Kent Åke Hjalmarsson (20p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Lars Olof Wallén (16) Naemi Anna-Lena Edwinson (13) Jan Erik Christer Holmberg (10) Kerstin Hillevi Vestin (10) Mari Charlotte Valborg Leach (10) Björn Bengt Christian Eklundh (10) Lena Irene Larsson (10) Elsa Ingalill Hägglund (10) Per Erik Ulf Kanström (5) Pär Johan Martin Thidell (5) Sven Christer Derger (4) Owe Mathias Bohman (3) Inger Margareta Dahle (2) Lars Michael Magnusson (2) Jenny Erika Ethel Rud Sel (2) Ulf Thomas Jönsson (2) Amra Barlov Lindqvist (2) Claes Morgan Sören Isaksson (2) Anna Kerstin Bengtsson Tholander (2) Britt Margareta Heselius (1) Sven-Olof Johansson (1) Carl Alf Grevhagen (1) Tony Christian Westman (1) Gill Linnea Kampf Andersson (1) Ted Stellan Sundberg (1) Nils Lennart Olsen (1) Magnus Arne Henrik Gupefjäll (1) John Erik Åström (1) Bülent Curku (1) Valter Stig Folke Skallak (1) Lars Fredrik Hägglund (1) Stefan Åke Hjort (1) Ola Tage Amphan (1) Leif Olof Martin Johansson (1) Kjell Johan Sonny Magnusson (1) Lorraine Miles (1) Mathias Åke Wiklund (1) Lars Reidar Ahl (1) Monica Barbro Rising (1) Knut Nils Anders Kretz (1) Hans Daniel Gerlach (1) HANS IVAN MIKAEL PERSSON (1) Jan Olov Ögren (1) Sten Folke Deutgen (1) Roland Vilhelm Zetterman (1) Anders Viktor Borgs (1) Johan Joel Kjellgren (1) Anita Birgitta Bergqvist (1) Anders Patrik Rosén (1) Claes Göran Sylvén (1) Elsa Helena Ann-Christin Martens (1) Päivi Helena Vilmi Verdier (1) Anna Karin Gisela Magnusson (1) Maria Térese Boman (1) Monica Therese Barvéll Rappel (1) Blanka Kruljac Rolén (1) Helmi Miriam Nuutinen (1) Klara Sofia Hörmark (1) Hillevi Maria Engström (1) John Fredrik Laigar (1) Hans Ruben Sundström (1) Alf Johan Fredrik Engborg (1) Robert Jan Hasslund (1) Johan Emil Telander (1) Sven Patrik Jakobsson (1) Aiki Parts (1) Karl Tomas Sture Andersson (1) Bashir Kassim Khamara (1) Bengt-Åke Forselius (1) Jens Göran Nygren (1) Magda Ayoub (1) Karl Arthur Rydling (1)Ökend (1) Vojislav Filip Filipsson (1) Erik Kule Alexander Palmstierna (1) Karl Tomas Vesterberg (1) Claes Joakim Henriksson Bysell (1) Per Mikael Carlsson (1) Mattias Lars Råvik (1) Maria Elisabeth Olivemark (1) Shahin Khosravi (1) Cecilia Lovisa Christina Grufman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Claes Göran Sylvén (83p) Lars Fredrik Hägglund (81p)Ökend (81p) Sven-Olof Johansson (79p) Hillevi Maria Engström (75p) Pär Johan Martin Thidell (71p) Stefan Åke Hjort (70p) Maria Térese Boman (70p) Helmi Miriam Nuutinen (70p) Bashir Kassim Khamara (70p) Magda Ayoub (70p) Vojislav Filip Filipsson (70p) Mattias Lars Råvik (70p) Shahin Khosravi (70p) Per Erik Ulf Kanström (69p) Nils Lennart Olsen (69p) Bülent Curku (69p) Ola Tage Amphan (69p) Kjell Johan Sonny Magnusson (69p) Päivi Helena Vilmi Verdier (69p) Inger Margareta Dahle (63p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Elsa Helena Ann-Christin Martens (54p) Blanka Kruljac Rolén (53p) Hans Daniel Gerlach (52p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Anders Viktor Borgs (41p) Björn Bengt Christian Eklundh (37p) John Erik Åström (33p) Tony Christian Westman (32p) Alf Johan Fredrik Engborg (32p) Ted Stellan Sundberg (29p) Robert Jan Hasslund (28p) Owe Mathias Bohman (27p) Jan Erik Christer Holmberg (23p) Anna Kerstin Bengtsson Tholander (22p) Jens Göran Nygren (21p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Karl Tomas Sture Andersson (20p) Karl Tomas Vesterberg (20p) Anders Patrik Rosén (19p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Amra Barlov Lindqvist (18p) Jenny Erika Ethel Rud Sel (17p) John Fredrik Laigar (17p) Carl Alf Grevhagen (16p) Magnus Arne Henrik Gupefjäll (16p) Valter Stig Folke Skallak (16p) Leif Olof Martin Johansson (16p) Lorraine Miles (16p) Mathias Åke Wiklund (16p) HANS IVAN MIKAEL PERSSON (16p) Jan Olov Ögren (16p) Roland Vilhelm Zetterman (16p) Anna Karin Gisela Magnusson (16p) Monica Therese Barvéll Rappel (16p) Klara Sofia Hörmark (16p) Lars Olof Wallén (16p) Johan Emil Telander (16p) Sven Patrik Jakobsson (16p) Aiki Parts (16p) Bengt-Åke Forselius (16p) Karl Arthur Rydling (16p) Per Mikael Carlsson (16p) Maria Elisabeth Olivemark (16p) Cecilia Lovisa Christina Grufman (16p) Gill Linnea Kampf Andersson (15p) Johan Joel Kjellgren (15p) Erik Kule Alexander Palmstierna (13p) Britt Margareta Heselius (10p) Lars Michael Magnusson (10p) Monica Barbro Rising (10p) Knut Nils Anders Kretz (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.