Lars Gösta Öman

Man, Född: 1942
Roller

Revisor

Innehavare

Rangordningen antal relationer
Suzanne Messo (4) Charlotte Catrine Holmstrand (3) Niklas Ingemar Johansson (2) Jan Thomas Treitler (2) Jima Makdissi (2) Lars Elving Borgsten (2) Inger Margareta Dahle (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Per David Tomsic (2) Åsa Gertrud Haglund (2) Jonas Karl Gustaf Almquist (2) Anders Viktor Borgs (2) Stefan Ingemar Heghammar (2) Karl Benny Larsson (2) Seth David Kristoffer Bäckström (2) Gunnar Elias Bakk (1) Börje Erik Gustaf Damberg (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Fredrik Bengt Hans Ericson (1) Lena Marika de Rosche (1) (1) Marie Therese Nordh (1) Per-Anton Osvald Olsson (1) Manne Per Gustav E Schagerström (1) Nils-Holger Ivar Osvald Olsson (1) Kent Gösta Hägglund (1) Karl Anders Lexne (1) Lars-Ole Gunnar Sundström (1) Torsten Johan Anders Rudengren (1) Bo Torsten Nilsson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Rolf Peter Sundström (1) Susanne Elisabeth Isaksson (1) Raimo Ahti Esk (1) Emma Rebecka Zylberstein (1) Lars Gösta Österberg (1) Tanja Hansson (1) Jon Holger Fangel (1) Per Ola Hurtig (1) Claes Tobias Benne (1) Anna-Maria Elena Sjöström (1) Caroline Gunhild Henriette Olsson (1) Lars Anders Ekerlund (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Jesper Peder Carlsö (1) Thomas Andreas Borgström (1) Per Anders Skog (1) Karin Elisabeth Månsson (1) David Tomislav Jost (1) Ingrid Kristina Esk (1) Joel Sebastian Daleby (1) Oscar Alexander Strandberg (1) Frederik Börje Gustaf Damberg (1) Sara Källander (1) Hans Lennart Osvald Olsson (1) Ann-Louise Nenzén Schagerström (1) Hans-Ivar Lennart Osvald Olsson (1) Hans Mattias Karlsson (1) Berit Linnea Lexne (1) Osmo Lanros (1) Per Erik Lexne (1) Sara Johanna di Giovanni (1) Maria Teresa Schröder (1) Karl Stefan Andersson (1) Hans William Alexander Ollongren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Inger Margareta Dahle (63p) Lars Elving Borgsten (58p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) (53p) Per David Tomsic (49p) Torsten Johan Anders Rudengren (48p) Kent Gösta Hägglund (43p) Anders Viktor Borgs (41p) Per-Anton Osvald Olsson (39p) Niklas Ingemar Johansson (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Lars-Ole Gunnar Sundström (34p) Oscar Alexander Strandberg (34p) Manne Per Gustav E Schagerström (29p) Tanja Hansson (27p) Nils-Holger Ivar Osvald Olsson (26p) Claes Tobias Benne (26p) Jesper Peder Carlsö (26p) Hans-Ivar Lennart Osvald Olsson (26p) Seth David Kristoffer Bäckström (26p) Hans William Alexander Ollongren (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Rolf Peter Sundström (22p) Karl Stefan Andersson (22p) Lars Anders Ekerlund (19p) Sara Johanna di Giovanni (19p) Suzanne Messo (18p) Jan Thomas Treitler (18p) Thomas Andreas Borgström (18p) Jonas Karl Gustaf Almquist (18p) Osmo Lanros (18p) Frederik Börje Gustaf Damberg (17p) Ann-Louise Nenzén Schagerström (17p) Börje Erik Gustaf Damberg (16p) Lars Gösta Österberg (16p) Per Ola Hurtig (16p) Hans Mattias Karlsson (16p) Stefan Ingemar Heghammar (16p) Jon Holger Fangel (15p) Lena Marika de Rosche (14p) Raimo Ahti Esk (14p) Caroline Gunhild Henriette Olsson (14p) Ingrid Kristina Esk (14p) Karl Benny Larsson (14p) Karl Anders Lexne (13p) Per Anders Skog (13p) Per Erik Lexne (13p) Jima Makdissi (12p) Åsa Gertrud Haglund (11p) Berit Linnea Lexne (11p) Maria Teresa Schröder (11p) Anna-Maria Elena Sjöström (9p) Fredrik Bengt Hans Ericson (8p) Hans Lennart Osvald Olsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.