Jean Stefan Nordström (42p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Bo Mikael Jannert (6) Johan Fredrik Graflind (4) Mia Margareta Eva-Marie Funder (4) Eva Ulrica Graflind (4) Wilhelm Malcolm W Lilliehöök (3) Poul Martin Dissing (2) Lars Daniel Larsson Thiel (2) Paul Stefan Paulsson (2) Sven Torsten Söderberg (2) Johan Tomas Ahlgren (2) Per Marcus Östman (2) Gunnar Jan-Ove Romin (2) Karl Fredrik Nordström (2) Jessica Linda Falenius (2) Ulf Nils Cigén (2) Ulf Robert Haagerup (1) Karl David Oscar Oscarsson (1) Sten Jerry William Hartorp (1) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (1) Ola Magnus Dietrichson (1) Jörgen Malmborg (1) Jonas Anders Ekeblom (1) Gustaf Lennart Aspenryd (1) Bo Erik Olof Ekelund (1) Jan Georg Roland Årefors (1) Leif Tomas Johansson (1) Zelman Silberthau (1) Bengt Sture Crister Jönsson (1) Lars Erik Asplund (1) Maria Kristina L Winberg Nordström (1) Carl Johan Christer Wrangel (1) Bengt Peter Ahlgren (1) Sven Jonas Löfven (1) Leif Håkan Martinsson (1) Folke Torbjörn Svensson (1) Per Olle Löfven (1) Lennart Torbjörn Widebrant (1) Lars Jonny Isaksson (1) Mats Jörgen Wahlberg (1) Kenneth Stefan Jansson (1) (1) Thomas Micael Rundquist (1) Bo Gustaf Lindström (1) Dieter Paul Ulrich Witte (1) Luciano Pasquariello (1) Lars Fredrik Hermann (1) John Hermond Hansson (1) Gösta Karsten Albert Sjölin (1) Berth-Ove Evert Pettersson (1) Tore Kenneth Hagman (1) Bo Ivar Hultberg (1) Stig Hans Hansson (1) Nils Gustav Erik Nordström (1) Ulf Westin (1) Fredrik Klaus Werner Lautin (1) Mats Gösta Stolt (1) Per Bertil Gröningson (1) Paul Arne Bo Madsen (1) Anders Fredrik Holmgren (1) Göran Lennart Stefan Nilsson (1) Åke Christian Nordin (1) Carl Gustav Georg Lavén (1) Janerik Lindahl (1) Pär Håkan Broomé (1) Tord Ingemar Cederlund (1) Hans Göran Sjölin (1) Paul Magnus Edenburg (1) Lennart Wilhelm Hullström (1) Magnus Per Erik Carlsson (1) Lars Roland Larsson (1) Leif Wilhelm Vogel (1) Dick Mikael Sahlström (1) Ingrid Hultman (1) Jan Olof Blomquist (1) Kjell Axel Stendahl (1) Nils Bertil Persson (1) Per-Erik Mattias Grinde (1) Tord Axel Gunnar Ströberg (1) Hans Olof Emanuel Wallerström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sven Torsten Söderberg (76p) Tord Ingemar Cederlund (49p) (45p) Wilhelm Malcolm W Lilliehöök (44p) Bengt Peter Ahlgren (42p) Johan Fredrik Graflind (41p) Eva Ulrica Graflind (41p) Ulf Nils Cigén (41p) Sven Jonas Löfven (39p) Gunnar Jan-Ove Romin (39p) Jan Georg Roland Årefors (35p) Fredrik Klaus Werner Lautin (35p) Per-Erik Mattias Grinde (35p) Gösta Karsten Albert Sjölin (31p) Paul Arne Bo Madsen (30p) Jörgen Malmborg (29p) Lars Fredrik Hermann (29p) Per Marcus Östman (29p) Hans Göran Sjölin (29p) Ulf Robert Haagerup (28p) Sten Jerry William Hartorp (28p) Jonas Anders Ekeblom (28p) Gustaf Lennart Aspenryd (28p) Bo Erik Olof Ekelund (28p) Leif Tomas Johansson (28p) Carl Johan Christer Wrangel (28p) Lennart Torbjörn Widebrant (28p) Kenneth Stefan Jansson (28p) Thomas Micael Rundquist (28p) Dieter Paul Ulrich Witte (28p) Luciano Pasquariello (28p) Bo Ivar Hultberg (28p) Nils Gustav Erik Nordström (28p) Mats Gösta Stolt (28p) Göran Lennart Stefan Nilsson (28p) Carl Gustav Georg Lavén (28p) Janerik Lindahl (28p) Pär Håkan Broomé (28p) Paul Magnus Edenburg (28p) Lennart Wilhelm Hullström (28p) Lars Roland Larsson (28p) Ingrid Hultman (28p) Kjell Axel Stendahl (28p) Tord Axel Gunnar Ströberg (28p) Karl David Oscar Oscarsson (27p) Leif Håkan Martinsson (27p) Lars Erik Asplund (26p) Per Olle Löfven (26p) Johan Tomas Ahlgren (25p) Anders Fredrik Holmgren (25p) Lars Daniel Larsson Thiel (23p) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (22p) Per Bertil Gröningson (22p) Jan Olof Blomquist (22p) Berth-Ove Evert Pettersson (21p) Stig Hans Hansson (21p) Jessica Linda Falenius (21p) Leif Wilhelm Vogel (21p) Bo Mikael Jannert (18p) Karl Fredrik Nordström (18p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Paul Stefan Paulsson (17p) Mia Margareta Eva-Marie Funder (17p) Poul Martin Dissing (16p) Zelman Silberthau (16p) Mats Jörgen Wahlberg (16p) Tore Kenneth Hagman (16p) Dick Mikael Sahlström (16p) Nils Bertil Persson (16p) Hans Olof Emanuel Wallerström (16p) Bengt Sture Crister Jönsson (15p) Bo Gustaf Lindström (14p) Lars Jonny Isaksson (12p) Ola Magnus Dietrichson (11p) Maria Kristina L Winberg Nordström (11p) John Hermond Hansson (10p) Ulf Westin (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.