Sven Rasmusson (44p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Anna Ulrika Olovsdotter Magnusson (6) Kenth Erland Eriksson (5) Anders Michael Olsson (5) Eric Hans Olof Lindahl (5) Johan Gabriel Waltersson Stuart (3) Karin Viveka Beckeman (3) Philip Johan Michael Rasmusson (3) Konrad Nils-Ola Omma (3) Mats Uno Winkler (3) Jon Niklas Wakéus (3) Catarina Fritz (3) Christine Elizabeth Rankin (3) Carl Alexander Murad Bjärgård (3) Per Rune Urban Bengtsson Bourn (2) Lars Ivar Wennberg (2) Jan Tomas Forslund (2) Carl Martin Brenner (2) Åsa Ulrika Virén Linder (2) Maria Ulrika Ersman (2) Bo Magnus Lagerberg (2) Johan Olof Berg (2) Klas Ola Burmark (2) Britt Ing-Marie Fraim (2) Herlog Robert Fredrik Holm (1) Pehr Anders Marklund (1) Runar Devik Sögaard (1) Magnus Malmström (1) Jan Erik Peter Edwall (1) Lars Håkan Persson (1) Lars Krister Joel Wikell (1) Lars Jörgen Larsson (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Thor Emil Svensson (1) Karl Olof Stefan Stockhaus (1) Krister Erland Millert Karlsson (1) Philip Nils Olof Forsström (1) Thomas Erik Berg (1) Jessica Irené Sögaard (1) Kristofer Lennart Bergmar (1) Lars Fredrik Lundgren (1) Karl Folke Stefan Daun (1) Johan Peter Sigvardsson (1) Timo Kalevi Salmela (1) Lars Gerhard Nilsson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Rolf Ivar Fromell (1) Karl Markus Erland Nilsson (1) Lars Alfred Berglund (1) Lars-Erik Engberg (1) Lars Andreas Nordberg (1) Conny David Lennart Henricsson (1) Carl Eric Thomas Häggkvist (1) Lars Gustaf Kylberg (1) Mats Johan Jörgen Sandell (1) Carl Håkan Lindgren (1) Helena Therese Axelryd (1) Lena Irene Larsson (1) Erik Andreas Hedenryd (1) Maj Monica Cecile Sahlgren Fromell (1) Claes Peter Dovrell (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anders Michael Olsson (82p) Åsa Ulrika Virén Linder (81p) Kenth Erland Eriksson (77p) Catarina Fritz (77p) Karin Viveka Beckeman (75p) Carl Alexander Murad Bjärgård (73p) Johan Gabriel Waltersson Stuart (72p) Christine Elizabeth Rankin (72p) Carl Håkan Lindgren (71p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lars Krister Joel Wikell (58p) Johan Olof Berg (58p) Lena Irene Larsson (58p) Carl Martin Brenner (56p) Karl Olof Stefan Stockhaus (52p) Lars Gerhard Nilsson (52p) Erik Andreas Hedenryd (51p) Pehr Anders Marklund (49p) Magnus Malmström (49p) Kristofer Lennart Bergmar (49p) Jan Erik Peter Edwall (48p) Krister Erland Millert Karlsson (47p) Mats Uno Winkler (47p) Jon Niklas Wakéus (47p) Per Rune Urban Bengtsson Bourn (46p) Lars Jörgen Larsson (45p) Karl Folke Stefan Daun (44p) Anna Ulrika Olovsdotter Magnusson (41p) Konrad Nils-Ola Omma (40p) Maria Ulrika Ersman (39p) Klas Ola Burmark (37p) Timo Kalevi Salmela (36p) Helena Therese Axelryd (36p) Thor Emil Svensson (32p) Lars-Erik Engberg (32p) Lars Andreas Nordberg (31p) Eric Hans Olof Lindahl (30p) Carl Eric Thomas Häggkvist (30p) Britt Ing-Marie Fraim (28p) Lars Håkan Persson (27p) Thomas Erik Berg (24p) Jan Tomas Forslund (21p) Johan Peter Sigvardsson (19p) Rolf Ivar Fromell (19p) Bo Magnus Lagerberg (18p) Maj Monica Cecile Sahlgren Fromell (18p) Lars Fredrik Lundgren (17p) Lars Gustaf Kylberg (17p) Karl Markus Erland Nilsson (16p) Claes Peter Dovrell (16p) Runar Devik Sögaard (15p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Philip Johan Michael Rasmusson (14p) Philip Nils Olof Forsström (14p) Jessica Irené Sögaard (14p) Lars Ivar Wennberg (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Lars Alfred Berglund (11p) Conny David Lennart Henricsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.