Jan-Olof Bertilsson Hersler (44p)

Man, Född: 1953
Rangordningen antal relationer
Eva Lisbet Cecilia Hersler (3) Hans Linder (1) Hugo Peter Larsson (1) Björn Sture Bernhard Ohlsson (1) Birgit Irma Gunborg Friggebo (1) Ulrika Louise Linder (1) Rolf Georg Einar Bäck (1) Lars Alfred Berglund (1) Hans Göran Molund (1) Jan Gregor Råssjö (1) Ulf Christian Malmerberg (1) Albert Jennings Segura (1) Lars Göran Lindqvist (1) Malhazi Ozmanian (1) Sven Mikael Gullström (1) Peter Roland Josef Martin (1) Anna Serner (1) Carl Fredrik Niring (1) Klas Vilhelm Gustafsson (1) Hans Ingvar Bredberg (1) Carl Anders Gunnar Jacobson (1) Lena Irene Larsson (1) Olof Yngvesson Hildebrand (1) Bo Christer Ljungberg (1) Karl Anders Kedert (1) Lars Anders Pettersson (1) Pär Gunnar Nordin (1) Kjell Lennart Karlsson (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Sten Gunnar Olofsson (1) Ingegerd Agneta Elisabeth Björklund (1) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (1) Tejpal Singh Chugh (1) Lars Ulf Uno Löwenhav (1) Leif Gustaf Malmborg (1) John Peter Ragnar Näslund (1) Anita Helena Berggren (1) Barbro Johanna E Fagrell Köhler (1) Kjell Harry Vestman (1) Johan Erik Niclas Bergenmo (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Charles Linus Werner (1) Charles Michael Werner (1) Roger Bror Lennart Lennartsson (1) Sven Rikard Martin Ljungman (1) Jonas Olof Elf (1) Ulf Ragnar Karström (1) Anders Olof Hellman (1) Roy Erhardt Ytre-Eide (1) (1) (1) Jesper Carl Alexis Yrwing (1) Anders Johannes Lars Torstensson (1) Mathias Arne Gunnar Ståhl (1) Lars Johan Jerker Stenberg (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Anders Torbjörn Vilu Lundmark (1) Lars Håkan Lagerberg (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Sara Clason (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sigrun Ingrid Hjelmqvist (82p) Barbro Johanna E Fagrell Köhler (74p) Anna Serner (63p) Anita Helena Berggren (62p) Carl Fredrik Niring (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Carl Anders Gunnar Jacobson (55p) John Peter Ragnar Näslund (55p) Bo Christer Ljungberg (51p) Klas Vilhelm Gustafsson (48p) Leif Gustaf Malmborg (47p) (47p) Lars Håkan Lagerberg (46p) Lars Ulf Uno Löwenhav (45p) (45p) Anders Johannes Lars Torstensson (45p) Hans Göran Molund (44p) Ulf Christian Malmerberg (44p) Sven Mikael Gullström (44p) Lars Johan Jerker Stenberg (44p) Jan Gregor Råssjö (41p) Bertil Gunnar Johansson (41p) Anders Olof Hellman (41p) Charles Michael Werner (40p) Hans Ingvar Bredberg (36p) (36p) Lars Göran Lindqvist (35p) Sten Gunnar Olofsson (35p) Hugo Peter Larsson (34p) Anders Torbjörn Vilu Lundmark (34p) Sara Clason (34p) Peter Roland Josef Martin (33p) Jesper Carl Alexis Yrwing (30p) Charles Linus Werner (28p) Birgit Irma Gunborg Friggebo (26p) Hans Linder (25p) Ulrika Louise Linder (25p) Roy Erhardt Ytre-Eide (22p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (20p) Rolf Georg Einar Bäck (19p) Pär Gunnar Nordin (19p) Malhazi Ozmanian (18p) Ulf Ragnar Karström (18p) Mathias Arne Gunnar Ståhl (18p) Albert Jennings Segura (17p) Tejpal Singh Chugh (17p) Ingegerd Agneta Elisabeth Björklund (15p) Kjell Harry Vestman (15p) Olof Yngvesson Hildebrand (14p) Eva Lisbet Cecilia Hersler (11p) Lars Alfred Berglund (11p) Lars Anders Pettersson (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Sven Rikard Martin Ljungman (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.