Sven-Olof Morgan Olsson (58p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Bengt Olof Lennart Danielsson (9) Allan Lennart Eskil Pettersson (5) Lars Gunnar Evertsson (4)Ökend (4) Carl-Lars Spongberg (2) Ulf Johansson (2) Jörgen Eric Lindqvist (2) Mats Börje Allan Samuelsson (1) Bengt Niclas Forsman (1) Nils Henrik Lif (1) Björn Tore Johansson (1) Anders Stefan Vestlund (1) Johan Erik Thomas Karlsson (1) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (1) Per-Erik Carlén (1) Hans Göran Nordström (1) John Michael Olsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Karl Ulf Holmlund (1) Eva Margareta Eljans (1) Bo Ingemar Ingemarson (1) Ulf Magnus Rosberg (1) Karl Svante Forsberg (1) Hans Ola Joakim Karlsson (1) Dan Mikael Roos (1) Per Henrik Joelsson (1) Per Håkan Söderbäck (1) Cecilia Elisabeth Lundberg (1) Lars Christian Jochum Arp (1) Inger Margareta Dahle (1) Anders Stefan Bengtsson (1) Karl Sören Thunström (1) Laura Anita Håkansson (1) Alf Sven Wilhelm Svensson (1) Jan Olof Richard Carendi (1) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (1) Amund Skarholt (1) Håkan Lennart Jeppsson (1) Gerhard Lars-Åke Dons (1) Marie Cecilia Edström (1) Mikael Peter Hellberg (1) Bo Ingmar Jungner (1) Anna Birgitta Svanfeldt (1) John Tore Daun (1) Lars Johan Benckert (1) Per Yngve Hallberg (1) Einar Bernhard Christensen (1) Claes Gunnar Lindquist (1) Carl-Erik Ridderstråle (1) Björn Åke Lennart Alfredsson (1) Kerry Sture Johansson (1) Björn Carl Håkan Andersson (1) Jarl Thomas Berg (1) Gunnar Ragnar André Åkerblom (1) Lars Olof Nilsson (1) Ian Frank Peter Carrick (1) Lars Joakim Thilstedt (1) Per Anders Hellström (1) Eva Margareta Olsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.