Erik Olof Clason

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Hans Peter Ek (4) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (4) Björn Stefan Almling (4) Markus Jan Erik Herlin (4) Jan Åke Ullsten (4) Jan Erik Herlin (3) Patrik Erik Martin Herlin (3) Carl Oscar Fredrik Setterblad (3) Anders Nils Folke Striborn (3) Bo Vilhelm Engström (2) Erik Börje Reinhold Nordström (2) May Elisabeth Herlin (2) Håkan Johan Tegner Andreasson (2) Jan Erik Sjöberg (2) Johan Fredrik Ståhl (2) Mats Johan Löwgren (2) Anna Veronica Persson (1) Carl Urban Kjellgren (1) Sophia Elisabet Mellqvist (1) Staffan Sture Nilsson (1) (1) Oscar Alexander Strandberg (1) Lars Håkan Sundqvist (1) (1) Mona Ingrid C Snäckerström Engström (1) Gun Solveig Rydstedt (1) Eva Marie Blomberg (1) John Alexis Wicklin (1) Eva Kerstin Maria Risinger (1) Tor Michael Lennart Nordstrand (1) Indrek Veskioja (1) (1) Per Anders Hjalmar Sandberg (1) Karoliina Sini Pilvi Syrjälä (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Börje Herbert Nyström (1) Iiris Marjaana Rauhala Ångström (1) Johan Anders Erik Persson (1) Åke Christer Johansson (1) Bengt Åke Johansson (1) Sonja Rose-Marie Johansson (1) Maria Teréz Ståhlbrand (1) Nils Gunnar Nilsson (1) Åke Lennart Röcklinger (1) Michael Jüri Laan (1) Niklas Robert Johansson (1) Leif Bertil Önneby (1) Charles Michael Fredric Berinne (1) Leif Alexander Önneby (1) Ingela Christina Åhman (1) Andreas Gustav Arkling (1) Roger Gert Adolf Blomberg (1) (1) Björn Alexius Kleist (1) Sven Sixten Rydstedt (1) Pertti Juhani Varis (1) (1) Göran Olof Göransson (1) Jörgen Henry Christer Skanlert (1) Mervi Anne Katriina Syrjälä (1) (1) Jens Peter Lundvall (1) Anna-Maria Elisabeth Simonsson (1) (1) Carl Fredrik Niring (1) Bo Torsten Nilsson (1) Ulrika Elisabeth Rodelius (1) Kurt Anders Crister Lindström (1) Karl Stefan Andersson (1) Jonas Edlind (1) Karl Göran Staffan Bergqvist (1) Johan Åke Östin (1) Jan Martin Grönlund (1) Per Matthias Vidh (1) (1) Lars Gösta Andersson (1) Ulf Johan Zettervall (1) Joakim Leif Anders Mellqvist (1) Leif Erik Ström (1) Gustaf Lennart Axel J:son Pontén (1) Tanja Hansson (1) Eino Johannes Pahlman (1) (1) Nils Gunnar Grönlund (1) Lars Ove Henriksson (1) (1) Ulf Jonas Sundberg (1) Kerstin Mariann Stenberg (1) Predrag Petrovic (1) (1) Claes Mikael Jennel (1) Siim Olim (1) Oskar Per Larsson Ångström (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) Per Roger Paulsson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Björn Örjan Eriksson (1) Robert Bertil Wilson (1) Sven Peter Ståhlbrand (1) Claes Rutger Bo Nordström (1) Alf Samuel Jonsson (1) Håkan David Andreas Aarflot (1) Pentti Juhani Hartow (1) Kerstin Hillevi Vestin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(85p) (71p) Ulf Johan Zettervall (64p) Carl Fredrik Niring (58p) (53p) Carl Urban Kjellgren (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) (47p) Håkan Johan Tegner Andreasson (45p) Björn Örjan Eriksson (45p) Per Anders Hjalmar Sandberg (42p) Jan Erik Herlin (42p) May Elisabeth Herlin (41p) Patrik Erik Martin Herlin (41p) Anders Nils Folke Striborn (41p) Markus Jan Erik Herlin (41p) Maria Teréz Ståhlbrand (38p) (38p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) (37p) Johan Fredrik Ståhl (37p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (37p) Jan Åke Ullsten (37p) John Alexis Wicklin (34p) (33p) Sven Peter Ståhlbrand (33p) Sophia Elisabet Mellqvist (31p) (31p) Åke Christer Johansson (31p) Joakim Leif Anders Mellqvist (31p) Claes Mikael Jennel (31p) Oscar Alexander Strandberg (30p) Tanja Hansson (30p) Staffan Sture Nilsson (29p) (29p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Göran Olof Göransson (27p) Andreas Gustav Arkling (26p) Jan Erik Sjöberg (25p) Gustaf Lennart Axel J:son Pontén (24p) Alf Samuel Jonsson (24p) Erik Börje Reinhold Nordström (23p) Per Matthias Vidh (23p) Niklas Robert Johansson (22p) Bengt Åke Johansson (21p) Johan Åke Östin (21p) Eino Johannes Pahlman (21p) Nils Gunnar Grönlund (21p) Michael Jüri Laan (20p) Karl Göran Staffan Bergqvist (20p) Jonas Edlind (19p) Per Roger Paulsson (19p) Lars Håkan Sundqvist (18p) Pertti Juhani Varis (18p) Kurt Anders Crister Lindström (18p) Lars Gösta Andersson (18p) Börje Herbert Nyström (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Jan Martin Grönlund (17p) Leif Erik Ström (17p) Ulf Jonas Sundberg (17p) Claes Rutger Bo Nordström (17p) Håkan David Andreas Aarflot (17p) Indrek Veskioja (16p) Charles Michael Fredric Berinne (16p) Björn Alexius Kleist (16p) Predrag Petrovic (16p) Eva Marie Blomberg (15p) Karoliina Sini Pilvi Syrjälä (15p) Roger Gert Adolf Blomberg (15p) Mervi Anne Katriina Syrjälä (15p) (15p) Björn Stefan Almling (15p) Siim Olim (15p) Mona Ingrid C Snäckerström Engström (14p) Gun Solveig Rydstedt (14p) Tor Michael Lennart Nordstrand (14p) Hans Peter Ek (14p) Sven Sixten Rydstedt (14p) Jörgen Henry Christer Skanlert (14p) Anna-Maria Elisabeth Simonsson (14p) Lars Ove Henriksson (14p) Robert Bertil Wilson (14p) Eva Kerstin Maria Risinger (13p) Leif Bertil Önneby (13p) Leif Alexander Önneby (13p) Åke Lennart Röcklinger (12p) Mats Johan Löwgren (12p) Sonja Rose-Marie Johansson (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) (9p) Pentti Juhani Hartow (9p) Ingela Christina Åhman (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.