Torsten Gert-Erik Lindquist (86p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Leif Bertil Ingemar Gustafsson (5) Christel Inger Fritiofsson (4) Mats Runo Berglund (3) Carl-Henric Magnus Kindlund (3) Erik Eskil Peter Eskilsson (2) Anders Per Olof Alvarsson (2) Nils Wåge Larsson (2)Ökend (2) Per Fredrik Winkvist (2) Bengt Anders Ekenberg (2) Hans Emanuel Linnarson (2) Hans Gunnar Egon Backman (2) Peter Daniel Jelinek (2) Johan Elof Roos (2) Kent Ola Fredrik Hansson (2) Annette Maria Samils (2) Per Åke Joakim Bernhardsson (2) Dan Allan Kjällqvist (2) Anders Peter Jonsson (2) Bert Willard Möller (2) Sven Henrik Otto Axelsson (2) Staffan Örjan Fredrik Derning (2) Nils Torbjörn Wallin (2) Markus Bernhardsson (2) Johan Anders Björnsson Rehnström (2) Graham Paul Burgess (1) Anders Bertil Pålsson (1) Mona Christina Nilsson (1) Jonas Ebbe Nihlberg (1) Jan Benny Torstensson (1) Curt Joachim Haspe (1) Ulf Göran Ingmar Ebenhart (1) Simon Andreas Visser (1) Rolf Marcus Wikberg (1) Bengt Ingemar Germundsson (1) Sven Åke Lennart Svensson (1) John Petter Karlsson (1) Rickard Mats Yngve Julin (1) Mats Roger Niclas Gunnarsson (1) Jenny Paulina Sjödahl (1) Sven Jonas Fredrik Andersson (1) Richard Håkan Håkansson (1) Rolf-Inge Lennart Johansson (1) Claes Magnus Jonasson (1) Eva Nathalie Folkunger Hellkvist (1) Jens Stefan Herlowsson (1) Tage Bernt Olof Lindquist (1) Joakim Birger Pohlman (1) Henrik Ingemar Blomdahl (1) Ulf Christer Fredriksson (1) Carl Georg Brunstam (1) Per Vilhelm Mattias Örtenblad (1) Jenny Sylvia Larsson (1) Jonathan Heimbrand (1) Bengt Olof Niklas Gunnarsson (1) Allan Skifter Jensen (1) Per-Ivar Willy Svensson (1) Berit Elisabeth Nilsson (1) Lars Göran Erik Johansson (1) Elisabeth Cecilia Lundström (1) Carol Ingrid Lindquist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Georg Brunstam (90p) Hans Emanuel Linnarson (89p) Anders Bertil Pålsson (86p) Jenny Paulina Sjödahl (86p) Jenny Sylvia Larsson (86p) Simon Andreas Visser (74p) Allan Skifter Jensen (74p) Leif Bertil Ingemar Gustafsson (73p) Curt Joachim Haspe (73p) Hans Gunnar Egon Backman (73p) Eva Nathalie Folkunger Hellkvist (73p) Bengt Ingemar Germundsson (69p) Lars Göran Erik Johansson (67p) Graham Paul Burgess (66p) Mats Roger Niclas Gunnarsson (66p) Sven Jonas Fredrik Andersson (65p) Ulf Christer Fredriksson (65p) Per Vilhelm Mattias Örtenblad (65p) Jonathan Heimbrand (65p) Nils Wåge Larsson (61p) Rickard Mats Yngve Julin (61p) Richard Håkan Håkansson (61p) Mats Runo Berglund (52p)Ökend (52p) Tage Bernt Olof Lindquist (52p) Staffan Örjan Fredrik Derning (52p) Nils Torbjörn Wallin (52p) Johan Anders Björnsson Rehnström (52p) Joakim Birger Pohlman (42p) Jens Stefan Herlowsson (41p) Per Fredrik Winkvist (37p) Peter Daniel Jelinek (37p) Erik Eskil Peter Eskilsson (33p) Johan Elof Roos (32p) Anders Peter Jonsson (32p) Sven Henrik Otto Axelsson (32p) Jan Benny Torstensson (28p) Ulf Göran Ingmar Ebenhart (27p) Rolf-Inge Lennart Johansson (27p) Christel Inger Fritiofsson (27p) Bengt Anders Ekenberg (25p) Kent Ola Fredrik Hansson (25p) Carl-Henric Magnus Kindlund (24p) Bert Willard Möller (24p) Claes Magnus Jonasson (22p) Henrik Ingemar Blomdahl (22p) Per-Ivar Willy Svensson (22p) Markus Bernhardsson (22p) Per Åke Joakim Bernhardsson (21p) Bengt Olof Niklas Gunnarsson (18p) Anders Per Olof Alvarsson (17p) John Petter Karlsson (17p) Jonas Ebbe Nihlberg (16p) Annette Maria Samils (16p) Carol Ingrid Lindquist (15p) Rolf Marcus Wikberg (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.