll Rappel (1) Blanka Kruljac Rolén (1) Klara Sofia Hörmark (1) Monica Barbro Rising (1) Knut Nils Anders Kretz (1) Jan Olov Ögren (1) Sven Patrik Jakobsson (1) Anders Viktor Borgs (1) Bengt-Åke Forselius (1) Johan Joel Kjellgren (1) Karl Arthur Rydling (1) Claes Göran Sylvén (1) Elsa Helena Ann-Christin Martens (1) Per Mikael Carlsson (1) Maria Elisabeth Olivemark (1) Cecilia Lovisa Christina Grufman (1) Hans Ruben Sundström (1) Robert Jan Hasslund (1) HANS IVAN MIKAEL PERSSON (1) Aiki Parts (1) Tony Christian Westman (1) Karl Tomas Sture Andersson (1) Magnus Arne Henrik Gupefjäll (1) Jens Göran Nygren (1) Valter Stig Folke Skallak (1)Ökend (1) Leif Olof Martin Johansson (1) Lorraine Miles (1) Owe Mathias Bohman (1) Mathias Åke Wiklund (1) Karl Oskar Weinmar (1) Britt Margareta Heselius (1) Alf Johan Fredrik Engborg (1) Carl Alf Grevhagen (1) Gill Linnea Kampf Andersson (1) Roland Vilhelm Zetterman (1) Ted Stellan Sundberg (1) Anders Patrik Rosén (1) John Erik Åström (1) Lars Fredrik Hägglund (1) Anna Karin Gisela Magnusson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Claes Göran Sylvén (91p) Lars Fredrik Hägglund (88p) Per Erik Ulf Kanström (71p) Lena Viktoria Hasselborn (69p) Inger Margareta Dahle (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Elsa Helena Ann-Christin Martens (49p) Karl Tomas Sture Andersson (45p) Anders Viktor Borgs (40p) Tony Christian Westman (34p) John Erik Åström (33p) Alf Johan Fredrik Engborg (32p) Anders Patrik Rosén (32p) Ted Stellan Sundberg (29p) Blanka Kruljac Rolén (28p) Björn Bengt Christian Eklundh (28p) Robert Jan Hasslund (28p) Karl Oskar Weinmar (27p) Owe Mathias Bohman (23p) Anna Kerstin Bengtsson Tholander (22p) Pär Johan Martin Thidell (22p) Jan Erik Christer Holmberg (21p) Jens Göran Nygren (21p)Ökend (21p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Bengt-Åke Forselius (17p) Lars Olof Wallén (17p) Monica Therese Barvéll Rappel (16p) Klara Sofia Hörmark (16p) Jan Olov Ögren (16p) Sven Patrik Jakobsson (16p) Karl Arthur Rydling (16p) Per Mikael Carlsson (16p) Maria Elisabeth Olivemark (16p) Cecilia Lovisa Christina Grufman (16p) HANS IVAN MIKAEL PERSSON (16p) Aiki Parts (16p) Magnus Arne Henrik Gupefjäll (16p) Valter Stig Folke Skallak (16p) Leif Olof Martin Johansson (16p) Lorraine Miles (16p) Mathias Åke Wiklund (16p) Carl Alf Grevhagen (16p) Roland Vilhelm Zetterman (16p) Anna Karin Gisela Magnusson (16p) Johan Joel Kjellgren (15p) Gill Linnea Kampf Andersson (15p) Lars Michael Magnusson (14p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Monica Barbro Rising (10p) Knut Nils Anders Kretz (10p) Britt Margareta Heselius (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.