Lars Anders Pettersson (11p)

Man, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Nils Åke Sigfrid Norman (7) Torbjörn Hjalmar Tärnhuvud (5) Olof Gunnar Larsson (4) Per Anders Adelbo (3) Anders Olof Hellman (3) Anders David Färnqvist (3) Gun Karin Kristina Andersson (3) Nils Arne Gustav Nilsson (3) Mats Olof Fernlund (3) Rolf Georg Einar Bäck (3) Karl Jesper Holmgren (3) Mats Erik Wängdahl (3) Lars Anders Torbjörn Granström (3) Per Erik Hjalmar Larsson (2) Roland Ingemar Christoffersson (2) Johanna Helen Tolf (2) Sten Olof Burman (2) Wilhelm Reinhold Geijer (2) Bengt Allan Blomqvist (2) Per Tomas Lennart Karlsson (2) Carl Jan Börje Svedjebrant (2) Sara Elisabeth Bäck (2) Pär Gunnar Nordin (2) Jan Åke Ullsten (2) Eva Susanne Wiklander Öberg (1) Erik Anders Ramberg (1) Lars Olof Nylén (1) Lars Olof Hellman (1) Lars Olov Dahlqvist (1) Lars Olof Bertil Nordenö (1) Britta Viktoria Jonasson (1) Philip Ashley Smith (1) (1) Nils Jonas Anders Bodin (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Mats Robert Johansson (1) Anne Christine Andréen Burman (1) Leif Georg Johansson (1) Carl Richard Richardsson Roth (1) Rolf Lennart Jonsson (1) Sven Klas Hallman (1) Jan Erik Lidström (1) Lars-Olov Högberg (1) Bengt Peter Göran Andersson (1) Lars Håkan Grefberg (1) Bo Krister Vitalis Jönsson (1) Birgitta Helen Olausson (1) Torbjörn Georg Claesson (1) Lars Ivar Wennberg (1) Jenny Christine Larsson Schedin (1) Börje Christer Ljunggren (1) Lars Olof Arne Alderling (1) Karin Ann-Sofi Swenson (1) Ulf Ragnar Karström (1) Elsa Karina Maria Bergstrand (1) Henrik Jan Erik Grönlund (1) Gunnar Håkan Andersson (1) Kjell-Peter Nicklas Lundgren (1) Gunnar Sigurd Björck (1) Gun Sigrid Elisabeth Granlöf (1) Åke Gunnar Nyrén (1) Maria Cecilia Anselmsson (1) Thomas Erling Peterssohn (1) Anders Olof Lennart Hellström (1) (1) Samuel Stanley Madsen (1) Linda Kristina Näslund (1) Peter Lars Gösta Isakas (1) Lars Stefan Ruda (1) Kjell Gottfrid Jonsson (1) Eva Maria Birberg (1) Jan Olov Hållberg (1) Erik Billy Olsson (1) Hans Sören Westin (1) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (1) Leif Erik Hjeltman (1) Per Lennart Sjölund (1) Jan Axel Gerdin (1) Ann Britt-Mari Bolander (1) Jonas Patrik Jonasson (1) Monica Liselott Stenudd (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Mats Ingvar Holmgren (1) Carl Göran Hult (1) Mats Zetterberg (1) Nina Susanne Fundin (1) Per Thomas Ålund (1) Per-Edvard Jerker Karlsson (1) Jan Urban Kasimir Waluszewski (1) Annelie Birgitta L Karlsson Luthman (1) Marika Sara Margareta Kroppegård (1) Tom Mikael Lax (1) Erik Lennart Gustafsson (1) Gunnar Ruben Leonard Madsen (1) Malin Anna Maria Åhnberg Elfving (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Elvy Marie Berg (1) Lars Erik Eng (1) Olof Lennart Olsson (1) Björn Eddy Lodell (1) Nils Stefan Blom (1) Karin Elisabeth Furberg (1) Stig Gunnar Holm (1) Johan Fredrik Pettersson (1) Sven Åke Lennart Eklöf (1) Jörgen Uno Ullenhag (1) Per Anders Myrström (1) Sven Arne Wird (1) Ernst Jan Gösta Cahling (1) Peter Marty Konrad Boström (1) Hans Evert Rohlin (1) Hans Erik Westin (1) Ingeborg Gunilla Zetterström Bäcke (1) Hans Erik Jonsson (1) Stig Brynolf Alexandersson (1) Kjell Åke Carnbro (1) Bill Magnus Olsson (1) Sven Anders Björnström (1) Kerstin Ann Liverud Kalbhenn (1) Ulf Erik Eriksson (1) Jan-Olof Bertilsson Hersler (1) Kurt Göran Åberg (1) Carl-Gustaf Bertil Naeslund (1) Lars Örjan Hjalmar Folkesson (1) Tord Erik Eriksson (1) Sune Alvar Sundberg (1) Sven Olof Jonsson (1) Mats Olof Hansen (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sven Arne Wird (83p) Birgitta Helen Olausson (82p) Carl Jan Börje Svedjebrant (77p) Carl Göran Hult (76p) Mats Olof Fernlund (71p) Börje Christer Ljunggren (65p) Mats Robert Johansson (63p) Peter Lars Gösta Isakas (63p) Tord Erik Eriksson (63p) Lars Olov Dahlqvist (62p) Thomas Erling Peterssohn (57p) Ulf Erik Eriksson (55p) (54p) Lars Håkan Grefberg (53p) Åke Gunnar Nyrén (53p) Erik Lennart Gustafsson (53p) (52p) Lars Stefan Ruda (52p) Elvy Marie Berg (52p) Nils Stefan Blom (52p) Mats Zetterberg (50p) Torbjörn Hjalmar Tärnhuvud (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Bengt Allan Blomqvist (49p) Olof Gunnar Larsson (46p) Per-Edvard Jerker Karlsson (46p) Stig Gunnar Holm (46p) Lars Anders Torbjörn Granström (46p) Nils Åke Sigfrid Norman (45p) Per Anders Adelbo (45p) Roland Ingemar Christoffersson (45p) Elsa Karina Maria Bergstrand (45p) Henrik Jan Erik Grönlund (45p) Nils Arne Gustav Nilsson (45p) Mats Ingvar Holmgren (45p) Karl Jesper Holmgren (45p) Mats Erik Wängdahl (45p) Hans Erik Jonsson (45p) Kurt Göran Åberg (45p) Jan-Olof Bertilsson Hersler (44p) Ernst Jan Gösta Cahling (42p) Anders Olof Hellman (41p) Kerstin Ann Liverud Kalbhenn (41p) Leif Georg Johansson (39p) Lars Olof Nylén (38p) Gunnar Håkan Andersson (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Rolf Lennart Jonsson (36p) Lars Olof Hellman (35p) Britta Viktoria Jonasson (35p) Therese Anna Maria Bratteberg (35p) Lars-Olov Högberg (35p) Karin Ann-Sofi Swenson (35p) Kjell-Peter Nicklas Lundgren (35p) Erik Billy Olsson (35p) Leif Erik Hjeltman (35p) Annelie Birgitta L Karlsson Luthman (35p) Tom Mikael Lax (35p) Malin Anna Maria Åhnberg Elfving (35p) Karl Johan Stefan Bratteberg (35p) Jörgen Uno Ullenhag (35p) Kjell Åke Carnbro (35p) Lars Örjan Hjalmar Folkesson (35p) Sven Olof Jonsson (35p) Eva Maria Birberg (33p) Bengt Peter Göran Andersson (30p) Gun Sigrid Elisabeth Granlöf (29p) Bo Krister Vitalis Jönsson (27p) Mats Olof Hansen (27p) Lars Olof Arne Alderling (25p) Per Lennart Sjölund (24p) Erik Anders Ramberg (23p) Torbjörn Georg Claesson (23p) Wilhelm Reinhold Geijer (23p) Jan Erik Lidström (22p) Sten Olof Burman (22p) Jan Olov Hållberg (22p) Jan Axel Gerdin (22p) Hans Evert Rohlin (22p) Per Erik Hjalmar Larsson (21p) Anne Christine Andréen Burman (21p) Sven Åke Lennart Eklöf (21p) Stig Brynolf Alexandersson (21p) Eva Susanne Wiklander Öberg (20p) Hans Sören Westin (20p) Jonas Patrik Jonasson (20p) Jan Urban Kasimir Waluszewski (20p) Sara Elisabeth Bäck (20p) Per Anders Myrström (20p) Hans Erik Westin (20p) Nils Jonas Anders Bodin (19p) Sven Klas Hallman (19p) Anders David Färnqvist (19p) Kjell Gottfrid Jonsson (19p) Rolf Georg Einar Bäck (19p) Olof Lennart Olsson (19p) Peter Marty Konrad Boström (19p) Ingeborg Gunilla Zetterström Bäcke (19p) Pär Gunnar Nordin (19p) Ulf Ragnar Karström (18p) Jenny Christine Larsson Schedin (17p) Lars Erik Eng (17p) Lars Olof Bertil Nordenö (16p) Philip Ashley Smith (16p) Per Tomas Lennart Karlsson (16p) Björn Eddy Lodell (16p) Bill Magnus Olsson (16p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (15p) Gunnar Sigurd Björck (14p) Monica Liselott Stenudd (14p) Marika Sara Margareta Kroppegård (14p) Gunnar Ruben Leonard Madsen (14p) Sven Anders Björnström (14p) Sune Alvar Sundberg (14p) Lars Ivar Wennberg (11p) Johan Fredrik Pettersson (11p) Anders Olof Lennart Hellström (8p) Karin Elisabeth Furberg (8p) Carl-Gustaf Bertil Naeslund (8p) Samuel Stanley Madsen (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.