Hans Gustaf Olofsson Wibom (58p)

Man, Född: 1949
Rangordningen antal relationer
Dick Peter Lundqvist (25) Peter Emil Clemedtson (21) Jonas Ragnar Ragnarsson (18) Peter Åke Wallenberg (10) Clara Anette Danell (7) Ingrid Birgitta Sundström (7) Marcus Wallenberg (7) Matts Gösta Väppling (5) Ulf Markus Skog Olsson (5) Ulf Krister Olsson (5) Anders Patric Birgersson (5) Nils Erik Martin Gunhaga (5) Sten Torsten Åsbjer (5) Johanna Maria Olsson (5) Jacob Wallenberg (4) Karin Ingrid Hornberg Roman (4) Ulf Peter Nyllinge (3) Li Johnsdotter Felländer Tsai (2) Stefan Helge Jacobson (2) Jan Erik Lindman (2) Göran Peter Thomas Seger (2) Peter Eskil Gustaf Aspelin (2) Lars L Kihlström Burenstam Linder (2) Lena Monica Hedberg (2) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (2) Joy Louise Andersson (2) Jane M Birgitta Stymne Göransson (2) Eva Birgitta Bjelkberg (2) Madeleine Lilian Ekholm (1) Linn Maria Haslum Lindgren (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) (1) Peter Sigurd Ivar Sjöstrand (1) Olof Mattias Fältman (1) Per Anders Äng (1) Per Svante Nylén (1) Sven Anders Bergman (1) Sven Odd Swarting (1) Malin Kristina Fries (1) Per Evert Taube (1) Karin Maria Fredrika Åhman (1) Bo Torsten Nilsson (1) Anna Wibom (1) Lars Olof Wallén (1) (1) Jessica Maria Sylvia Häggström (1) Caroline Maria Amalia Ankarcrona (1) Carl-Fredrik Hedenström (1) Anton Karl Elias Jonsson (1) Peter Wallenberg (1) (1) Bo Sven Antoni (1) Cid Pether Fredholm (1) Leif Tony West (1) Björn David Martin Lindquist (1) Erik Börje Ekholm (1) Carl Martin Brenner (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Lars Göran Egenäs (1) Stephan Tolstoy (1) (1) Claes Åke Gustaf Dahlbäck (1) Björn Ingmarsson Fernström (1) Kjell Göran Sandberg (1) Erik Christoffer Hild (1) Peter Christopher Saidac (1) Kåre Evert Eriksson (1) Ingrid Gunilla Cecilia Wernelind (1) Lars Ola Ingvar Åhman (1) Stefan Arne Gustaf Holmér (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Marcus Wallenberg (94p) Erik Börje Ekholm (93p) Jacob Wallenberg (93p) Peter Åke Wallenberg (88p) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (82p) Jane M Birgitta Stymne Göransson (81p) Peter Emil Clemedtson (78p) Matts Gösta Väppling (77p) Ulf Krister Olsson (69p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) Björn Ingmarsson Fernström (64p) Lena Monica Hedberg (61p) Ingrid Birgitta Sundström (58p) Jonas Ragnar Ragnarsson (57p) Ulf Markus Skog Olsson (57p) Per Evert Taube (57p) Nils Erik Martin Gunhaga (57p) Dick Peter Lundqvist (57p) Sten Torsten Åsbjer (57p) Johanna Maria Olsson (57p) Lars L Kihlström Burenstam Linder (56p) Leif Tony West (55p) Li Johnsdotter Felländer Tsai (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Stefan Helge Jacobson (54p) Jan Erik Lindman (54p) Göran Peter Thomas Seger (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Cid Pether Fredholm (54p) Peter Eskil Gustaf Aspelin (54p) Joy Louise Andersson (54p) Sven Odd Swarting (49p) Stephan Tolstoy (48p) Kjell Göran Sandberg (48p) Peter Sigurd Ivar Sjöstrand (47p) (47p) Lars Ola Ingvar Åhman (47p) (45p) Björn David Martin Lindquist (45p) (42p) Carl-Fredrik Hedenström (41p) Ulf Peter Nyllinge (41p) Caroline Maria Amalia Ankarcrona (39p) Carl Martin Brenner (39p) Clara Anette Danell (37p) Bo Sven Antoni (36p) Peter Christopher Saidac (36p) (35p) Claes Åke Gustaf Dahlbäck (33p) Malin Kristina Fries (31p) Anna Wibom (25p) Karin Maria Fredrika Åhman (24p) Olof Mattias Fältman (21p) Sven Anders Bergman (20p) Anders Patric Birgersson (20p) Jessica Maria Sylvia Häggström (19p) Anton Karl Elias Jonsson (18p) Madeleine Lilian Ekholm (17p) Per Svante Nylén (16p) Lars Olof Wallén (16p) Karin Ingrid Hornberg Roman (16p) Ingrid Gunilla Cecilia Wernelind (12p) Peter Wallenberg (11p) Lars Göran Egenäs (11p) Per Anders Äng (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.