Sven-Olof Morgan Olsson (58p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Erik Folke Ydremark (6) Allan Lennart Eskil Pettersson (5) Bengt Olof Lennart Danielsson (4)Ökend (4) Jörgen Eric Lindqvist (2) Carl-Lars Spongberg (2) Lars Gunnar Evertsson (2) Anna Birgitta Svanfeldt (1) John Tore Daun (1) Lars Johan Benckert (1) Per Yngve Hallberg (1) Einar Bernhard Christensen (1) Claes Gunnar Lindquist (1) Karl Sören Thunström (1) Björn Åke Lennart Alfredsson (1) Alf Sven Wilhelm Svensson (1) Björn Carl Håkan Andersson (1) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (1) Gunnar Ragnar André Åkerblom (1) Håkan Lennart Jeppsson (1) Ian Frank Peter Carrick (1) Marie Cecilia Edström (1) Per Anders Hellström (1) Mats Börje Allan Samuelsson (1) Bengt Niclas Forsman (1) Nils Henrik Lif (1) Björn Tore Johansson (1) Anders Stefan Vestlund (1) Johan Erik Thomas Karlsson (1) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (1) Per-Erik Carlén (1) Carl-Erik Ridderstråle (1) John Michael Olsson (1) Kerry Sture Johansson (1) Karl Ulf Holmlund (1) Jarl Thomas Berg (1) Bo Ingemar Ingemarson (1) Lars Olof Nilsson (1) Karl Svante Forsberg (1) Lars Joakim Thilstedt (1) Dan Mikael Roos (1) Per Henrik Joelsson (1) Per Håkan Söderbäck (1) Cecilia Elisabeth Lundberg (1) Lars Christian Jochum Arp (1) Inger Margareta Dahle (1) Anders Stefan Bengtsson (1) Laura Anita Håkansson (1) Hans Göran Nordström (1) Jan Olof Richard Carendi (1) Sven Per Björn Aspling (1) Amund Skarholt (1) Eva Margareta Eljans (1) Gerhard Lars-Åke Dons (1) Ulf Magnus Rosberg (1) Mikael Peter Hellberg (1) Hans Ola Joakim Karlsson (1) Bo Ingmar Jungner (1) Eva Margareta Olsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.