Carl Anders Ifvarsson (23p)

Man, Född: 1939
Rangordningen antal relationer
B Charlotta Wikström Pettersson (1) Lars Johan Hall (1) Carl Stefan Lindeborg (1) Kåre Göstasson Gilstring (1) Ewa Märta Helena Törngren (1) Lennart Rolf Ivar Verner (1) Hans Erik Salomonsson (1) Bengt Lars Göran Kjellin (1) Mikael Runsiö (1) Per Göran Landerdahl (1) Lars Richard Lowén (1) Nils Göran Olof Holmberg (1) Lars Patrik Emanuelsson (1) Jan Bertil Johansson (1) Inga Kristina Haglund (1) Åsa Kristina Rödén (1) Anna Kristina Ensgård (1) Peter Mikael Ikonen (1) Maria Elisabeth Martinsson (1) Göran Lennart Atterwall (1) Berit Margareta Assarsson (1) Karl Mats Inge Karlsson (1) Göran Thesleff Stiernstedt (1) Elis Ben Manell (1) Ragnhild Birgitta Johansson Vognsen (1) Thorsten Johansson (1) Helena M C Thunander Holmstedt (1) Tage Lars Ove Andersson (1) Lars Johan Rasmusson (1) Kicki Gunilla Elisabeth Wallje Lund (1) Fredrik Rolf Åke Bojerud (1) Leif Martin Ekström (1) Ulrika Birgitta Markroth Elofson (1) Camilla Elsa Ingegerd Ral Ingvarson (1) Harald Rune Rydén (1) Anna-Maria Elisabeth Simonsson (1) Petra Marine Linnéa Gesien (1) Knut Gunnar Bergvall (1) Leni Christina Elisabeth Björklund (1) Anders Håkan Gartell (1) Christina Maria Widerberg Söderholm (1) Anders Harald Milton (1) Eva Christina Rapp Lundahl (1) Mats Erland Johansson (1) Mats Erik Bergquist (1) Lars Hjalmar Widell (1) Lena Christina Samuelsson (1) Per-Anders Gustafsson (1) Lydia Katarina Adolfsson (1) Pelle Axel Hans Gustafsson (1) Karl Aron On Mikael Källström (1) Carina Elisabeth Wessman (1) Hans Christer Zaar (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.