Bengt Gösta Halse (56p)

Man, Född: 1943
Roller
Rangordningen antal relationer
Lars Anders Weiss (2) Nils Thomas von Koch (2) (2) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (2) Eva Tina Bergström Darrell (2) Lars Joachim Jaginder (2) (2) (2) Kjell Artur Hellberg (2) Stig Arne Engholm (2) Carl Gunnar Asp (2) Hans Tomas Franzén (2) (2) Nils Forsberg (2) Peter David Blomqvist (1) Olof Waern (1) Åsa Christina Riisberg (1) Lars Olof Wallén (1) Anders Haldin (1) Leif Helge Bengt Ahlberg (1) Jon Martin Kindell (1) Bo Johnny Mikael Gyllenhammar (1) Helge Sören Brekell (1) Johan Anders Siberg (1) Bengt Ove Wallinder (1) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (1) Hans Åke Martin Pihl (1) Carl Håkan Johansson (1) Klas Johan Brand (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Jan Inge Ståhlberg (1) Kurt Magnus Andersson (1) Karl Gunnar Henning Johansson (1) Andrew James Lord (1) Gösta Kristian Halse (1) Sven Mattias Perjos (1) Hans Hugo Andersson (1) Bertil Olof Krook (1) Andrea Kristin Halse (1) Björn Johan Henrik B af Klercker (1) Arne Göran Kroon (1) Bengt Johan Halse (1) Tore Ronnie Johansson (1) Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson (1) Kaj Vilhelm Thorén (1) Lars Anders Wallberg (1) Johan Gustaf Olof Bjurström (1) Kennet Ingvar Lundberg (1) Hakon Lundberg (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) Eva Michelle Orban Degerman (1) Hans Ruben Sundström (1) Torbjörn Christer Hansen (1) Jan Birger Widlund (1) Carina Margareta van den Berg (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Jan Christer Dahlström (1) Lars Artur Kindell (1) Lars Magnus Frisk (1) Rolf Lennart Isaksson (1) Carl-Johan Olof Kihlbom (1) Bo Anders Windt (1) Caj Stenson Nackstad (1) Roger Gösta Martin Mattsson (1) Per Göran Åke Nystedt (1) Christer Henry Tomas Häll (1) Gunnar Christer Cedervall (1) Nils Fredrik Jönsson (1) Anders Stefan Lund (1) Inger Margareta Dahle (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Tomas Franzén (88p) Jan Inge Ståhlberg (87p) Sven Mattias Perjos (82p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Carl Håkan Johansson (75p) Nils Forsberg (73p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Nils Thomas von Koch (64p) Carl Gunnar Asp (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Hans Åke Martin Pihl (61p) Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson (59p) Rolf Lennart Isaksson (59p) Johan Anders Siberg (56p) Johan Gustaf Olof Bjurström (56p) Kennet Ingvar Lundberg (56p) Torbjörn Christer Hansen (55p) Christer Henry Tomas Häll (55p) Peter David Blomqvist (54p) Åsa Christina Riisberg (54p) Andrew James Lord (54p) Arne Göran Kroon (54p) Kaj Vilhelm Thorén (54p) Lars Anders Wallberg (54p) Hakon Lundberg (54p) Eva Michelle Orban Degerman (54p) Carina Margareta van den Berg (54p) Per Göran Åke Nystedt (54p) Nils Fredrik Jönsson (54p) Anders Stefan Lund (54p) (53p) Jan Birger Widlund (53p) Helge Sören Brekell (52p) (52p) Olof Waern (51p) Lars Anders Weiss (51p) (51p) Eva Tina Bergström Darrell (51p) Lars Joachim Jaginder (51p) Kjell Artur Hellberg (51p) Stig Arne Engholm (51p) (51p) Lars Artur Kindell (45p) Bo Johnny Mikael Gyllenhammar (41p) Jan Christer Dahlström (39p) Leif Helge Bengt Ahlberg (34p) Anders Haldin (33p) Tore Ronnie Johansson (31p) Carl-Johan Olof Kihlbom (30p) Björn Johan Henrik B af Klercker (26p) Jon Martin Kindell (25p) Bengt Johan Halse (25p) Kurt Magnus Andersson (21p) Karl Gunnar Henning Johansson (19p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (17p) Andrea Kristin Halse (17p) Bo Anders Windt (17p) Lars Olof Wallén (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Bertil Olof Krook (14p) Lars Magnus Frisk (14p) Gösta Kristian Halse (12p) Klas Johan Brand (8p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.