Carl Anders Ifvarsson (23p)

Man, Född: 1939
Rangordningen antal relationer
Berit Margareta Assarsson (7) Lena Christina Samuelsson (7) Fredrik Rolf Åke Bojerud (7) Leni Christina Elisabeth Björklund (7) Hans Erik Salomonsson (7) Ewa Märta Helena Törngren (7) Göran Thesleff Stiernstedt (3) Eva Christina Rapp Lundahl (3) Lars Patrik Emanuelsson (3) Christina Maria Widerberg Söderholm (3) Helena M C Thunander Holmstedt (3) Ragnhild Birgitta Johansson Vognsen (2) Lars Johan Rasmusson (2) Bo Kenneth Åsell (2) Lars Olof Wallén (2) Frank Hans Mikael Träisk (1) Christian Helin (1) Anders Harald Milton (1) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (1) Christophe Roger Pedroletti (1) Mats Erland Johansson (1) Annica Ingeborg Dovander (1) Lars Olof Stangebye (1) Nina Ingrid Katarina Nelson Follin (1) Lars Hjalmar Widell (1) Chaim Josef Zlotnik (1) Ulrika Birgitta Markroth Elofson (1) Harald Magnus Blegen (1) Per-Anders Gustafsson (1) Conny Fredric Hävrén (1) Pelle Axel Hans Gustafsson (1) Carina Elisabeth Wessman (1) Lena Marie Henning (1) Lars Åke Östman (1) Hans Christer Zaar (1) B Charlotta Wikström Pettersson (1) Rolf Gunnar Karlsten (1) Carl Stefan Lindeborg (1) Eva Camilla Vahlberg (1) Lars Johan Hall (1) Jan Olov Liliemark (1) Mikael Runsiö (1) Kåre Göstasson Gilstring (1) Stefan Per Löfgren (1) Jonas Victor Stening (1) Lennart Rolf Ivar Verner (1) Karin Johanna Margareta Adami (1) Peter Johan Alm Lindström (1) Bengt Lars Göran Kjellin (1) Måns Erik Rosén (1) Charlotte Sofia Thérese Wallström (1) Per Göran Landerdahl (1) Barbro Kristina Sjölander (1) Lydia Katarina Adolfsson (1) Nils Göran Olof Holmberg (1) Pia Susanna Fooladi (1) Peter Mikael Ingemar Forss (1) Jan Bertil Johansson (1) Sven Michael Jesper Nordh Grate (1) Åsa Kristina Rödén (1) Kristina Elisabet Wallentin (1) Anna Kristina Ensgård (1) Peter Mikael Ikonen (1) Anna Helena Mikaela Ridderstrand (1) Eva Agneta Edberg (1) Maria Elisabeth Martinsson (1) Tomas Aron Rudstam (1) Inger Cecilia Andersson (1) Karin Birgitta Eklund (1) Göran Lennart Atterwall (1) Nils Anders Boman (1) Mats Erik Bergquist (1) Karl Mats Inge Karlsson (1) Birgitta Charlotta All Eriksson (1) Carl Henrik Bengtsson (1) Elis Ben Manell (1) Mikael Sjölander (1) Per Johan Björn Assarsson (1) Thorsten Johansson (1) Ann-Charlotte Frank Lindgren (1) Johan Ulf Paul Lundgren (1) Tage Lars Ove Andersson (1) Eva Marie Ljung (1) Inga Kristina Haglund (1) Melvin Samsom (1) Kicki Gunilla Elisabeth Wallje Lund (1) Ulrika Rebhan (1) Leif Martin Ekström (1) Camilla Elsa Ingegerd Ral Ingvarson (1) Stefan Helge Jacobson (1) Harald Rune Rydén (1) Anna-Maria Elisabeth Simonsson (1) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (1) Tomas Axel Verner Buxbaum (1) Petra Marine Linnéa Gesien (1) Hans Fredrik Erntell (1) Marie Susanne Castwall (1) Ivar Claes Ingemar Hultling (1) Anita Elisabeth Bengtson (1) Knut Gunnar Bergvall (1) Yvonne Margaretha Viola Nordlöf (1) Lars Richard Lowén (1) Anders Håkan Gartell (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Inger Cecilia Andersson (82p) Kicki Gunilla Elisabeth Wallje Lund (79p) Fredrik Rolf Åke Bojerud (76p) Göran Thesleff Stiernstedt (73p) Anna Helena Mikaela Ridderstrand (72p) Hans Fredrik Erntell (72p) Eva Camilla Vahlberg (71p) Eva Christina Rapp Lundahl (71p) Lars Patrik Emanuelsson (71p) Karin Birgitta Eklund (71p) Christina Maria Widerberg Söderholm (71p) Helena M C Thunander Holmstedt (71p) Jonas Victor Stening (70p) Anita Elisabeth Bengtson (70p) Mats Erik Bergquist (69p) Carl Henrik Bengtsson (69p) Per-Anders Gustafsson (66p) Lennart Rolf Ivar Verner (65p) Ann-Charlotte Frank Lindgren (63p) Pia Susanna Fooladi (62p) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (61p) Annica Ingeborg Dovander (61p) Chaim Josef Zlotnik (61p) Måns Erik Rosén (61p) Barbro Kristina Sjölander (61p) Ulrika Rebhan (61p) Per Johan Björn Assarsson (60p) Christian Helin (59p) Charlotte Sofia Thérese Wallström (58p) Johan Ulf Paul Lundgren (58p) Hans Christer Zaar (57p) Anders Håkan Gartell (56p) Stefan Helge Jacobson (54p) Anders Harald Milton (53p) Frank Hans Mikael Träisk (51p) Birgitta Charlotta All Eriksson (51p) Jan Olov Liliemark (50p) Stefan Per Löfgren (50p) Karin Johanna Margareta Adami (50p) Ivar Claes Ingemar Hultling (50p) Yvonne Margaretha Viola Nordlöf (50p) Elis Ben Manell (49p) Eva Agneta Edberg (48p) Rolf Gunnar Karlsten (47p) Kristina Elisabet Wallentin (47p) Anna Kristina Ensgård (47p) Tomas Aron Rudstam (47p) Tomas Axel Verner Buxbaum (47p) Marie Susanne Castwall (47p) Kåre Göstasson Gilstring (45p) Göran Lennart Atterwall (45p) Carina Elisabeth Wessman (43p) Lena Marie Henning (43p) Karl Mats Inge Karlsson (43p) Peter Mikael Ingemar Forss (40p) Melvin Samsom (40p) Nina Ingrid Katarina Nelson Follin (39p) Harald Magnus Blegen (39p) Mikael Runsiö (38p) Knut Gunnar Bergvall (38p) B Charlotta Wikström Pettersson (37p) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (37p) Mats Erland Johansson (35p) Jan Bertil Johansson (35p) Per Göran Landerdahl (31p) Nils Göran Olof Holmberg (31p) Åsa Kristina Rödén (31p) Lars Hjalmar Widell (28p) Carl Stefan Lindeborg (24p) Maria Elisabeth Martinsson (24p) Thorsten Johansson (24p) Harald Rune Rydén (24p) Pelle Axel Hans Gustafsson (23p) Lars Johan Hall (23p) Bengt Lars Göran Kjellin (23p) Tage Lars Ove Andersson (23p) Petra Marine Linnéa Gesien (22p) Peter Mikael Ikonen (20p) Nils Anders Boman (20p) Lars Richard Lowén (20p) Conny Fredric Hävrén (19p) Mikael Sjölander (18p) Lars Johan Rasmusson (16p) Lars Olof Wallén (16p) Lars Olof Stangebye (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) Anna-Maria Elisabeth Simonsson (14p) Leni Christina Elisabeth Björklund (11p) Lena Christina Samuelsson (8p) Sven Michael Jesper Nordh Grate (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.