Håkan Lennart Pettersson (75p)

Man, Född: 1953
Roller

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Åke Yngve Henriksson (1) Lena Kelbel (1) Lars Olof Axel Lindell (1) Lars Olof Ernsäter (1) John Erik Gunnar Spernaes (1) Cecilia Wallgren Forss (1) Åse Britt M Kristiansson Ödeving (1) Maria Rebecka Kraft (1) Per Folke Staffan Linder (1) Lennart Erik Borgqvist (1) Irene Wennemo (1) Lars-Göran Olsson (1) Kjell Sven Håkan Ahlberg (1) Carina Marianne Lindsten (1) Stefan Patrik Sandberg (1) Seth Jan Robert Lundberg (1) Ann Monika Elisabeth Arvidsson (1) Elnaz Alizadeh Ebadi (1) Sven Gunnar Otto Orméus (1) Frank Viktor Henriksson (1) Bernt Olof Magnusson (1) Jan Erik Lennart Georgii (1) Gustaf Håkan Johansson (1) Sten Michael Nyqvist (1) Åke Nils Gunnar Danielsson (1) Ingrid Karina Lindgren (1) Lars Inge Sten Hallberg (1) Niklas Gustav Rengen (1) Knut-Yngve Tommy Olausson (1) Anders Rune Olson (1) Tor Vilhelm Bergman (1) Nils Per Anders Borgh (1) Per Michael Kjeller (1) Karl Erik Peter Nordgren (1) Karl Johny Hägerman (1) Cecilia Sofi Ardström (1) Ingela Elisabeth L Ekrelius (1) Lars Tore Jonas Burman (1) Jan Anders Bäckström (1) Benny Stig-Lennart Enholm (1) Anders Tomas Norderheim (1) Eivor Ulrika Nordin (1) Lene Schill (1) Per Lennart Borgström (1) Nina Bönnelyche (1) Kijan Karimi (1) Eva Margareta Palo Fredriksson (1) Leif Alex Sjödahl (1) Marie-Louise Zetterström (1) Per Gustaf Bergman (1) Britt Ann-Kristin Vuopio Mogestedt (1) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (1) Sten Holger Mikael Öhlund (1) Leif Börje Håkansson (1) Minna Katriina Arvidsson (1) Lars-Åke Jörgen Lundin (1) Lennart Johan Jörgen Lindholm (1) Björn Gustav Wall (1) Leif Håkan Ingemar Håkansson (1) Marie Sussanne Sundvall (1) Hans Edlund (1) Claes Göran Ragnar Enman (1) Ulf Per-Olov Andersson (1) Anna Kristina Jonsson (1) Rolf Göran Olsson (1) Frans Patrik Schinzel (1) Lars Olof Wallén (1) Ulf Johan Cederin (1) Pernilla Kristina Lund (1) Paul Kristofer Eskilsson (1) Peter Thomas Lindqvist (1) Linda Maria Månström (1) Karl Josef Ruben Gäreskog (1) Yngve Thomas Gustafsson (1) Jan Christer Karlsson (1) Jan-Olov Sundqvist (1) Monica Yvonne Brunn (1) Catrina Carolina Ingelstam (1) Jan Erik Österlind (1) Lars Einar Pettersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Cecilia Sofi Ardström (81p) Anders Tomas Norderheim (81p) Jan Erik Österlind (80p) Elnaz Alizadeh Ebadi (77p) Cecilia Wallgren Forss (75p) Per Folke Staffan Linder (75p) Lars-Göran Olsson (75p) Tor Vilhelm Bergman (75p) Karl Erik Peter Nordgren (75p) Ingela Elisabeth L Ekrelius (75p) Lene Schill (75p) Kijan Karimi (75p) Björn Gustav Wall (75p) Anna Kristina Jonsson (75p) Paul Kristofer Eskilsson (75p) Karl Josef Ruben Gäreskog (75p) Catrina Carolina Ingelstam (61p) Niklas Gustav Rengen (59p) Britt Ann-Kristin Vuopio Mogestedt (58p) Lars-Åke Jörgen Lundin (57p) Bernt Olof Magnusson (56p) Gustaf Håkan Johansson (56p) Lars Tore Jonas Burman (56p) Marie-Louise Zetterström (56p) Åke Yngve Henriksson (55p) Lena Kelbel (55p) Lars Olof Ernsäter (55p) John Erik Gunnar Spernaes (55p) Maria Rebecka Kraft (55p) Lennart Erik Borgqvist (55p) Ann Monika Elisabeth Arvidsson (55p) Frank Viktor Henriksson (55p) Jan Erik Lennart Georgii (55p) Sten Michael Nyqvist (55p) Lars Inge Sten Hallberg (55p) Knut-Yngve Tommy Olausson (55p) Karl Johny Hägerman (55p) Nina Bönnelyche (55p) Leif Alex Sjödahl (55p) Pernilla Kristina Lund (55p) Åse Britt M Kristiansson Ödeving (54p) Irene Wennemo (54p) Kjell Sven Håkan Ahlberg (54p) Seth Jan Robert Lundberg (54p) Sven Gunnar Otto Orméus (54p) Ingrid Karina Lindgren (54p) Anders Rune Olson (54p) Per Michael Kjeller (54p) Eivor Ulrika Nordin (54p) Eva Margareta Palo Fredriksson (54p) Sten Holger Mikael Öhlund (54p) Leif Börje Håkansson (54p) Lennart Johan Jörgen Lindholm (54p) Leif Håkan Ingemar Håkansson (54p) Claes Göran Ragnar Enman (54p) Ulf Per-Olov Andersson (54p) Rolf Göran Olsson (54p) Frans Patrik Schinzel (54p) Linda Maria Månström (54p) Yngve Thomas Gustafsson (54p) Jan-Olov Sundqvist (54p) Jan Christer Karlsson (54p) Monica Yvonne Brunn (54p) Lars Einar Pettersson (54p) Minna Katriina Arvidsson (43p) Ulf Johan Cederin (43p) Per Lennart Borgström (21p) Marie Sussanne Sundvall (16p) Lars Olof Wallén (16p) Jan Anders Bäckström (14p) Peter Thomas Lindqvist (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.