Lars Peter Nygårds (58p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Per Hans David Eby (1) Dan Östen Olsson (1) Jan Michael Bergvall (1) Annika Margareta Helker Lundström (1) John Peter Fredman (1) Britt-Mari Löfgren Olovsson (1) John Erik Mikael Bergvall (1) Mats Per Arvid Ridner (1) Åsa Caroline Persson (1) Björn Olof Östlund (1) Ulf Erik Magnus Johansson (1) Lena Birgitta Callermo (1) Hans Eric Kling (1) Carin Ann-Charlotte Rytoft Drangel (1) Johan Lennart Kuylenstierna (1) Alf Ove Forslund (1) Alice Ulrika Rosenberg Sand (1) Pär Anders Larshans (1) Bo Erik Johansson (1) Anna Margareta Nygårds Zandén (1) Jan Mikael Malmaeus (1) Eva Elisabeth Annell Åhlund (1) Jan Olof Byfors (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Ingrid Helena Lefvert (1) Karl Torbjörn Hansson (1) Kerstin Birgitta Sandin (1) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (1) Niklas Jerker Ekblom (1) Tomas Bergenfeldt (1) Britt Lena Birgitta Johansson Reis (1) Lars Mikael Karlsson (1) Anna Kristina Klingspor (1) Eva-Britt Agneta Gustafsson (1) Markus Hökfelt (1) Lars Magnus Verner Ling (1) Elvy Margareta Söderström (1) Lars Mårten Gunnar Pettersson (1) Bo Ingemar Olsson (1) Gustaf Rolf Andreas Aronsson (1) Margareta Caroline Magnusson (1) Nils Patrick Nilsson (1) Tord Erik Svedberg (1) Sara Revell Ford (1) Rolf Lennart Cassergren (1) John Henrik Munthe (1) Erica Johanna Hansen (1) Stig Johan Erik Barkelius (1) Eva Anna Birgitta Jarnehammar (1) Sven Rikard Bårström (1) Anna Maria Grönlund Krantz (1) Katja Maria Elisabet Awiti (1) Jan Östen Birger Johansson (1) Per Robert Andersson (1) Anna Christina Tina Skårman (1) Rolf Ingemar Sandström (1) Anders Dalstål (1) Hanna V K Ljungkvist Nordin (1) Bo Magnus Bylund (1) Bernt Micael Engström (1) Erik Magnus Eriksson (1) Sven Axel Staffan Nyström (1) Jenny Anna Margareta Löfgren (1) Gunnel Pia C Jönsson Rajgård (1) Kjell Milton Nilsson (1) Saeid Esmaeilzadeh (1) Per Jonas Grahn (1) Per Håkan Wardhammar (1) Anna Sofia Linnea Brynås (1) Lena Maria Walterholm (1) Jan-Mikael Anders Bexhed (1) Rickard Lars Magnus Norinder (1) Karl Olov Henrik Sundström (1) Anna Katarina Viksten (1) Nils Gunnar Holmgren (1) Peter Michael Dahl (1) Tomas Lev Anders Nöjd (1) Sara Helena Wangler (1) Hans Åke Brändström (1) Karin Anna Maria Byman (1) Anna Kristina Wergelius (1) Charlotta Elisabeth Lindmark (1) Marie Louise B Erbing Falkland (1) Bertil Karl Gösta Forsslundh (1) Johan Anders Ågren (1) Kjell Anders Björk (1) Hans Krister Nilsson (1) Johan Lennart Olofsson (1) Eva Christina Kallin (1) Bo Axel Lennart Holmlund (1) Bengt Anders Tedebo (1) Linda Marie Åmand (1) Ulla-Maj Andersson (1) Nils Roger Östlin (1) Börje Valter Nieroth (1) Fritz Lennart Westberg (1) Linda Burenius Magnusson (1) Ingrid Katrina Petersson (1) Bo Helge Vikström (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Johan Anders Ågren (80p) Saeid Esmaeilzadeh (72p) Anna Kristina Klingspor (71p) Eva-Britt Agneta Gustafsson (71p) Kerstin Birgitta Johansson Hedberg (66p) Annika Margareta Helker Lundström (60p) Bo Axel Lennart Holmlund (60p) Katja Maria Elisabet Awiti (59p) Anna Christina Tina Skårman (59p) Karl Olov Henrik Sundström (59p) Kjell Anders Björk (59p) Lena Birgitta Callermo (58p) Johan Lennart Kuylenstierna (58p) Pär Anders Larshans (58p) Jan Mikael Malmaeus (58p) Bo Ingemar Olsson (58p) Hanna V K Ljungkvist Nordin (58p) Karin Anna Maria Byman (58p) Marie Louise B Erbing Falkland (58p) Linda Marie Åmand (58p) Eva Elisabeth Annell Åhlund (55p) Jan Olof Byfors (50p) Niklas Jerker Ekblom (50p) Anders Dalstål (50p) Jenny Anna Margareta Löfgren (50p) Johan Lennart Olofsson (50p) Bengt Anders Tedebo (50p) Nils Roger Östlin (50p) Rolf Lennart Cassergren (49p) Elvy Margareta Söderström (47p) Per Hans David Eby (45p) John Peter Fredman (45p) Åsa Caroline Persson (45p) Hans Eric Kling (45p) Tomas Bergenfeldt (45p) Gustaf Rolf Andreas Aronsson (45p) Sara Revell Ford (45p) Anna Maria Grönlund Krantz (45p) Gunnel Pia C Jönsson Rajgård (45p) Ingrid Katrina Petersson (45p) Bo Magnus Bylund (43p) Dan Östen Olsson (42p) Britt-Mari Löfgren Olovsson (42p) Björn Olof Östlund (42p) Alf Ove Forslund (42p) Alice Ulrika Rosenberg Sand (42p) Bo Erik Johansson (42p) Ingrid Helena Lefvert (42p) Britt Lena Birgitta Johansson Reis (42p) Margareta Caroline Magnusson (42p) Stig Johan Erik Barkelius (42p) Sven Rikard Bårström (42p) Jan Östen Birger Johansson (42p) Rolf Ingemar Sandström (42p) Kjell Milton Nilsson (42p) Jan-Mikael Anders Bexhed (42p) Nils Gunnar Holmgren (42p) Hans Åke Brändström (42p) Charlotta Elisabeth Lindmark (42p) Hans Krister Nilsson (42p) Ulla-Maj Andersson (42p) Anna Sofia Linnea Brynås (41p) Ulf Erik Magnus Johansson (39p) Lars Mikael Karlsson (35p) Peter Michael Dahl (33p) Tomas Lev Anders Nöjd (31p) Caroline Anna Ljungberg (30p) Lars Magnus Verner Ling (30p) Rickard Lars Magnus Norinder (30p) Eva Christina Kallin (30p) Linda Burenius Magnusson (29p) Jan Michael Bergvall (28p) Karl Torbjörn Hansson (28p) Lars Mårten Gunnar Pettersson (27p) Eva Anna Birgitta Jarnehammar (27p) Mats Per Arvid Ridner (26p) Markus Hökfelt (26p) Nils Patrick Nilsson (23p) Per Robert Andersson (23p) Bernt Micael Engström (20p) Anna Margareta Nygårds Zandén (18p) Per Jonas Grahn (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (14p) Fritz Lennart Westberg (11p) John Erik Mikael Bergvall (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.