Jan Roland Möller (27p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Töivo Jurik (28) Emil Karl-Gustaf Berglund (14) Carl Henrik Widell Lindstrand (12) Lars Johan Lindstrand (8) (6) Per Fredrik Nikolaus Jancke (6) Jörgen Schumacher (6) (6) Måns Gustav Möller (5) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (5) Catharina Marianne van der Bilt (5) Hans Fredrik Larsson (5) (3) Bror Åke Hellstadius (3) Thomas Mats Olof Olofson (3) Lars Göran Andersson (3) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (2) Erik Andreas Karlsson (2) Anders Mikael Ekberg (2) Zinovea Vavolidu (2) Stefan Sparring (2) Anders Einar Roos (2) Lars-Gunnar Erik Hallberg (2) Per Emil Torné (2) (2) André Léon Jurik (2) (2) Maria Susanne Hallbäck (2) Olof Mikael Paulsson (1) Mats Erik Dahlström (1) Erik Herbert Emanuelsson (1) Lars Magnus Ekmark Tjärnberg (1) Peer Åke Fredriksson (1) Per Hasse Johansson (1) Britt Gunnel Bornebo (1) Per Thomas Wadstein (1) Predrag Petrovic (1) SVEN ERIC NILS FREDRIK ÅSHBERG (1) Bert Åke Broström (1) Jenny Emilia Lydia Freed (1) Ulf Harald Sjöberg (1) Anders Johan Bergström (1) Linda Maria Elisabeth Esberg (1) Anna Marie-Louise Åberg (1) Nils Åke Nilsson (1) Kenneth Jan-Olof Elfqvist (1) Lennart Bo Lassas Stenke (1) Marcus Emanuel Henningsson (1) Bernt Olof Alfred Paulsson (1) Catarina Maria Poska Tilander (1) Ann-Charlotte Maria Boström (1) Ulf Inge Larsson (1) Kenth Erik Urban Emanuelsson (1) Ingrid Ellinor Jonsson (1) Bo Arne Holmström (1) Nils Kenny Bengtsson (1) Karin Margareta Lundberg (1) Milly Katabalwa Nankya (1) Björn Göran Lindtorp (1) (1) Maria Catharina Jacqueline Broms (1) (1) Pär Magnus Roos (1) Johan Ernst Nilson (1) Alf Börje Krafft (1) Torbjörn Gotthard Arnér (1) Maja Charlotte Roos (1) Tommy Roland Berglund (1) Vailitt Aina Birgitta Elfqvist (1) Hak-Hyun Lee (1) Pentti Olavi Leppänen (1) Johan Michael Jüri Tilander (1) Bo Lennart Paulsson (1) Eivor Mona Margareta Möller (1) Ulla Anita Emanuelsson (1) Lars Fredrik Bornebo (1) Jan Patric Lejonhird (1) Hans Peter Gadsjö (1) Lajla Anita Hallberg (1) Lars Olov Lindtorp (1) (1) Arne Henrik Lennström (1) (1) Kerstin Morén (1) Karl Leonard Daun (1) Johan Alexander Blomquist (1) Petra Kristina Lindström (1) Carl Pontus Skogh (1) Uno Ingemar Eriksson (1) Sven-Åke Gottkampf (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(61p) Carl Henrik Widell Lindstrand (61p) (61p) Marcus Emanuel Henningsson (60p) (60p) Johan Michael Jüri Tilander (54p) Olof Mikael Paulsson (49p) (46p) (41p) (41p) Carl Pontus Skogh (39p) Hans Fredrik Larsson (38p) (37p) Maria Catharina Jacqueline Broms (37p) Lennart Bo Lassas Stenke (36p) Catarina Maria Poska Tilander (32p) Thomas Mats Olof Olofson (31p) Maja Charlotte Roos (30p) Lars Johan Lindstrand (30p) Per Emil Torné (30p) Peer Åke Fredriksson (28p) Måns Gustav Möller (28p) Alf Börje Krafft (28p) Karl Leonard Daun (28p) Lars Göran Andersson (28p) Töivo Jurik (27p) (27p) Nils Åke Nilsson (27p) Stefan Sparring (27p) Lars-Gunnar Erik Hallberg (27p) André Léon Jurik (27p) Torbjörn Gotthard Arnér (25p) Johan Alexander Blomquist (25p) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (24p) Per Fredrik Nikolaus Jancke (23p) SVEN ERIC NILS FREDRIK ÅSHBERG (22p) Anders Johan Bergström (22p) Lars Magnus Ekmark Tjärnberg (21p) Pentti Olavi Leppänen (21p) Catharina Marianne van der Bilt (21p) Jan Patric Lejonhird (20p) Per Thomas Wadstein (19p) Karin Margareta Lundberg (19p) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (18p) Mats Erik Dahlström (18p) Per Hasse Johansson (18p) Erik Herbert Emanuelsson (17p) Nils Kenny Bengtsson (17p) Milly Katabalwa Nankya (17p) Pär Magnus Roos (17p) Ulla Anita Emanuelsson (17p) Lars Olov Lindtorp (17p) Predrag Petrovic (16p) Kenth Erik Urban Emanuelsson (16p) Anders Einar Roos (16p) Björn Göran Lindtorp (16p) Emil Karl-Gustaf Berglund (16p) Zinovea Vavolidu (15p) Ulf Inge Larsson (15p) Anders Mikael Ekberg (14p) Bo Lennart Paulsson (14p) Lajla Anita Hallberg (14p) Bernt Olof Alfred Paulsson (13p) Ann-Charlotte Maria Boström (13p) Ingrid Ellinor Jonsson (13p) Johan Ernst Nilson (13p) Ulf Harald Sjöberg (12p) Linda Maria Elisabeth Esberg (12p) Bo Arne Holmström (12p) Erik Andreas Karlsson (11p) Bror Åke Hellstadius (11p) Jörgen Schumacher (11p) Britt Gunnel Bornebo (9p) Eivor Mona Margareta Möller (9p) Lars Fredrik Bornebo (9p) Arne Henrik Lennström (9p) Kerstin Morén (9p) Jenny Emilia Lydia Freed (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.