Bengt Tomas Andersson (64p)

Man, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Karin Maria Malmgren (13) Lars Göran Henry Braun (12) Paul Axel Olsson (8) Karl Göran Rickard Linder (8) Karl Johan Nilsson (8) Niclas Tom Winkvist (8) N R Mikael Johansson Elveroth (8) Anna Jeanette Nordlander (8) Hans Henrik Karlsson (7) Inga Margareta Ek (7) Rolf Åke Theblin (7) Jan Åke Lennart Persson (6) Carl Emil Peter Dahllöf (6) Jesper Göransson (6) Mats Olof Leifland (6) Jan Ove Henning Johansson (5) Tore Hallersbo (4) Carl-Magnus Rune Jacobsson (4) Mats Erland Johansson (4) Karl Göte Brännvall (3) Anders Erik Elfner (3) Lars Torbjörn Åkerfeldt (3) Bjarne Alfred Andreassen (3) Anders Kristian Hylén (3) Lars Olof Lundgren (2) Anna Marie Vernersson (2) Jan-Olof Nordin (2) Rolf Magnus Swärdh (2) Birgit Maria Forsgren (2) Camilla Marianne Sjöstedt Andersson (2) Kjell Erik Torne Selin (2) Nils Olof Nilsson (1) John Erik Gunnar Spernaes (1) Lars Mattias Johansson (1) Kjell Göran Hansson (1) Mona-Lisa Iréne Argulander Bergman (1) Peter Sigurd Ivar Sjöstrand (1) Stig Åke Ingemar Ahlén (1) Magnus Fredrik Hamberg (1) Ulla-Britta Forshällen (1) Sven Magnus Fredmer (1) Allan Helge Sörensen (1) Lars Haldor Fredriksson (1) Kerto Maja Birgersson (1) Inger Birgitta Stenmark (1) Birgitta Elisabeth Godse (1) Jim Gustaf Tallroth (1) Håkan Lennart Roos (1) Keith Charles Olsson (1) Karin Ingeborg Åhlén (1) Anders Karl Johan Schütt (1) Leif Arne Rosén (1) Hans Magnus Ludvig Fernqvist (1) Anders Hedin (1) Bengt Henry Lennart Abrahamsson (1) Jan Åke Gustaf Litborn (1) Joakim Thomas Roland Hedin (1) Sven Robert Bengtsson (1) Alf Gunnar Leif Broberg (1) Zdravko Markovski (1) Per Mikael Hjalmar Weiland (1) Ernst Gustaf Olof Hermelin (1) Per Fredrik Alpin (1) Anders Staffan Torstenson Flycht (1) Per Johan Damne (1) Dan Benny Patrik Thögersen (1) Mats Henrik Gustafsson (1) Bo Einar Abrahamsson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Mats Erik Åkerlund (1) Stig Arne Mörtsjö (1) Jan Totte Dahlin (1) Per Anders Svensson (1) Håkan Falk (1) Leif Gunnar Dahl (1) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (1) Claes Anders Pettersson (1) Carl-Henrik Joakim Appel (1) Karl Gustaf Emanuel Lundin (1) Curt Vilhelm Stener (1) Anna Sofia Ljungdahl (1) Sten Artur Olsson (1) Ingmar Beijer Karlsson (1) Leif Per Fredrik Brogren (1) Marcus Johan Lennart Hansson (1) Björn Sven Georg Söderberg (1) Gunnar Hofring (1) Sven Emil Robert Mörk (1) Ernst Kenneth Håkansson (1) Martin Cheung (1) Bengt Åke Persson (1) Tage Örjan Abrahamsson (1) Bjarne Kent Öllgaard Rasmussen (1) Karin Birgitta Osslind (1) Lars-Göran Ellert Elfast (1) Lennart Anders Hilding Anderén (1) Eva Christina Eriksson (1) Pål Magnus Frankenius (1) Johan Olof Palmgren (1) Hans Göran Johansson (1) Erik Svante Paulsson (1) Lars Tage Tagesson (1) Ingela Maria Bendrot (1) Lars-Göran Jaxeus (1) Bengt Gottfrid Kron (1) Lars Anders Larsson (1) Bengt Mats Tomas Tapper (1) Lars Ivar Wennberg (1) Karim Salim Sahibzada (1) Hélene Birgit Maria Briggert (1) Kjell Knut Walter Strömbäck (1) Stephan Tolstoy (1) Johny Ingemar Ljungberg (1) Per Michael Frost Casselbrant (1) Mats Herbert Persson (1) Åsa Elisabeth Jansson (1) Nils Erik Jansson (1) Conny Fredric Hävrén (1) Leif Göran Wendel (1) Astrid Christine Sylvén (1) Rolf Arne Christer Åkerhammar (1) Per Richard Kjellander (1) Leif Göran Jansson (1) Frank Ove Johansson (1) Hans Olof Christer Marklund (1) Hans Mikael Halling (1) Hans Kjell Elof Kjellberg (1) Claes Göran Henriksson (1) Nils Johan Peter Söderman (1) Jens Engvall (1) Bengt Jörgen Persson (1) Sven-Erik Börje Persson (1) Per Gunnar Reinhold Karlsson (1) Eje Håkan Wictorson (1) Erik Henry Klotz (1) Eva Liselotte Herrlander (1) Carl Anders Christian Hahne (1) Claes Peter Michael Bellevik (1) Alf Peter Andersson (1) Eva Liselotte Borsiin (1) Ove Dennis Vestermark (1) Katarina Anne-Marie Gabriéle Wallin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Christina Eriksson (88p) Jesper Göransson (83p) Niclas Tom Winkvist (81p) Jan Åke Gustaf Litborn (80p) Kjell Erik Torne Selin (78p) Karl Göran Rickard Linder (77p) Anders Hedin (76p) Erik Svante Paulsson (76p) Jan Ove Henning Johansson (75p) Anna Jeanette Nordlander (75p) Inger Birgitta Stenmark (74p) Sten Artur Olsson (74p) Jens Engvall (71p) Leif Arne Rosén (69p) Marcus Johan Lennart Hansson (68p) Per Johan Damne (67p) Zdravko Markovski (66p) Tore Hallersbo (65p) Allan Helge Sörensen (65p) Karim Salim Sahibzada (64p) Ernst Gustaf Olof Hermelin (63p) Dan Benny Patrik Thögersen (63p) Rolf Magnus Swärdh (63p) Anders Kristian Hylén (63p) Pål Magnus Frankenius (62p) Alf Peter Andersson (61p) Ingela Maria Bendrot (59p) Hélene Birgit Maria Briggert (59p) Erik Henry Klotz (59p) Katarina Anne-Marie Gabriéle Wallin (59p) Hans Kjell Elof Kjellberg (56p) John Erik Gunnar Spernaes (55p) Mats Olof Leifland (55p) Bengt Åke Persson (54p) Bengt Jörgen Persson (54p) Jan Åke Lennart Persson (52p) Anna Marie Vernersson (52p) Leif Per Fredrik Brogren (52p) Leif Göran Wendel (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Joakim Thomas Roland Hedin (48p) Sven Emil Robert Mörk (48p) Stephan Tolstoy (46p) Nils Olof Nilsson (45p) Peter Sigurd Ivar Sjöstrand (45p) Lars Olof Lundgren (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Hans Mikael Halling (43p) Karl Göte Brännvall (41p) Gunnar Hofring (41p) Hans Göran Johansson (41p) Jim Gustaf Tallroth (40p) Hans Henrik Karlsson (40p) Anders Karl Johan Schütt (40p) Per Fredrik Alpin (40p) Mats Henrik Gustafsson (40p) Tage Örjan Abrahamsson (40p) Karin Birgitta Osslind (40p) Lennart Anders Hilding Anderén (40p) Mats Herbert Persson (40p) Frank Ove Johansson (40p) Sven-Erik Börje Persson (40p) Keith Charles Olsson (39p) Hans Magnus Ludvig Fernqvist (39p) Ernst Kenneth Håkansson (39p) Lars Tage Tagesson (39p) Eje Håkan Wictorson (39p) Claes Peter Michael Bellevik (39p) Karin Maria Malmgren (38p) Sven Robert Bengtsson (38p) Lars-Göran Jaxeus (38p) Carl-Henrik Joakim Appel (37p) Mona-Lisa Iréne Argulander Bergman (35p) Kjell Knut Walter Strömbäck (35p) Mats Erland Johansson (35p) Ove Dennis Vestermark (34p) Anders Erik Elfner (32p) Carl Anders Christian Hahne (32p) Bo Einar Abrahamsson (29p) Bengt Mats Tomas Tapper (27p) Stig Åke Ingemar Ahlén (25p) Per Anders Svensson (25p) Rolf Åke Theblin (25p) Magnus Fredrik Hamberg (24p) Per Michael Frost Casselbrant (23p) Paul Axel Olsson (22p) Håkan Falk (21p) Bengt Henry Lennart Abrahamsson (20p) Alf Gunnar Leif Broberg (20p) Stig Arne Mörtsjö (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Lars Torbjörn Åkerfeldt (19p) Kjell Göran Hansson (18p) Jan-Olof Nordin (18p) Johny Ingemar Ljungberg (18p) Nils Johan Peter Söderman (18p) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (17p) Anna Sofia Ljungdahl (17p) Carl-Magnus Rune Jacobsson (17p) Johan Olof Palmgren (17p) Per Richard Kjellander (17p) Per Gunnar Reinhold Karlsson (17p) Eva Liselotte Herrlander (17p) Lars Mattias Johansson (16p) Mats Erik Åkerlund (16p) Karl Johan Nilsson (16p) Bengt Gottfrid Kron (16p) Conny Fredric Hävrén (16p) Karl Gustaf Emanuel Lundin (15p) Åsa Elisabeth Jansson (15p) N R Mikael Johansson Elveroth (15p) Carl Emil Peter Dahllöf (14p) Lars-Göran Ellert Elfast (14p) Camilla Marianne Sjöstedt Andersson (14p) Hans Olof Christer Marklund (14p) Lars Göran Henry Braun (13p) Håkan Lennart Roos (13p) Bjarne Kent Öllgaard Rasmussen (13p) Per Mikael Hjalmar Weiland (12p) Lars Ivar Wennberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.