Irma Birgitta Eklöf

Kvinna, Född: 1949
Rangordningen antal relationer
Lena Viktoria Hasselborn (11) Eva Anette Strömbäck (10) Jan Olof Dahlin (10) Carl Olov Mikael Larsson (10) Mari Sinikka Kovaniemi (10) Lars Anders Larsson (10) Eva Cathrine Arnfridsdotter (10) Sven Anders Trast Vinqvist (7) Lilly Kristina Margareta Winner (7) Jessica Maria Tolstoy (7) Anthony Carl Michael Dillenbeck (7) Jesper Eric Rahmqvist (7) Björn Emil Hansson (3) Jan Thomas Verner (3) Bo Krister Sture Johnsson (3) Odd Martin Malm (3) Ramin Karim (3) Carl Fredrik Ölund (2) Curth Jörgen Samuel Persson (2) Lars Fredrik Runnquist (2) Maths Hans Yngve Mathson (2) Erik Per-Ola Sjösvärd (2) Lilian Christine Brimaro (2) Anna Maria Wergedahl (1) Nils Jan-Michael Nydén (1) Staffan Nils Fredrik Eneqvist (1) Harry Niclas Joakim Akre (1) Lars Ingemar Bergman (1) Carin Anette Hägglund Sundin (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Per Åke Westerberg (1) Karin Jeanette Wedin (1) Lars Mikael Bergman (1) Saad Kassem Abed Ali (1) Leif Ingemar Häggmark (1) Rolf Åke Berndtson (1) Folke Fredrik Dellström (1) Per Anders Mikael Bergmark (1) Bengt Kenneth Kordelius (1) Stig Bertil Andersson (1) Erik Birger Hult (1) Thomas Fredrik Pettersson (1) Kerstin Gunilla Forsmark Karlsson (1) Björn Hoan Öström (1) Per Anders Christer Andersson (1) Leif Sven Johan Åkesson (1) Mats Kenneth Markus Björkman (1) Joakim Björn Inge Nejdeby (1) Jan-Olov Anders Eneqvist (1) Pär Mattias Sköld (1) Ulla Kristina Bergman (1) Petra Margareta Sjöström (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Torbjörn Rehn (1) Mårten Ulf Engelbrekt Lampinen (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) George Isiah Ozgol (1) Kurt Urban Lundmark (1) Kjell-Harald Karlsson (1) Erik Nicklas Eriksson (1) Per Olof Ekström (1) Helén Margareta E Stenberg (1) Bo Kenneth Åsell (1) Jorge Franco de Sousa Pires Lazaro (1) Jessica Kristina Olsson (1) Bo-Göran Perlström (1) Bengt Gunnar Eneqvist (1) Peter Johan Alm Lindström (1) Lars Christer Bergman (1) Mona Margareta Wahlbäck (1) Sara Helena Söderholm (1) Tanja Hansson (1) Tamar Mahdessian (1) Ola Christer Åhlund (1) Björn Gösta Nilsson (1) Inger Elisabeth Gran (1) Jan Olof Olofsson (1) Bo Thomas Helin (1) Jan Roger Mahrle Riwik (1) Svante Lundqvist (1) Per Anders Hermanson (1) Annica Eva-Lotta Bergman (1) Mattias Gabriel Escudero Liljeqvist (1) Ketil Eriksen (1) Veronica Margareta Löfberg Hallbäck (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lena Viktoria Hasselborn (76p) Per Anders Hermanson (71p) Kerstin Gunilla Forsmark Karlsson (69p) Jesper Eric Rahmqvist (58p) Jessica Maria Tolstoy (57p) Kurt Urban Lundmark (50p) Lars Anders Larsson (49p) Ketil Eriksen (46p) Ulla Kristina Bergman (40p) Inger Elisabeth Gran (40p) Lars Ingemar Bergman (39p) Lars Mikael Bergman (39p) Bo-Göran Perlström (39p) Lars Christer Bergman (39p) Rolf Åke Berndtson (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Jan Thomas Verner (36p) Lars Fredrik Runnquist (35p) Leif Sven Johan Åkesson (31p) Ramin Karim (31p) Leif Ingemar Häggmark (30p) Jan Olof Olofsson (30p) Lilly Kristina Margareta Winner (29p) Anthony Carl Michael Dillenbeck (29p) Bengt Gunnar Eneqvist (28p) Staffan Nils Fredrik Eneqvist (27p) Eva Anette Strömbäck (27p) Mari Sinikka Kovaniemi (27p) Tanja Hansson (27p) Eva Cathrine Arnfridsdotter (27p) Bengt Kenneth Kordelius (22p) Jan-Olov Anders Eneqvist (22p) Svante Lundqvist (21p) Folke Fredrik Dellström (20p) Erik Nicklas Eriksson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Carl Fredrik Ölund (18p) Jan Olof Dahlin (18p) Erik Per-Ola Sjösvärd (18p) Mattias Gabriel Escudero Liljeqvist (18p) Björn Hoan Öström (17p) Maths Hans Yngve Mathson (17p) Helén Margareta E Stenberg (17p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Curth Jörgen Samuel Persson (16p) George Isiah Ozgol (16p) Bo Kenneth Åsell (16p) Nils Jan-Michael Nydén (15p) Harry Niclas Joakim Akre (15p) Carin Anette Hägglund Sundin (15p) Karin Jeanette Wedin (15p) Per Anders Mikael Bergmark (15p) Stig Bertil Andersson (15p) Thomas Fredrik Pettersson (15p) Joakim Björn Inge Nejdeby (15p) Björn Emil Hansson (15p) Pär Mattias Sköld (15p) Petra Margareta Sjöström (15p) Mårten Ulf Engelbrekt Lampinen (15p) Per Olof Ekström (15p) Jorge Franco de Sousa Pires Lazaro (15p) Lilian Christine Brimaro (15p) Bo Krister Sture Johnsson (15p) Odd Martin Malm (15p) Sara Helena Söderholm (15p) Ola Christer Åhlund (15p) Björn Gösta Nilsson (15p) Bo Thomas Helin (15p) Jan Roger Mahrle Riwik (15p) Annica Eva-Lotta Bergman (15p) Veronica Margareta Löfberg Hallbäck (15p) Kjell-Harald Karlsson (13p) Erik Birger Hult (12p) Per Anders Christer Andersson (12p) Torbjörn Rehn (12p) Mona Margareta Wahlbäck (12p) Anna Maria Wergedahl (11p) Per Åke Westerberg (11p) Jessica Kristina Olsson (11p) Tamar Mahdessian (9p) Sven Anders Trast Vinqvist (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.