Fredrik Schlasberg (42p)

Man, Född: 1949
Roller
Rangordningen antal relationer
Lars Anders Karlsson (18) Bengt Peter Persson (14) Anton Anders Patrik Söderberg (14) Nils Bertil Banning (14) Lennart Anders Söderberg (14) Annika Marie Glynos (14) John David Bertil Olow (6) James Adams Clark (4) Sebastian Fredrik Schlasberg (4) Jane Marie Bengtsson Clark (4) Jens Kristian Krarup Basse (4) Johan Schlasberg (3) Nils Bertil Lennart Tranebacke (3) Jan Kalevi Peter Pankko (3) Gull-Britt Helén Green (3) Bo Martin Matson (3) Bo Göran Green (3) Curt Lennart Andersson (3) Mats Stefan Donnerhag (2) Eva Maria Donnerhag (2) Kjell Arne Pettersson (2) Magnus Arne Hegdal (2) Bo Lennart Svensson (2) Bo Peter Svensson (2) Bengt-Åke Allan Rohdin (2) GUNILLA IRENE KRISTIN SVENSSON (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lars-Olof Charles Nymberg (1) Roy Gunnar Thomas Andersson (1) Bengt Olof Jäderberg (1) Anita Helena Berggren (1) Claes Yngve Kinell (1) (1) Kjell Magnus Brändström (1) Hans Inge Andreas Nilsson (1) Kerstin Birgitta Ström (1) Hans Gunnar Törnblom (1) Thomas Aaron Eric Olsgården (1) (1) Sten Roland Svensson (1) Jan Petri Granberg (1) Arvid Magnus Sunesson (1) Bo Torsten Nilsson (1) Bo Gunnar Svensson (1) Mats Per-Erik Carlson (1) Eva Suzanne Donnerhag (1) Eva Margareta Eljans (1) Tom Stendahl (1) Rolf Weste Eriksson (1) Lars Olof Andersson (1) Sten Ivar Christer Kareld (1) Per Jonny Westberg (1) Hans Roger Ågren (1) Åke Ragnar Olsson (1) Jens Kristoffer Helin (1) Christina Birgitta Gren (1) Jan Christer Sandin (1) Eva Malin Cecilia Svensson (1) Ulf Martin Thomas Lundgren (1) Karl Stefan Andersson (1) Hans Göran Nordström (1) Sven Per Björn Aspling (1) David Kristian Levin (1) Paul Axel Michael Pålsson (1) Tomas Folke Jonas Ledin (1) (1) Per-Olof Poa Strömberg (1) Sofie Charlotte Andersson (1) Bengt Åke Ström (1) Stig Lennart Thorell (1) Hans Stefan Kronqvist (1) Håkan Johan Olsson (1) Bo Torsten Valentin Sandin (1) Jörgen Peter Rosén (1) (1) Carl Henrik Filip Svensson (1) Anders Kenneth Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sofie Charlotte Andersson (72p) Lars Olof Andersson (71p) Rolf Weste Eriksson (69p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Magnus Arne Hegdal (54p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Claes Yngve Kinell (49p) Roy Gunnar Thomas Andersson (47p) Lennart Anders Söderberg (44p) Bengt Peter Persson (43p) Anton Anders Patrik Söderberg (41p) Nils Bertil Banning (41p) Tom Stendahl (41p) Annika Marie Glynos (41p) (39p) Stig Lennart Thorell (39p) Tomas Folke Jonas Ledin (38p) Per-Olof Poa Strömberg (37p) Thomas Aaron Eric Olsgården (36p) Hans Stefan Kronqvist (36p) Jan Petri Granberg (35p) Gull-Britt Helén Green (35p) Ulf Martin Thomas Lundgren (35p) Bo Göran Green (35p) David Kristian Levin (35p) (35p) James Adams Clark (34p) Jane Marie Bengtsson Clark (34p) Nils Bertil Lennart Tranebacke (33p) Paul Axel Michael Pålsson (31p) Hans Roger Ågren (25p) Jens Kristoffer Helin (25p) Kjell Arne Pettersson (23p) Sebastian Fredrik Schlasberg (22p) Bo Martin Matson (22p) Per Jonny Westberg (21p) Bo Torsten Valentin Sandin (21p) Bo Lennart Svensson (20p) Bo Peter Svensson (20p) Bengt Olof Jäderberg (19p) Mats Per-Erik Carlson (19p) Lars-Olof Charles Nymberg (18p) Jan Kalevi Peter Pankko (18p) John David Bertil Olow (18p) GUNILLA IRENE KRISTIN SVENSSON (17p) Johan Schlasberg (17p) Kjell Magnus Brändström (17p) Hans Inge Andreas Nilsson (17p) (17p) Karl Stefan Andersson (17p) (16p) Lars Anders Karlsson (16p) Curt Lennart Andersson (16p) Jörgen Peter Rosén (15p) Sten Roland Svensson (14p) Jan Christer Sandin (14p) Eva Malin Cecilia Svensson (14p) Carl Henrik Filip Svensson (14p) Anders Kenneth Nilsson (14p) Bo Gunnar Svensson (12p) Sten Ivar Christer Kareld (12p) Åke Ragnar Olsson (12p) Håkan Johan Olsson (12p) Mats Stefan Donnerhag (11p) Eva Maria Donnerhag (11p) Eva Suzanne Donnerhag (11p) Hans Göran Nordström (11p) Bengt-Åke Allan Rohdin (11p) Jens Kristian Krarup Basse (8p) Kerstin Birgitta Ström (6p) Arvid Magnus Sunesson (6p) Bengt Åke Ström (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.