Erik Tomas Frid (16p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Inger Margareta Dahle (13) Anders Viktor Borgs (11) Anne-Rita Löf (8) Sven Per Björn Aspling (5) Eva Margareta Eljans (5) Hans Göran Nordström (4) Curt Carl Lennart Pehrson (4) Eva Helena Pehrson (4) Hans Ruben Sundström (3) Knut Olof Mikael Rosén (3) Emelie Maria Fridh Sundquist (3) Lars Verner Hultgren (3) Anita Helena Berggren (3) Karl Sören Thunström (2) Torbjörn Erik Hallhage (2) Karl Stefan Andersson (2) Henrik Mattias Strandahl (2) Annika Kristin Larsson (2) Olof Patrik Nord (2) Gerd Margareta Mattsson (2) Bo Torsten Nilsson (2) Jan Artur Sandin (2) Mona Ulrika Maria Persson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Britt Inger Linderoth (2) Bengt Junior Niklas Nygårds (2) Anders Bertil Mattsson (2) Rolf Lars Olof Forslund (2) Bengt Verner Hultgren (2) Britt-Marie Elisabet Strandahl (2) Sven Tomas Lindgren (2) Eva Elisabet Evers (2) Göran Strandberg (1) Jan Lennart Gabrielsson (1) Jesper Adam Hennig Asp (1) Sofia Monica Christine Ivarsson (1) Jani Markus Lax (1) Inge Tommy Johansson (1) Bengt Olov Olsson (1) Per Leif Urban Lindström (1) Anneli Susanne Maria Ask (1) Kjell Torbjörn Olsson (1) Axel Henrik Andersson (1) Bo Thomas Mikael Forsberg (1) Nils Olov Boström (1) Cäthrin Eva-Lis Eleonor Häggström (1) Göran Sune Urban Persson (1) Dick Ulf Douglas Lennaard (1) Stig Lennart Gustafsson (1) Reimer Jan Olof Reimerson (1) Ann-Catrin Jeanette Karlsson Wargh (1) Karin Anita Krusemeng (1) Samuel Karl-Gustav Örtlund (1) Björn Olov Björklund (1) Torsten Ingvar Andersson (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Carl Erik Danielsson (1) Hans Karl-Erik Tellfors (1) Stig Joakim Wändel (1) Eskil Per Gunnar Larsson (1) Gwen Anna-Petra Tellfors (1) Karina Maritta Nielsen (1) Matts Anders Johansson (1) Kerstin Else-Marie Sjöman (1) (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) (1) Björn Magnus Edman (1) Lars Magnus Westerberg (1) Christer Olof Ingels (1) Erik Viktor Falkenström (1) Nils Thomas Martin Hahn (1) Maria Victoria Bergqvist (1) Sven Jörgen Niclas Henrik Lindh (1) Ernst Gustaf Niklas Lindh (1) Anna Karin Törling Åkerström (1) Kenneth Per-Olof Utter (1) Anna Margareta Sahlström Kästel (1) Anders Evert Hallgren (1) Sven Urban Erik Stockesjö (1) Lilian Carina Nord (1) C D Delclaux (1) Helena Margareta Strandberg (1) Carin Maria Ann-Sofie Gabrielsson (1) Lena Marita Tauni (1) Jan-Olof Samuel Ivarsson (1) Ronnie Bengt Johansson (1) Ulf Staffan Sundling (1) Berit Olsson (1) Sven Åke Bjurteg (1) Stefan Patrik Kullgren (1) Sven Peter Svensson (1) Sven Axel Magnus L Bergstrand (1) Rose-Marie Anita Birgitta Wigren (1) Eva Charlott Sjövall (1) Lars-Jonas Lundquist (1) Frans Jonny Tidström (1) Knut Christer Andersson (1) Göran Christer Gryth (1) Ingrid Elisabet Adrian (1) Mats Torgny Andersson (1) Anna Helena Mattsson (1) Tony Mikael Krusemeng (1) Dan Mikael Lundqvist (1) Bo Åke Gunnar Östberg (1) Anders Martin Jansson (1) Stig Lennart Lefverström (1) Pär-Ola Gustavsson (1) Caroline Linda Johansson Nielsen (1) Lena Agneta Netterhall Johansson (1) Bo Inge Einar Nordlund (1) Hans Christer Karlsson (1) Carina Marie Ann Trillkott (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Lena Viola Berggren (1) Mona Ingela Westerberg (1) Anna Helena Johansson (1) Johan Harald Strandahl (1) Hans Patrik Johansson (1) Eva Österman Törling (1) Olof Pontus Brolund (1) Olov Torbjörn Nord (1) Sven-Arne Edman (1) Marcus Filip Hansson (1) Lina Ulrika Törling Björck (1) Eva Ann-Sofie Utter (1) Bo Åke Lennart Kästel (1) Lars Henrik Nilsson (1) Bengt Niklas Hammar (1) Niklas Göran Eriksson (1) Malin Katarina Engstrand (1) Göta Vivi-Ann Lindström (1) Anders Harald Thunberg (1) Nils Kenneth Harald Ahlberger (1) Kurt Simon Hörnström (1) Hans Göran Häggström (1) Rolf Nicklas Kullberg (1) Eva Maria Birgitta Skog (1) John Axel Henrik Landborn (1) Alf Rune Sören Englund (1) Jan Staffan Victor Sjövall (1) Erik Anders Mikael Karlsson (1) Ketty Bodil Tidström (1) Brus Per Erik Olofsson (1) Leif Tomas Andersson (1) Per Olof Göran Nordin (1) Lisa Rebecca Lempert Reimerson (1) Klas Peter Olin (1) Stig Lars-Gunnar Wändel (1) Rolf Niclas Alexander Westling (1) Bengt Robert Olsson (1) Lars Holger Jernberg (1) Magnus Fredrik Hamberg (1) Tobias Jerry Mikael Perkhed (1) Lars Gunnar Höglund (1) Hans Peter Larsson (1) Peder Christoffer Lindahl (1) Lars Fredrik Höglund (1) Thom Jarl Haglund (1) (1) Lena Irene Larsson (1) (1) Hans Göran Johansson (1) Lars-Erik Gunnar Olsson (1) Stefan Jan-Erik Westberg (1) Göran Gunnstein Oeding Stuedahl (1) Lena Frida Maria Brolund (1) Gull-Britt Annita Nord (1) Kjell Stefan Flodkvist (1) Anders Tomas Olsson (1) Dan Birger Gustafsson (1) Ewa Carolina Utter (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Hans Christer Karlsson (54p) Stig Lennart Lefverström (52p) Bo Torsten Nilsson (50p) Rolf Lars Olof Forslund (50p) Stefan Patrik Kullgren (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Pär-Ola Gustavsson (48p) Lars Henrik Nilsson (47p) Lars-Erik Gunnar Olsson (46p) Stefan Jan-Erik Westberg (43p) Anders Harald Thunberg (42p) Anneli Susanne Maria Ask (41p) Marcus Filip Hansson (41p) Lars Holger Jernberg (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Björn Magnus Edman (39p) (38p) Sven Urban Erik Stockesjö (36p) Knut Christer Andersson (36p) Stig Joakim Wändel (35p) Bengt Niklas Hammar (35p) Alf Rune Sören Englund (35p) Dick Ulf Douglas Lennaard (33p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Bengt Junior Niklas Nygårds (32p) Curt Carl Lennart Pehrson (31p) Erik Viktor Falkenström (31p) Britt Inger Linderoth (29p) Jesper Adam Hennig Asp (28p) Annika Kristin Larsson (28p) Lena Marita Tauni (28p) Eva Elisabet Evers (28p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Kjell Torbjörn Olsson (25p) Nils Thomas Martin Hahn (25p) Hans Patrik Johansson (25p) Bengt Robert Olsson (25p) Hans Göran Johansson (25p) Göran Gunnstein Oeding Stuedahl (25p) Magnus Fredrik Hamberg (24p) Lars Fredrik Höglund (24p) (24p) Jan Lennart Gabrielsson (23p) Axel Henrik Andersson (23p) Lars Gunnar Höglund (23p) Jani Markus Lax (22p) Leif Tomas Andersson (22p) Gull-Britt Annita Nord (22p) Kjell Stefan Flodkvist (22p) Maria Victoria Bergqvist (21p) Carina Marie Ann Trillkott (21p) Olov Torbjörn Nord (21p) (21p) Anders Tomas Olsson (21p) Carl Erik Danielsson (20p) Eva Helena Pehrson (20p) Eskil Per Gunnar Larsson (19p) Carin Maria Ann-Sofie Gabrielsson (19p) Mona Ingela Westerberg (19p) Eva Ann-Sofie Utter (19p) Thom Jarl Haglund (19p) Sven Tomas Lindgren (19p) Ewa Carolina Utter (19p) Lars Magnus Westerberg (18p) Kenneth Per-Olof Utter (18p) Sven Axel Magnus L Bergstrand (18p) Lars-Jonas Lundquist (18p) Sven-Arne Edman (18p) Bo Åke Lennart Kästel (18p) Nils Olov Boström (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Sven Jörgen Niclas Henrik Lindh (17p) Nils Kenneth Harald Ahlberger (17p) Rolf Nicklas Kullberg (17p) John Axel Henrik Landborn (17p) Emelie Maria Fridh Sundquist (17p) Cäthrin Eva-Lis Eleonor Häggström (16p) Ann-Catrin Jeanette Karlsson Wargh (16p) Sven Åke Bjurteg (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Hans Göran Häggström (16p) Erik Anders Mikael Karlsson (16p) Karin Anita Krusemeng (15p) Tony Mikael Krusemeng (15p) Anders Martin Jansson (15p) Tobias Jerry Mikael Perkhed (15p) Inge Tommy Johansson (14p) Bengt Olov Olsson (14p) Per Leif Urban Lindström (14p) Karina Maritta Nielsen (14p) Kerstin Else-Marie Sjöman (14p) Ernst Gustaf Niklas Lindh (14p) Lilian Carina Nord (14p) C D Delclaux (14p) Berit Olsson (14p) Caroline Linda Johansson Nielsen (14p) Bo Inge Einar Nordlund (14p) Malin Katarina Engstrand (14p) Anne-Rita Löf (14p) Klas Peter Olin (14p) Peder Christoffer Lindahl (14p) Bengt Verner Hultgren (14p) Dan Birger Gustafsson (14p) Christer Olof Ingels (13p) Jan Artur Sandin (13p) Anna Helena Johansson (13p) Olof Pontus Brolund (13p) Lena Frida Maria Brolund (13p) Reimer Jan Olof Reimerson (12p) Henrik Mattias Strandahl (12p) Ronnie Bengt Johansson (12p) Frans Jonny Tidström (12p) Ketty Bodil Tidström (12p) Jan Staffan Victor Sjövall (12p) Lisa Rebecca Lempert Reimerson (12p) Britt-Marie Elisabet Strandahl (12p) Sofia Monica Christine Ivarsson (11p) Hans Göran Nordström (11p) Torsten Ingvar Andersson (11p) Torbjörn Erik Hallhage (11p) (11p) Anna Margareta Sahlström Kästel (11p) Jan-Olof Samuel Ivarsson (11p) Sven Peter Svensson (11p) Bo Åke Gunnar Östberg (11p) Gerd Margareta Mattsson (11p) Mona Ulrika Maria Persson (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Johan Harald Strandahl (11p) Niklas Göran Eriksson (11p) Göta Vivi-Ann Lindström (11p) Eva Maria Birgitta Skog (11p) Anders Bertil Mattsson (11p) Göran Strandberg (9p) Göran Sune Urban Persson (9p) Helena Margareta Strandberg (9p) Olof Patrik Nord (9p) Eva Charlott Sjövall (9p) Anna Karin Törling Åkerström (8p) Eva Österman Törling (8p) Lina Ulrika Törling Björck (8p) Kurt Simon Hörnström (7p) Stig Lennart Gustafsson (6p) Hans Karl-Erik Tellfors (6p) Gwen Anna-Petra Tellfors (6p) Matts Anders Johansson (6p) Ulf Staffan Sundling (6p) Ingrid Elisabet Adrian (6p) Lena Agneta Netterhall Johansson (6p) Stig Lars-Gunnar Wändel (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.