Lars Gösta Öman

Man, Född: 1942
Roller
Rangordningen antal relationer
Suzanne Messo (4) Inger Margareta Dahle (3) Charlotte Catrine Holmstrand (3) Anders Viktor Borgs (3) Åsa Gertrud Haglund (2) Jonas Karl Gustaf Almquist (2) Jan Thomas Treitler (2) Jima Makdissi (2) Stefan Ingemar Heghammar (2) Karl Benny Larsson (2) Seth David Kristoffer Bäckström (2) Niklas Ingemar Johansson (2) Lars Elving Borgsten (2) Per Ola Hurtig (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Per David Tomsic (2) Hans William Alexander Ollongren (1) Börje Erik Gustaf Damberg (1) Gunnar Elias Bakk (1) Lena Marika de Rosche (1) Ingrid Kristina Esk (1) Oscar Alexander Strandberg (1) Per-Anton Osvald Olsson (1) Sara Källander (1) Nils-Holger Ivar Osvald Olsson (1) Manne Per Gustav E Schagerström (1) Christina G Jakobsson Nordlund (1) Kent Gösta Hägglund (1) Berit Linnea Lexne (1) Per Erik Lexne (1) Bo Torsten Nilsson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Annicka Margareta Toppe (1) Lars Gösta Österberg (1) Judith Maiers (1) Johan Fredrik Ståhl (1) (1) Claes Tobias Benne (1) Marie Therese Nordh (1) Caroline Gunhild Henriette Olsson (1) Anna-Maria Elena Sjöström (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Lars Anders Ekerlund (1) Karl Anders Lexne (1) Jesper Peder Carlsö (1) Lars-Ole Gunnar Sundström (1) Thomas Andreas Borgström (1) Torsten Johan Anders Rudengren (1) Per Anders Skog (1) Karin Elisabeth Månsson (1) Rolf Peter Sundström (1) David Tomislav Jost (1) Raimo Ahti Esk (1) Anna Victoria Wennerlund (1) Frederik Börje Gustaf Damberg (1) Tanja Hansson (1) Hans Lennart Osvald Olsson (1) Jon Holger Fangel (1) Hans-Ivar Lennart Osvald Olsson (1) Ann-Louise Nenzén Schagerström (1) Tore Lennart Nordlund (1) Hans Mattias Karlsson (1) Osmo Lanros (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Sara Johanna di Giovanni (1) Maria Teresa Schröder (1) Karl Stefan Andersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Inger Margareta Dahle (61p) (53p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Lars Elving Borgsten (50p) Kent Gösta Hägglund (43p) Torsten Johan Anders Rudengren (43p) Per David Tomsic (42p) Anders Viktor Borgs (40p) Per-Anton Osvald Olsson (39p) Tore Lennart Nordlund (39p) Christina G Jakobsson Nordlund (38p) Johan Fredrik Ståhl (37p) Nils-Holger Ivar Osvald Olsson (33p) Hans-Ivar Lennart Osvald Olsson (33p) Oscar Alexander Strandberg (30p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Tanja Hansson (30p) Lars Gösta Österberg (27p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Seth David Kristoffer Bäckström (26p) Claes Tobias Benne (26p) Hans William Alexander Ollongren (25p) Jesper Peder Carlsö (23p) Lars Anders Ekerlund (19p) Rolf Peter Sundström (19p) Sara Johanna di Giovanni (19p) Jonas Karl Gustaf Almquist (18p) Jan Thomas Treitler (18p) Lars-Ole Gunnar Sundström (18p) Thomas Andreas Borgström (18p) Jon Holger Fangel (18p) Osmo Lanros (18p) Jima Makdissi (17p) Frederik Börje Gustaf Damberg (17p) Ann-Louise Nenzén Schagerström (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Börje Erik Gustaf Damberg (16p) Suzanne Messo (16p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Per Ola Hurtig (16p) Lena Marika de Rosche (14p) Ingrid Kristina Esk (14p) Manne Per Gustav E Schagerström (14p) Karl Benny Larsson (14p) Niklas Ingemar Johansson (14p) Caroline Gunhild Henriette Olsson (14p) Raimo Ahti Esk (14p) Hans Mattias Karlsson (14p) Per Erik Lexne (12p) Karl Anders Lexne (12p) Berit Linnea Lexne (11p) Anna Victoria Wennerlund (11p) Maria Teresa Schröder (11p) Åsa Gertrud Haglund (9p) Anna-Maria Elena Sjöström (9p) Annicka Margareta Toppe (8p) Hans Lennart Osvald Olsson (8p) Per Anders Skog (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.