Lars Gösta Öman

Man, Född: 1942
Roller

Revisor

Innehavare

Rangordningen antal relationer
Suzanne Messo (4) Charlotte Catrine Holmstrand (3) Niklas Ingemar Johansson (2) Jan Thomas Treitler (2) Jima Makdissi (2) Lars Elving Borgsten (2) Inger Margareta Dahle (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Per David Tomsic (2) Åsa Gertrud Haglund (2) Jonas Karl Gustaf Almquist (2) Anders Viktor Borgs (2) Stefan Ingemar Heghammar (2) Karl Benny Larsson (2) Seth David Kristoffer Bäckström (2) Gunnar Elias Bakk (1) Fredrik Bengt Hans Ericson (1) Börje Erik Gustaf Damberg (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Lena Marika de Rosche (1) (1) Marie Therese Nordh (1) Manne Per Gustav E Schagerström (1) Per-Anton Osvald Olsson (1) Kent Gösta Hägglund (1) Nils-Holger Ivar Osvald Olsson (1) Karl Anders Lexne (1) Lars-Ole Gunnar Sundström (1) Bo Torsten Nilsson (1) Torsten Johan Anders Rudengren (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Susanne Elisabeth Isaksson (1) Rolf Peter Sundström (1) Emma Rebecka Zylberstein (1) Raimo Ahti Esk (1) Lars Gösta Österberg (1) Tanja Hansson (1) Jon Holger Fangel (1) Per Ola Hurtig (1) Anna-Maria Elena Sjöström (1) Claes Tobias Benne (1) Lars Anders Ekerlund (1) Caroline Gunhild Henriette Olsson (1) Jesper Peder Carlsö (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Thomas Andreas Borgström (1) Per Anders Skog (1) Karin Elisabeth Månsson (1) David Tomislav Jost (1) Joel Sebastian Daleby (1) Ingrid Kristina Esk (1) Oscar Alexander Strandberg (1) Sara Källander (1) Frederik Börje Gustaf Damberg (1) Ann-Louise Nenzén Schagerström (1) Hans Lennart Osvald Olsson (1) Hans Mattias Karlsson (1) Hans-Ivar Lennart Osvald Olsson (1) Osmo Lanros (1) Berit Linnea Lexne (1) Sara Johanna di Giovanni (1) Per Erik Lexne (1) Maria Teresa Schröder (1) Karl Stefan Andersson (1) Hans William Alexander Ollongren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Inger Margareta Dahle (63p) Lars Elving Borgsten (58p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) (53p) Per David Tomsic (49p) Torsten Johan Anders Rudengren (48p) Kent Gösta Hägglund (43p) Anders Viktor Borgs (41p) Per-Anton Osvald Olsson (39p) Niklas Ingemar Johansson (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Lars-Ole Gunnar Sundström (34p) Oscar Alexander Strandberg (34p) Manne Per Gustav E Schagerström (29p) Tanja Hansson (27p) Nils-Holger Ivar Osvald Olsson (26p) Claes Tobias Benne (26p) Jesper Peder Carlsö (26p) Hans-Ivar Lennart Osvald Olsson (26p) Seth David Kristoffer Bäckström (26p) Hans William Alexander Ollongren (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Rolf Peter Sundström (22p) Karl Stefan Andersson (22p) Lars Anders Ekerlund (19p) Sara Johanna di Giovanni (19p) Suzanne Messo (18p) Jan Thomas Treitler (18p) Thomas Andreas Borgström (18p) Jonas Karl Gustaf Almquist (18p) Osmo Lanros (18p) Frederik Börje Gustaf Damberg (17p) Ann-Louise Nenzén Schagerström (17p) Börje Erik Gustaf Damberg (16p) Lars Gösta Österberg (16p) Per Ola Hurtig (16p) Hans Mattias Karlsson (16p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Jon Holger Fangel (15p) Lena Marika de Rosche (14p) Raimo Ahti Esk (14p) Caroline Gunhild Henriette Olsson (14p) Ingrid Kristina Esk (14p) Karl Benny Larsson (14p) Karl Anders Lexne (13p) Per Anders Skog (13p) Per Erik Lexne (13p) Jima Makdissi (12p) Åsa Gertrud Haglund (11p) Berit Linnea Lexne (11p) Maria Teresa Schröder (11p) Anna-Maria Elena Sjöström (9p) Fredrik Bengt Hans Ericson (8p) Hans Lennart Osvald Olsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.