Jan Erik Haglund (45p)

Man, Född: 1943
Rangordningen antal relationer
Mait Christina Bolander Haglund (8) Bo Rune Kroon (6) Inger Margareta Dahle (5) Maria Katarina Claesson (4) Peter Olof Kullberg (4) Lars Edvard Nordberg (4) Håkan Robert Simonsen (4) Anne Elisabeth Rahmström (3) Mats Rune Olsson (3) Karin Elisabet Algell (3) Ann Elisabet Wettergren Algell (3) Ingrid Birgitta Danielsson (3) Rune Sven-Inge Karlsson (3) Ingvar Michael Andersson (3) Maria Helena Kristina Adrian (3) Nanna Hildur Johanna M Wettergren (3) Klas Erik Hilmer Klinton (3) Jan Sture Carlstein (3) Stig Börje von Schedvin (3) Erik Adrian Emilsson (3) Folke Torbjörn Svensson (3) Nils Björn Rahmström (3) Carl Mats Johan Algell (3) (3) Mats Erik Algell (3) Anders Viktor Borgs (3) Carl Erik Wettergren (3) Lars Johan Lindstrand (3) Sten Olof Libell (3) (3) Anders Gustav Bülow (3) Björn Lage Rosvall (2) Per Lison Almkvist (2) Kent Birger Westerlund (2) Per Svante Nylén (2) (2) Lars Göran Egenäs (2) Anita Helena Berggren (2) Lars Olof Anders Franck (2) (2) Claes-Göran Carlsson (2) Nils Torbjörn Bäcklund (2) Tom Bert Roger Hilmersson (2) Lars Mikael Forslund (2) Lars Einar Elias Eriksson (2) Nils Åke Norström (2) Eva Margareta Eljans (2) (2) Hans Ruben Sundström (2) (2) (2) Jan Erik Helling (2) (2) Lars Eyolf Näsman (2) Ulf Greger Johansson Längvik (2) Tomas Hecht (2) Erik Gunnar Danielsson (2) Anders Jakob Rinzén (2) Hans Göran Nordström (2) Sven Per Björn Aspling (2) Helge Claes-Göran Starud (2) Wolf-Christer Pershow (1) Bengt Stig Lennart Knutsson (1) Håkan Lennart Wallin (1) Ingemar Aldor Kennert Andersson (1) Hans Martin Deybarden (1) Eva Ingela Davidson (1) Sten Olov Gunnar Langenius (1) Lars Gunnar Sundblad (1) Jack Sven Erik Forsgren (1) Karl Ivar Mikael Brännström (1) Per Anders Klinton (1) Carl Erik Rahmström (1) Lars Olof Abrahamson (1) Anders Mikael Ahlberg (1) Hans Thomas Axelsson (1) Peder Bernhard Berntsson (1) Magnus Nils Eugen Wirne (1) Eva Alva Maria Nilsagård (1) Åke Gunnar Hallén (1) Anna Pernilla Sjölander (1) Anne-Lie Sveder (1) Johan Gerhard Julius Gottfries (1) Johan Georg Sjölander (1) Erik Mikael Engblom (1) Susanne Elisabeth Hagnö (1) Tommy Per Erik Nilsson (1) Gert Olov Wallin (1) Gert Rolf Frej (1) Bo Tore Filhage (1) Tommy Börje Almén (1) Peder Torbjörn Fast (1) Per-Erik Bengt Davidson (1) Staffan Börje Svenby (1) Bo Charles Roland Höglund (1) Ewert Christer de Flon (1) Johan Olov Hedin (1) Magnus Henrik Ludvig Nilsson (1) Bo Gunnar Sjölander (1) Jan Olof Malm (1) Jan Anders Vedin (1) Karin Birgitta Granquist (1) Rudolf Helmut Schaffrath (1) Eva Maria Sjölander (1) Anna Sofia Ahlberg (1) Lisa Sofie Elvira Hagnö Sandefeldt (1) Jan Peter Killberg (1) Jan-Erik Davidson (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Lars Börje Evert Olander (1) Tanja Margareta Jäger (1) Lars-Göran Itskowitz (1) Johan Paul Henrik Frankenberg (1) Nils Gunnar Sellbom (1) Carl Gerhard Gottfries (1) Eva Hellny Anita Sjölander (1) Lars Sven-Olof Halldin (1) Astrid Elisabet Jansson (1) Bengt Gottfrid Kron (1) Åsa Cecilia Önfelt (1) Olof Christer Gustaf Zachrisson (1) Bengt Johan Jörgen Hagnö (1) Peter Gunnar Brandt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jack Sven Erik Forsgren (88p) Eva Alva Maria Nilsagård (81p) Anders Gustav Bülow (80p) Hans Martin Deybarden (73p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (73p) Peter Olof Kullberg (69p) Anita Helena Berggren (62p) Karin Birgitta Granquist (62p) (61p) Lars Mikael Forslund (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Gert Olov Wallin (60p) Jan Peter Killberg (59p) Anders Jakob Rinzén (59p) (58p) Nils Torbjörn Bäcklund (58p) (55p) (55p) Per Lison Almkvist (54p) Ingemar Aldor Kennert Andersson (54p) Tommy Börje Almén (54p) (54p) Nils Åke Norström (53p) (53p) Nils Björn Rahmström (52p) Sten Olof Libell (51p) Åke Gunnar Hallén (50p) Erik Mikael Engblom (50p) Johan Olov Hedin (50p) Hans Thomas Axelsson (49p) Anna Pernilla Sjölander (49p) Johan Georg Sjölander (49p) Tanja Margareta Jäger (49p) Sten Olov Gunnar Langenius (47p) Lars Olof Abrahamson (47p) Jan Anders Vedin (47p) Nils Gunnar Sellbom (47p) Anne Elisabeth Rahmström (45p) Björn Lage Rosvall (45p) Lars Gunnar Sundblad (45p) Karl Ivar Mikael Brännström (45p) Lars Olof Anders Franck (45p) Bo Charles Roland Höglund (45p) Jan Erik Helling (45p) Lars Eyolf Näsman (45p) (45p) Helge Claes-Göran Starud (45p) Wolf-Christer Pershow (44p) Karin Elisabet Algell (44p) Ann Elisabet Wettergren Algell (44p) Ingrid Birgitta Danielsson (44p) Ingvar Michael Andersson (44p) Nanna Hildur Johanna M Wettergren (44p) Jan Sture Carlstein (44p) Stig Börje von Schedvin (44p) Carl Mats Johan Algell (44p) Mats Erik Algell (44p) Carl Erik Wettergren (44p) Gert Rolf Frej (42p) Ulf Greger Johansson Längvik (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Carl Erik Rahmström (39p) Anne-Lie Sveder (38p) Staffan Börje Svenby (38p) Ewert Christer de Flon (38p) Magnus Henrik Ludvig Nilsson (38p) Anna Sofia Ahlberg (38p) Lars-Göran Itskowitz (38p) Lars Sven-Olof Halldin (38p) Bo Gunnar Sjölander (37p) Eva Maria Sjölander (37p) Eva Hellny Anita Sjölander (37p) Astrid Elisabet Jansson (37p) (37p) Maria Helena Kristina Adrian (36p) Mats Rune Olsson (35p) Lisa Sofie Elvira Hagnö Sandefeldt (34p) Rune Sven-Inge Karlsson (30p) Susanne Elisabeth Hagnö (30p) Rudolf Helmut Schaffrath (30p) Erik Gunnar Danielsson (30p) Lars Johan Lindstrand (30p) Bengt Johan Jörgen Hagnö (28p) Lars Einar Elias Eriksson (27p) Håkan Robert Simonsen (27p) Eva Ingela Davidson (23p) Mait Christina Bolander Haglund (23p) Jan-Erik Davidson (23p) Bengt Stig Lennart Knutsson (22p) Per-Erik Bengt Davidson (22p) Peter Gunnar Brandt (21p) Tommy Per Erik Nilsson (20p) Carl Gerhard Gottfries (20p) Peder Bernhard Berntsson (19p) Johan Gerhard Julius Gottfries (19p) Klas Erik Hilmer Klinton (19p) Tomas Hecht (19p) Per Anders Klinton (18p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Per Svante Nylén (16p) Maria Katarina Claesson (16p) Bengt Gottfrid Kron (16p) Peder Torbjörn Fast (15p) Tom Bert Roger Hilmersson (15p) Lars Edvard Nordberg (15p) Bo Rune Kroon (14p) Magnus Nils Eugen Wirne (14p) Olof Christer Gustaf Zachrisson (14p) Jan Olof Malm (12p) Erik Adrian Emilsson (12p) Kent Birger Westerlund (11p) Lars Göran Egenäs (11p) Hans Göran Nordström (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.