Lajos Gunnar Németh (38p)

Man, Född: 1952
Rangordningen antal relationer
Susanne Wellander (11) Åsa Margareta Blennerud (11) Maria Jenny Sofi Elm Olsson (11) Per David Nyman (11) Lars Olov Peter Odebäck (11) B Charlotta Wikström Pettersson (11) Per Markus Hellsten (11) Karin Möller (10) Lars Olov Rådh (9) Claes Erik C Kuylenstierna (9) Anna Margareta Nilsson (9) Ulf Daniel Olsson (9) Lars Johan Ekdahl (9) Klas Henrik Nyman (9) Eva Charlotta Kassel (9) Ulf Peter Tomas Lönnström (9) Ulf Georg Hallgårde (8) Anna Helena Rosén (8) Ylva Maria Börjeson (7) Catarina Maria Ericson (7) Jan Vilhelm Parke (4) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Tina Lena Kristina Bohlin (3) Lars Anders Larsson (3) Kurt Linus Byström (2) Nina Carina Delin Hunger (2) Knut Matts Greger Andersson (2) Leif Arne Skoglund (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Knut Peter Möller (2) Roy Glenn Forslund (2) Hélene Marie Elizabeth Gustavii (2) Tommy Holger Hansson (2) Paul Jonny Nordqvist (1) Hans Gustav Ansker (1) Claes Anders Helmer De Verdier (1) Malin Christina Evesäter (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) Olof Stefan Pettersson (1) Per Anders Erik Lindby (1) Rachel Dagmar Elisabeth Gille (1) Knut Ivar Magnus Stafsing (1) Helene Katrin Nordsten (1) Emelie Elisabeth Németh (1) Sten Åke Forsberg (1) Hilde Maritha Vesterlund (1) Kajsa Karin Helena Goding (1) Sven Ola Bjarne Kristiansson (1) Harald Borgström (1) Eva Sussanna Andersson (1) Gun Christina Carlstedt (1) Birgitta Elisabeth Granlund (1) Lars Anders Blomkvist (1) Gudrun Carola Forsgren (1) Bo Linus Duvede (1) Anders Mikael Ekberg (1) FREDRIK RAGNAR BERTILSSON THAFVELIN (1) Daniel Mattias Andersson (1) Elisabeth Wellander (1) Ulla Gunvor Elisabeth Lindgren (1) Tord Bertil Lendau (1) Marie Elisabeth Almerfors (1) Per Mikael Sunnemark (1) Per-Olof Ragnar Söderberg (1) Ann-Christine Forsberg (1) Mona Maj Jennie Sjöstrand (1) Henri Stengård (1) Kirsti Riitta Kaarina Franck (1) Virve Annelie Viita (1) Peter Andreas Wallén (1) Clary Maria Lesaque (1) Stefan Folke Adebahr (1) Britt Monica Susann Stahl (1) Jan Erik Nordlöv (1) Claes Christer Wirgin (1) Ewa Kristina Odéen (1) Birgitta Maria Elisabeth Wall (1) Anders Ingmar Ingeström (1) Mikael Sjölander (1) Inger Marianne Christina Samuelsson (1) Bengt Niklas Wilhelm Haak (1) Inger Margareta Karlsson (1) Per Urban Svedmark (1) Per Svante Nylén (1) Sten Arvid Stigsson Allbrand (1) Hans Lennart Joachim Spetz (1) Torgny Emanuel Steen (1) Anna Britt-Marie Vestman (1) Anna-Karin Alerstam (1) Inger Maria Langemar (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per-Olof Ragnar Söderberg (92p) Hans Lennart Joachim Spetz (61p) Ulf Daniel Olsson (60p) Henri Stengård (59p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Sven Ola Bjarne Kristiansson (49p) Lars Anders Larsson (49p) Tord Bertil Lendau (46p) Anders Ingmar Ingeström (43p) B Charlotta Wikström Pettersson (40p) Bengt Niklas Wilhelm Haak (38p) Paul Jonny Nordqvist (37p) Knut Matts Greger Andersson (37p) Daniel Mattias Andersson (37p) Per David Nyman (37p) Knut Peter Möller (37p) Roy Glenn Forslund (37p) Tommy Holger Hansson (37p) FREDRIK RAGNAR BERTILSSON THAFVELIN (36p) Per Mikael Sunnemark (36p) Knut Ivar Magnus Stafsing (33p) Eva Charlotta Kassel (31p) Catarina Maria Ericson (31p) Olof Stefan Pettersson (29p) Lars Olov Rådh (28p) Susanne Wellander (28p) Ylva Maria Börjeson (28p) Åsa Margareta Blennerud (28p) Maria Jenny Sofi Elm Olsson (28p) Jan Vilhelm Parke (28p) Claes Erik C Kuylenstierna (27p) Anna Margareta Nilsson (27p) Ulla Gunvor Elisabeth Lindgren (27p) Ulf Georg Hallgårde (27p) Karin Möller (27p) Anna Helena Rosén (27p) Klas Henrik Nyman (27p) Lars Olov Peter Odebäck (27p) Ewa Kristina Odéen (27p) Torgny Emanuel Steen (26p) Rachel Dagmar Elisabeth Gille (25p) Helene Katrin Nordsten (25p) Harald Borgström (25p) Gun Christina Carlstedt (25p) Gudrun Carola Forsgren (25p) Tina Lena Kristina Bohlin (25p) Kirsti Riitta Kaarina Franck (25p) Virve Annelie Viita (25p) Clary Maria Lesaque (25p) Birgitta Maria Elisabeth Wall (25p) Inger Marianne Christina Samuelsson (25p) Anna Britt-Marie Vestman (25p) Inger Maria Langemar (25p) Claes Anders Helmer De Verdier (23p) Sten Arvid Stigsson Allbrand (23p) Hans Gustav Ansker (22p) Kurt Linus Byström (22p) Nina Carina Delin Hunger (22p) Elisabeth Wellander (22p) Mona Maj Jennie Sjöstrand (22p) Peter Andreas Wallén (22p) Claes Christer Wirgin (22p) Inger Margareta Karlsson (22p) Ann-Christine Forsberg (21p) Sten Åke Forsberg (20p) Leif Arne Skoglund (20p) Britt Monica Susann Stahl (20p) Hélene Marie Elizabeth Gustavii (20p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Mikael Sjölander (19p) Malin Christina Evesäter (17p) Per Anders Erik Lindby (17p) Per Markus Hellsten (17p) Per Urban Svedmark (17p) Ulf Peter Tomas Lönnström (16p) Per Svante Nylén (16p) Hilde Maritha Vesterlund (14p) Eva Sussanna Andersson (14p) Bo Linus Duvede (14p) Anders Mikael Ekberg (14p) Kajsa Karin Helena Goding (12p) Emelie Elisabeth Németh (11p) Anna-Karin Alerstam (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.