Jean Stefan Nordström (42p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Bo Mikael Jannert (6) Eva Ulrica Graflind (4) Johan Fredrik Graflind (4) Mia Margareta Eva-Marie Funder (4) Wilhelm Malcolm W Lilliehöök (3) Johan Tomas Ahlgren (2) Per Marcus Östman (2) Gunnar Jan-Ove Romin (2) Karl Fredrik Nordström (2) Jessica Linda Falenius (2) Ulf Nils Cigén (2) Poul Martin Dissing (2) Lars Daniel Larsson Thiel (2) Paul Stefan Paulsson (2) Sven Torsten Söderberg (2) Thomas Micael Rundquist (1) Bo Gustaf Lindström (1) Dieter Paul Ulrich Witte (1) Luciano Pasquariello (1) Lars Fredrik Hermann (1) John Hermond Hansson (1) Gösta Karsten Albert Sjölin (1) Berth-Ove Evert Pettersson (1) Tore Kenneth Hagman (1) Bo Ivar Hultberg (1) Stig Hans Hansson (1) Nils Gustav Erik Nordström (1) Ulf Westin (1) Fredrik Klaus Werner Lautin (1) Mats Gösta Stolt (1) Per Bertil Gröningson (1) Paul Arne Bo Madsen (1) Anders Fredrik Holmgren (1) Göran Lennart Stefan Nilsson (1) Åke Christian Nordin (1) Carl Gustav Georg Lavén (1) Janerik Lindahl (1) Pär Håkan Broomé (1) Tord Ingemar Cederlund (1) Hans Göran Sjölin (1) Paul Magnus Edenburg (1) Lennart Wilhelm Hullström (1) Magnus Per Erik Carlsson (1) Lars Roland Larsson (1) Leif Wilhelm Vogel (1) Dick Mikael Sahlström (1) Ingrid Hultman (1) Jan Olof Blomquist (1) Kjell Axel Stendahl (1) Nils Bertil Persson (1) Per-Erik Mattias Grinde (1) Tord Axel Gunnar Ströberg (1) Hans Olof Emanuel Wallerström (1) Ulf Robert Haagerup (1) Karl David Oscar Oscarsson (1) Sten Jerry William Hartorp (1) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (1) Ola Magnus Dietrichson (1) Jörgen Malmborg (1) Jonas Anders Ekeblom (1) Gustaf Lennart Aspenryd (1) Bo Erik Olof Ekelund (1) Jan Georg Roland Årefors (1) Leif Tomas Johansson (1) Zelman Silberthau (1) Bengt Sture Crister Jönsson (1) Lars Erik Asplund (1) Maria Kristina L Winberg Nordström (1) Carl Johan Christer Wrangel (1) Bengt Peter Ahlgren (1) Sven Jonas Löfven (1) Leif Håkan Martinsson (1) Folke Torbjörn Svensson (1) Per Olle Löfven (1) Lennart Torbjörn Widebrant (1) Lars Jonny Isaksson (1) Mats Jörgen Wahlberg (1) Kenneth Stefan Jansson (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sven Torsten Söderberg (59p) Johan Tomas Ahlgren (49p) (49p) Tord Ingemar Cederlund (45p) Bengt Peter Ahlgren (42p) Wilhelm Malcolm W Lilliehöök (41p) Eva Ulrica Graflind (41p) Ulf Nils Cigén (41p) Johan Fredrik Graflind (41p) Gunnar Jan-Ove Romin (39p) Sven Jonas Löfven (39p) Fredrik Klaus Werner Lautin (35p) Per-Erik Mattias Grinde (35p) Jan Georg Roland Årefors (35p) Paul Arne Bo Madsen (34p) Lars Daniel Larsson Thiel (34p) Gösta Karsten Albert Sjölin (31p) Mats Gösta Stolt (30p) Lars Fredrik Hermann (29p) Hans Göran Sjölin (29p) Jörgen Malmborg (29p) Thomas Micael Rundquist (28p) Dieter Paul Ulrich Witte (28p) Luciano Pasquariello (28p) Bo Ivar Hultberg (28p) Nils Gustav Erik Nordström (28p) Göran Lennart Stefan Nilsson (28p) Carl Gustav Georg Lavén (28p) Janerik Lindahl (28p) Paul Magnus Edenburg (28p) Lennart Wilhelm Hullström (28p) Lars Roland Larsson (28p) Ingrid Hultman (28p) Kjell Axel Stendahl (28p) Tord Axel Gunnar Ströberg (28p) Ulf Robert Haagerup (28p) Sten Jerry William Hartorp (28p) Jonas Anders Ekeblom (28p) Gustaf Lennart Aspenryd (28p) Bo Erik Olof Ekelund (28p) Leif Tomas Johansson (28p) Carl Johan Christer Wrangel (28p) Lennart Torbjörn Widebrant (28p) Kenneth Stefan Jansson (28p) Anders Fredrik Holmgren (27p) Pär Håkan Broomé (27p) Karl David Oscar Oscarsson (27p) Leif Håkan Martinsson (27p) Per Marcus Östman (26p) Lars Erik Asplund (26p) Per Olle Löfven (26p) Per Bertil Gröningson (25p) Jan Olof Blomquist (22p) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (22p) Berth-Ove Evert Pettersson (21p) Stig Hans Hansson (21p) Jessica Linda Falenius (21p) Leif Wilhelm Vogel (21p) Karl Fredrik Nordström (18p) Bo Mikael Jannert (18p) Bengt Sture Crister Jönsson (18p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Paul Stefan Paulsson (17p) Mia Margareta Eva-Marie Funder (17p) Tore Kenneth Hagman (16p) Dick Mikael Sahlström (16p) Nils Bertil Persson (16p) Hans Olof Emanuel Wallerström (16p) Poul Martin Dissing (16p) Zelman Silberthau (16p) Mats Jörgen Wahlberg (16p) Bo Gustaf Lindström (14p) Lars Jonny Isaksson (12p) Ola Magnus Dietrichson (11p) Maria Kristina L Winberg Nordström (11p) John Hermond Hansson (10p) Ulf Westin (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.