Sanji Pal Tandan (29p)

Man, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Mattias Ulf Carsten Andreas Ewald (5) Magnus Lennart Enbacka (5) Lena Carina Magnussen Tandan (3) Selver Krpuljevic (3) Eva Margareta Eljans (2) Anita Helena Berggren (2) Peter Magnus Kangas (2) Anders Patrik Södergren (1) Jan Lennart Bergström (1) Mats Holger Jansson (1) Carl Fredrik Englund (1) Kerstin Margareta Hallström (1) Jonas Clinton Jacobsson (1) Sven Anders Bagge (1) (1) (1) Anders Johan Palm (1) Lars Erik Lenner (1) (1) PER RICHARD HARALDSSON (1) Tom Johan Wikström (1) Anders Adielsson (1) Katarina Ödman (1) Sven Per Björn Aspling (1) Bengt Stefan Lendenius (1) Lars Rolf Bosson Ingelmark (1) Björn Erik Mårtensson (1) Carl Gustaf Evert Palmstierna (1) Lars Olof Henrik Andersson (1) Dan Ingvar Martin Nilsson (1) Henrik Michael Freudenthal (1) Herbert St Clair Crichlow (1) Dan Adrian Bara (1) Carl Niklas Bergström (1) Nils Olof Nilsson (1) Lars Stefan Halldén (1) Laila Christina Hall (1) Jakub Gawlik (1) (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Nils Håkan Johansson (1) Paul Mikael Åke Hansson (1) Eva Sofia Caroline Sellmann (1) Anders Patrik Tillman (1) Hans Göran Nordström (1) Petra Kristina Lindström (1) (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) Jan Kenneth Olsson (1) Åke Niclass Björlund (1) Claes Johan Gustaf Adolphson (1) Stein Are Karlsen (1) Hans Kenneth Rotevall (1) Hal Hjalmar Rolf Marabel (1) Anneli Birgitta Lemon Crichlow (1) Gary Arne Roger Grönberg (1) Pär Åke Jacobsson (1) James Fredrik Palm (1) Robert Joacim Wåtz (1) Per Gustaf Bergman (1) Stefan Gunnar Sandén (1) Knut Jonas Bergh (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Pär Leonard Haglund (1) Peter Mikael Ikonen (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Dag Häggqvist (1) Markus Bertel Aglander (1) Per Hans Berg (1) Erik Tage Lendenius (1) Hans Lennart Desmond (1) Doris Elisabeth Pettersson (1) (1) (1) Lars Joakim Leifland (1) Frank Arne Kenneth Lundin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anders Patrik Tillman (79p) (69p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) PER RICHARD HARALDSSON (58p) Lars Olof Henrik Andersson (58p) Per Hans Berg (56p) (52p) Knut Jonas Bergh (51p) Carl Gustaf Evert Palmstierna (50p) Nils Olof Nilsson (49p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Frank Arne Kenneth Lundin (47p) Jonas Clinton Jacobsson (46p) Eva Sofia Caroline Sellmann (44p) (44p) Anders Adielsson (39p) (38p) Lars Erik Lenner (36p) Anders Patrik Södergren (35p) Dan Ingvar Martin Nilsson (34p) Åke Niclass Björlund (33p) Markus Bertel Aglander (33p) (33p) Lars Joakim Leifland (33p) Pär Leonard Haglund (31p) Tom Johan Wikström (30p) Lars Rolf Bosson Ingelmark (30p) Henrik Michael Freudenthal (29p) Dan Adrian Bara (29p) Jakub Gawlik (29p) Jan Kenneth Olsson (29p) Hal Hjalmar Rolf Marabel (29p) Gary Arne Roger Grönberg (29p) James Fredrik Palm (29p) Carl Fredrik Englund (28p) Bengt Stefan Lendenius (27p) Carl Niklas Bergström (27p) Erik Tage Lendenius (27p) Hans Lennart Desmond (26p) Stefan Gunnar Sandén (25p) Pär Åke Jacobsson (24p) Mattias Ulf Carsten Andreas Ewald (23p) Sven Anders Bagge (21p) Björn Erik Mårtensson (21p) Katarina Ödman (20p) (20p) Lena Carina Magnussen Tandan (20p) Lars Stefan Halldén (19p) Nils Håkan Johansson (19p) Ulf Thomas Jönsson (19p) Anders Johan Palm (18p) Magnus Lennart Enbacka (18p) Mats Holger Jansson (17p) Stein Are Karlsen (17p) Peter Magnus Kangas (17p) (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Peter Mikael Ikonen (16p) Dag Häggqvist (16p) Hans Kenneth Rotevall (14p) Kerstin Margareta Hallström (13p) Herbert St Clair Crichlow (12p) Laila Christina Hall (12p) Selver Krpuljevic (12p) Anneli Birgitta Lemon Crichlow (12p) Robert Joacim Wåtz (12p) Hans Göran Nordström (11p) Jan Lennart Bergström (10p) Paul Mikael Åke Hansson (9p) Claes Johan Gustaf Adolphson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.