Erik Yngve Andersson (43p)

Man, Född: 1942
Rangordningen antal relationer
Bengt Göran Albert Wicksén (3) Anders Viktor Borgs (3) Inger Margareta Dahle (3) Ulla Lena Andersson (2) Nils Gösta Christer Sturmark (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Yvonne Elisabeth Lin (1) Jeanette Ruzicka Nilsson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Christian Valter Magnerfelt (1) Per-Arne Rudbert (1) Arto Matti Juhani Taxell (1) Albert Bengt Emanuel Wicksén (1) Bo Stefan Lindgren (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Anders Oscar Emil Swensson (1) Lena Irene Larsson (1) Lars Tomas Öquist (1) Niklas Anders Peter Tollstén (1) (1) Lars-Gunnar Berntson (1) Mats Fredrik Sigurd Sjöstrand (1) Rolf Björn Damm (1) Lars Anders Larsson (1) Peter Roland Josef Martin (1) (1) Carl Oskar Rufus Lidman (1) Jan Totte Dahlin (1) Erik Adrian Emilsson (1) Ellen Martina Hammarbäck (1) THOMAS PETER GUNNARSSON (1) Lars Tage Backman (1) Stig Daniel Öberg (1) Björn Ragnar Davegårdh (1) Per Oscar Erik Swensson (1) Hans Axel Ivar Wirfelt (1) Kurt Birger Högnelid (1) Sten Olle Jonas Haeger (1) Hans Bruno Samuel Niklasson (1) Jan Peter Nilsson (1) Jan Fredrik Rosenström (1) Guje Elisabeth Larshans (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Lars Jonas Marcusson (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Peter Lennart Norman Ulltin (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Anders Wilhelm Tagde (1) Ulf Peter Burholm (1) Lars Peter Nilsson (1) Anatoli Victorovich Grigorenko (1) Bengt Peter Kavén (1) Claes Patrik Nordwall (1) Thomas Erik Anders Enmark (1) Anders Alexander Hjalmar Kjäll (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Nils Kenny Bengtsson (1) Johan Erik Saxon (1) Albert Öjermark (1) Eric Olof Lennart Andersson (1) Björn Anders Bragée (1) (1) Marie-Anne Carin Maxe (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Lars Henrik Engsner (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(82p) (81p) Hans Axel Ivar Wirfelt (66p) Inger Margareta Dahle (63p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) (54p) Lars Peter Nilsson (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Lars Henrik Engsner (50p) Per-Arne Rudbert (45p) Bengt Göran Albert Wicksén (44p) Eric Olof Lennart Andersson (44p) Albert Bengt Emanuel Wicksén (43p) Bengt Peter Kavén (43p) Thomas Erik Anders Enmark (43p) Anders Viktor Borgs (41p) Mats Fredrik Sigurd Sjöstrand (39p) Hans Bruno Samuel Niklasson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Johan Erik Saxon (34p) Lars-Gunnar Berntson (32p) Peter Lennart Norman Ulltin (32p) Björn Anders Bragée (32p) Anders Oscar Emil Swensson (31p) Ulf Peter Burholm (30p) Carl Oskar Rufus Lidman (29p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Christian Valter Magnerfelt (25p) Bo Stefan Lindgren (25p) Kurt Birger Högnelid (25p) Anatoli Victorovich Grigorenko (25p) Yvonne Elisabeth Lin (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Lars Tomas Öquist (24p) Rolf Björn Damm (24p) Peter Roland Josef Martin (21p) Jan Fredrik Rosenström (21p) Albert Öjermark (21p) Marie-Anne Carin Maxe (21p) Nils Kenny Bengtsson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) THOMAS PETER GUNNARSSON (18p) Stig Daniel Öberg (18p) Jan Peter Nilsson (18p) Claes Patrik Nordwall (18p) Jeanette Ruzicka Nilsson (17p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Anders Wilhelm Tagde (15p) Niklas Anders Peter Tollstén (14p) Lars Tage Backman (14p) Björn Ragnar Davegårdh (14p) Anders Alexander Hjalmar Kjäll (14p) Erik Adrian Emilsson (12p) Per Oscar Erik Swensson (12p) Ulla Lena Andersson (11p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.