Ian Frank Peter Carrick (63p)

Man, Född: 1952
Rangordningen antal relationer
Hans Eric Karlander (5) Bo Magnus Svensson Henryson (4) Roger Lars Axmon (4) Oskar Gabriel Oxenstierna (4) Nils Johan Albert Nilsson (4) Bo Gabriel Urwitz (3) Jan Patrik Attemark (3) Sten Tore Christiansson (3) Bo Ingmar Jungner (2) Carl Mattias Fyrenius (2) David Kim Kristoffer Karlsson (2) Kay Mikael Olsson (2) Maria Elisabeth Ziv (2) Nils Henrik Lif (2) Jonas Patrik Qvarnström (2) Carl Patrik Rignell (2) Carl Johan Wilhelm Möllerström (2) Annika Cecilia Söderberg (2) Per Henrik Joelsson (2) Sara Inger Louise Eriksson (2) Per Jonas Gunnar Olsson (1) Eva Gunnilla Herdenberg (1) Claes Mikael Meldgaard (1) Nils Hugo Göran Öqvist (1) Jan Olof Richard Carendi (1) Per Johan Ture Samuelsson (1) Carola Elsa Desirée Lundell (1) Karl Olov Thyr (1) Amund Skarholt (1) Hans Olof Andén (1) Anders Lennart Karlsson (1) Jan Erik Larsson (1) Bo Ingemar Ingemarson (1) Harold Peter Kaiser (1) Stig Olof Elmelind (1) Mikael Peter Hellberg (1) John David Bertil Olow (1) Edwin Lars Anders Uddfors (1) Karin Helena Torstensson (1) Bengt Karl Fredrik Widin (1) Staffan Olle Edvin Landén (1) Mona Marielle Louise Norrlander (1) Anna Birgitta Svanfeldt (1) Anna Sophie Mathilda V Persson (1) Jon Lindgren (1) Lars Johan Benckert (1) Robin Kristofer Molvin (1) Johan Lars Erik Engström (1) Jan Birger Widlund (1) Lene Sandvoll Stern (1) Ulf Christer Järlebro (1) Stephan Evert Ekström (1) Inga Anneli Göransson (1) Kurt Michael Karlsson (1) Mats Håkan Hedblom (1) Per Gunnar Ahlström (1) Kay Richard Jägrud (1) Karin Ulrika Haglund (1) Björn Carl Håkan Andersson (1) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (1) Simon Gustav Lönnvik (1) Annagreta Rydbäck (1) Sven-Olof Morgan Olsson (1) Hans Börje Persson (1) Sten Gunnar Olofsson (1) Gerhard Lars-Åke Dons (1) Elna Carita E Lembrér Åström (1) Jan Erik Palmqvist (1) Per Anders Hellström (1) Per Gunnar Henrik Åslund (1) Max Mathias Hedlund (1) Lars Stefan Östlund (1) Mats Börje Allan Samuelsson (1) Susanna Josefina Lindberg (1) Per Kurt Einar Nordgren (1) Jan-Olof Ehnborg (1) Bengt Niclas Forsman (1) Ola Patrik Larsson (1) Fritz Anders Göran Collert (1) Paul Henrik Steene (1) Karl Gunnar Carlsson (1) Olof Waern (1) Thomas Gunnar Melcher Eriksson (1) Carl Gustaf Tage Sköld (1) Robin Karl Irving Lennartson (1) Hans Åke Mikael Engström (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Lars Rune Wiklund (1) Per Jonas Eriksson (1) Göran Folke Hansson (1) Karl Ulf Holmlund (1) Jan Martin Gumpert (1) Bo Göran Arne Hansen (1) Knut Sven Björlingson (1) Gunnar Ragnar André Åkerblom (1) Christel Carina Marie Lindvall (1) Maria Ebba Abrahamsson (1) Karl Svante Forsberg (1) Håkan Börje Roséen (1) Per Thomas Eriksson (1) Dan Mikael Roos (1) Lars Jonas Arvidsson (1) Nils Axel Carlsson Leijonhufvud (1) Annica Katharina Rengman Berg (1)Ökend (1) Sven Niclas Lindberg (1) Kai Axel Holmbeck (1) Miriam Elisabet Björkhem (1) Ulf Tage Egenäs (1) Cecilia Elisabeth Lundberg (1) Stig Johan Michael Levén (1) Eva Kristina Borgström Carrick (1) Bengt Erik Lassen (1) Bo Anders Skarin (1) Bo Magnus Wahlström (1) Hans Hugo Andersson (1) Johan Eric Magnus Wahlström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bo Göran Arne Hansen (82p) Bo Magnus Svensson Henryson (68p) Kay Mikael Olsson (68p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Dan Mikael Roos (68p) Bo Magnus Wahlström (68p) Max Mathias Hedlund (67p) Lars Jonas Arvidsson (66p) Bo Ingemar Ingemarson (65p) Carl Mattias Fyrenius (64p) Nils Henrik Lif (63p) Bo Anders Skarin (63p) Sara Inger Louise Eriksson (62p) David Kim Kristoffer Karlsson (61p) Bo Gabriel Urwitz (61p) Oskar Gabriel Oxenstierna (61p) Maria Elisabeth Ziv (61p) Jonas Patrik Qvarnström (61p) Annika Cecilia Söderberg (61p) Per Kurt Einar Nordgren (60p) Edwin Lars Anders Uddfors (59p) Per Gunnar Ahlström (59p) Per Johan Ture Samuelsson (58p) Sven-Olof Morgan Olsson (58p) Fritz Anders Göran Collert (58p) Paul Henrik Steene (55p) Kurt Michael Karlsson (54p) Jan Birger Widlund (53p)Ökend (52p) Olof Waern (51p) Stig Johan Michael Levén (51p) Carl Gustaf Tage Sköld (48p) Bo Ingmar Jungner (47p) Anna Sophie Mathilda V Persson (47p) Björn Carl Håkan Andersson (47p) Karl Svante Forsberg (47p) Carl Johan Wilhelm Möllerström (47p) Mikael Peter Hellberg (46p) Jan Patrik Attemark (46p) Eva K Gabriella Samuelsson Palmgren (45p) Lars Rune Wiklund (45p) Jan Martin Gumpert (45p) Simon Gustav Lönnvik (44p) Hans Eric Karlander (44p) Carl Patrik Rignell (44p) Mats Börje Allan Samuelsson (43p) Eva Gunnilla Herdenberg (42p) Hans Olof Andén (42p) Harold Peter Kaiser (42p) Stig Olof Elmelind (42p) Bengt Karl Fredrik Widin (42p) Robin Kristofer Molvin (42p) Lene Sandvoll Stern (42p) Per Gunnar Henrik Åslund (42p) Susanna Josefina Lindberg (42p) Christel Carina Marie Lindvall (42p) Håkan Börje Roséen (42p) Sven Niclas Lindberg (42p) Per Henrik Joelsson (42p) Miriam Elisabet Björkhem (42p) Jan Olof Richard Carendi (41p) Amund Skarholt (41p) Mats Håkan Hedblom (41p) Kay Richard Jägrud (41p) Hans Börje Persson (41p) Thomas Gunnar Melcher Eriksson (41p) Johan Eric Magnus Wahlström (41p) Karl Ulf Holmlund (40p) Cecilia Elisabeth Lundberg (40p) Claes Mikael Meldgaard (39p) Roger Lars Axmon (39p) Sten Gunnar Olofsson (37p) Nils Axel Carlsson Leijonhufvud (36p) Carola Elsa Desirée Lundell (35p) Hans Åke Mikael Engström (35p) Sten Tore Christiansson (35p) Gerhard Lars-Åke Dons (34p) Bengt Niclas Forsman (33p) Karl Gunnar Carlsson (31p) Per Thomas Eriksson (30p) Eva Kristina Borgström Carrick (27p) Robin Karl Irving Lennartson (26p) Anders Lennart Karlsson (25p) Karin Helena Torstensson (25p) Maria Ebba Abrahamsson (25p) Karl Olov Thyr (22p) Stephan Evert Ekström (18p) Jan Erik Palmqvist (18p) John David Bertil Olow (17p) Staffan Olle Edvin Landén (17p) Johan Lars Erik Engström (17p) Per Jonas Gunnar Olsson (16p) Jon Lindgren (16p) Elna Carita E Lembrér Åström (16p) Nils Johan Albert Nilsson (16p) Kai Axel Holmbeck (16p) Bengt Erik Lassen (16p) Ulf Tage Egenäs (15p) Lars Johan Benckert (14p) Inga Anneli Göransson (14p) Gunnar Ragnar André Åkerblom (14p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.