Per Håkan Börjesson (71p)

Man, Född: 1954
Rangordningen antal relationer
Per Gustaf Bouveng (8) Ulf Johan Bengtsson Geijer (7) Sten Johan Pharmanson (5) Lars Roland Klingstedt (4) Jonny Per-Olof Persson (4) Franz Robert Nicholaus Lindström (4) Thor Håkan Sjunnesson (4) John Nils Göran Vivstam (3) Lars Johan Valfrid Grahn (3) Dick Curt Ragnar Hardegård (3) Thorbjörn Wängvik (3) Karl Erik Kenneth Österberg (3) Jon Erik Svensson (2) Folke Jan-Olof Börjesson (2) Jan Mattias Börjesson (2) Erik Högberg (2) Lars Martin Daniel Dagermark (2) Inge Lennart Börjesson (2) Per Henrik Börjesson (2) Kasper Andreas Amadeuz Ljungkvist (2) Anna-Lena Högberg (2) Stefan Jakobsson (2) Jessica Lillemor von Otter (2) Bengt Stefan Öström (2) Carl-Johan Mathis Grund (1) Kjell Henning Forsman (1) Brita Helena Margareta Sohlberg (1) Jan Martin Thorell (1) Nikolas Albert Larsson (1) Hans Erik Franzén (1) Carl Magnus Sture Klintheim (1) Robert Forchheimer (1) Sara Johanna Lindau (1) Anders Stefan Olsson (1) Lars David Gustav Kulander (1) Per Erik Gustafsson (1) Peter Erik Norman (1) Catrina Carolina Ingelstam (1) Erik Anders Sjunnesson (1) Jens Peter Eriksson (1) Eva-Lisa Taipale (1) Henri Olli-Pekka Taipale (1) Johan Tomas Ahlgren (1) Elsa Margareta Börjesson (1) Erik Ola Spinnars (1) Greger Arne Eriksson (1) Lars Erik Nilsson (1) Jens Patric Häggquist (1) Hans Gustav Kulander (1) Sven-Olof Johansson (1) Patrick Dick Johansson (1) Bengt Lars Johan Sjöberg (1) Kjell Axel Erland Hansson (1) Roland Magnus Johansson (1) Eric Gustaf Philip James Douglas (1) William Douglas Cyrus Rosén (1) Anders Olof Bergholtz (1) Kent Orlando Söderström (1) Per Erik Rudolf Skårner (1) Erik Brändström (1) Anna Julia Reuszner (1) Lars Georg Alm (1) Bengt Stefan Samuelsson (1) Åsa Cecilia Andersson Eneberg (1) Claes Henrik Torén (1) Anna Maria Mörner (1) Jan Erik Nordlöv (1) Hans Gösta Hederström (1) Lars Gunnar Bergström (1) Karl Magnus Ekqvist (1) Ann Margareta Brenander (1) Lars-Göran Herbert Karlsson (1) Ulrika Christina Klintheim (1) Kenth Erik Ericson (1) Jonas Erik David Vestin (1) Marie Cecilia Stegö Chilo (1) Per Oscar Vilhelm Brandin (1) Jesper Karl-Johan Thiman (1) Ulf Åke Hjalmar Wissén (1) Ann-Sofie Charlotte Palmqvist (1) Ulf Jörgen Wärmlöv (1) Olof Henrik Karl-Johan Grem (1) Stefan Peter Mikael Malmberg (1) Lena Margareta Grund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Marie Cecilia Stegö Chilo (94p) Sven-Olof Johansson (81p) Eric Gustaf Philip James Douglas (79p) Peter Erik Norman (75p) Jens Peter Eriksson (73p) Inge Lennart Börjesson (73p) Jan Mattias Börjesson (72p) Per Henrik Börjesson (72p) Folke Jan-Olof Börjesson (71p) Nikolas Albert Larsson (71p) Lars Gunnar Bergström (71p) Kjell Axel Erland Hansson (67p) Anna Julia Reuszner (64p) Thor Håkan Sjunnesson (64p) Catrina Carolina Ingelstam (61p) Ulf Johan Bengtsson Geijer (61p) Lars Roland Klingstedt (59p) Per Erik Gustafsson (59p) Bengt Lars Johan Sjöberg (59p) Per Gustaf Bouveng (59p) Kasper Andreas Amadeuz Ljungkvist (59p) Jessica Lillemor von Otter (59p) Per Erik Rudolf Skårner (57p) Hans Gustav Kulander (56p) Ann-Sofie Charlotte Palmqvist (56p) Sara Johanna Lindau (55p) Lars David Gustav Kulander (55p) Jonny Per-Olof Persson (55p) William Douglas Cyrus Rosén (55p) Ulrika Christina Klintheim (55p) Olof Henrik Karl-Johan Grem (55p) Carl Magnus Sture Klintheim (54p) Johan Tomas Ahlgren (54p) Patrick Dick Johansson (54p) Jonas Erik David Vestin (54p) Greger Arne Eriksson (50p) Kent Orlando Söderström (50p) Erik Anders Sjunnesson (46p) Karl Magnus Ekqvist (46p) Bengt Stefan Öström (46p) Ulf Åke Hjalmar Wissén (46p) Anders Olof Bergholtz (45p) Erik Brändström (45p) Kenth Erik Ericson (44p) Eva-Lisa Taipale (43p) Henri Olli-Pekka Taipale (43p) Lars Georg Alm (43p) Hans Erik Franzén (42p) Robert Forchheimer (41p) Anders Stefan Olsson (41p) Lars-Göran Herbert Karlsson (41p) John Nils Göran Vivstam (38p) Erik Högberg (33p) Roland Magnus Johansson (33p) Anna-Lena Högberg (33p) Bengt Stefan Samuelsson (33p) Stefan Jakobsson (33p) Carl-Johan Mathis Grund (32p) Lars Erik Nilsson (32p) Claes Henrik Torén (32p) Lena Margareta Grund (32p) Erik Ola Spinnars (31p) Per Oscar Vilhelm Brandin (31p) Stefan Peter Mikael Malmberg (31p) Jens Patric Häggquist (30p) Jan Martin Thorell (29p) Sten Johan Pharmanson (29p) Dick Curt Ragnar Hardegård (29p) Karl Erik Kenneth Österberg (28p) Thorbjörn Wängvik (24p) Brita Helena Margareta Sohlberg (23p) Lars Johan Valfrid Grahn (22p) Anna Maria Mörner (19p) Åsa Cecilia Andersson Eneberg (18p) Lars Martin Daniel Dagermark (17p) Elsa Margareta Börjesson (17p) Franz Robert Nicholaus Lindström (16p) Jesper Karl-Johan Thiman (16p) Kjell Henning Forsman (15p) Hans Gösta Hederström (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.