Gösta Christian Luthman (42p)

Man, Född: 1952
Rangordningen antal relationer
Lena Margareta Lones (3) Alf Håkan Pettersson (3) Tomas Gunnar Ståhl (2) Bengt Lennart Willberg (2) Leija Kristina Graf (2) Fredrik Carl Ljung (2) Curt Åke Johansson (2) Nils Gustaf Bergström (2) Eva Margareta Eljans (2) Anders Christer Malmström (2) Magdalena Elisabet Linnea Sundberg (2) Bengt Anders Richard Peters (2) Anita Helena Berggren (2) Lars Rune Artur Hasp (1) Peter Herman Lexenberg (1) Anders Håkan Gartell (1) Robert Rolf Erik Kullgren (1) Per Jonas Israelsson (1) Sten Gunnar Lennart Ernstson (1) Kristina Margareta Lones (1) Anders Olof Isgren (1) Lars Niklas Larsson (1) Olof Andreas Rönnheden (1) Eric Hans Olof Lindahl (1) Karl Niklas Körling (1) Beata Lihammar (1) Conny Tore Otteland (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Ernst Göran Sohlberg (1) Harry Felix Bergman (1) Lars Christian Bergqvist (1) Claes Göran Werkell (1) Nils Olof Sköld (1) (1) Lars Håkan Lindgren (1) Patrik John Lones (1) Kjell Jörgen Eklund (1) Lars Peter Ohlsén (1) Nils Evald Alpman (1) Johan Fredrik Råsberg (1) (1) Charles Ingemar Arbro (1) Stefan Anders Gunnar Walhagen (1) Jenny Karin Marianne Ljungberg (1) Kurt Tommy Lundqvist (1) Stig Oscar Albert Engelbert (1) Mats Olof Hilmersson (1) Lars Gunnar Blomberg (1) Olof Gustaf Paulus Isaksson (1) Kerstin Monica Petersson (1) Sten Johan Pharmanson (1) Jan Anders Alexandersson (1) Sascha Wim Schaeferdiek (1) Hans Peter Ek (1) Erik Hygrell (1) Jan Anders Nilsson (1) Jan Mikael Hansen (1) Carl Magnus Forssman (1) Jesper Per Thomas Benon (1) Inez Marianne Ljungberg (1) Anna Katarina Åhlberg (1) Simone Annina Schmid (1) Tommy Josef Grönberg (1) Ulrika Anna Gunborg Thott (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Stig Oscar Albert Engelbert (65p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Stefan Anders Gunnar Walhagen (61p) Nils Gustaf Bergström (59p) Anders Håkan Gartell (56p) Anders Christer Malmström (55p) Tommy Josef Grönberg (55p) Kurt Tommy Lundqvist (53p) Tomas Gunnar Ståhl (52p) Lars Christian Bergqvist (47p) Leija Kristina Graf (45p) (45p) Lena Margareta Lones (45p) Claes Göran Werkell (43p) Olof Gustaf Paulus Isaksson (43p) Sascha Wim Schaeferdiek (43p) Robert Rolf Erik Kullgren (42p) Curt Åke Johansson (42p) Lars Rune Artur Hasp (41p) Karl Niklas Körling (41p) Nils Olof Sköld (41p) (41p) Jan Anders Nilsson (41p) Jesper Per Thomas Benon (41p) Johan Fredrik Råsberg (38p) Jenny Karin Marianne Ljungberg (34p) Simone Annina Schmid (33p) Mats Olof Hilmersson (32p) Eric Hans Olof Lindahl (30p) Nils Evald Alpman (29p) Sten Johan Pharmanson (29p) Bengt Lennart Willberg (28p) Ernst Göran Sohlberg (28p) Lars Gunnar Blomberg (26p) Lars Niklas Larsson (24p) Per Jonas Israelsson (23p) Peter Herman Lexenberg (22p) Conny Tore Otteland (21p) Jan Anders Alexandersson (21p) Erik Hygrell (21p) Ulrika Anna Gunborg Thott (21p) Anders Olof Isgren (20p) Olof Andreas Rönnheden (20p) Harry Felix Bergman (20p) Kjell Jörgen Eklund (20p) Kerstin Monica Petersson (20p) Jan Mikael Hansen (20p) Lars Håkan Lindgren (19p) Bengt Anders Richard Peters (17p) Carl Magnus Forssman (17p) Sten Gunnar Lennart Ernstson (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Hans Peter Ek (16p) Anna Katarina Åhlberg (15p) Kristina Margareta Lones (14p) Beata Lihammar (14p) Patrik John Lones (14p) Charles Ingemar Arbro (14p) Alf Håkan Pettersson (14p) Inez Marianne Ljungberg (14p) Magdalena Elisabet Linnea Sundberg (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.