Jonas Herbert Dieden (18p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Lars Oscar Rasmus Dieden (3) Dag Jonas Olsson (3) Carl Ludvig Dieden (3) Harriet Agneta Dieden (2) Kerstin Elisabeth Winberg (1) Mats Torgny Andersson (1) Ralph Holger Tellöv (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Lena Marianne Gustavson Östman (1) Christian Andreas Werr (1) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (1) Sofie Margareta Lundberg (1) Sten Anders Sune Engström (1) Ebba Cecilia Dieden (1) Henrik John Åke Lundin (1) Stefan Mikael Schöld (1) Ann Kersti Tjia Torpe (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Signe Birgit Gunilla Olofsson (1) Anette Christine S Rudehall Sjögren (1) Per Johan Lennart Crusefalk (1) Petra Christina Månsdotter Delgado (1) Per Svante Nylén (1) Stig Bertil Melin (1) Carl Philip Runsten (1) Maj Vivianne Yvonne Hudin (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Karl Erik Svante Baehrendtz (1) Bo Torsten Nilsson (1) Karin Gunbritt Agneta Peterz (1) Karin Maria Önnby (1) Nicoline Anne-Sofie E Pålsson (1) Maria Cecilia Nilsson (1) Eeva Kaarina Borg (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1) Karin Ann-Charlotte Lundqvist (1) Lars Eric Gustafsson (1) Göran Gustav Abrahamsson (1) Lena Maria Evangelisti (1) Katarina Marianne Pahlin (1) Karl Göran Hammarsjö (1) Sten Göran Wranne (1) Jan Axel Löfgren (1) Nils Olof Petter Lundgren (1) Britt-Marie Gullberg (1) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (1) Eva Maria Magnusson (1) Carl Michael Bertilsson (1) Lars Kristian Andåker (1) Eva Ann-Helene Martinsson (1) Lars Gunnar Jilderin (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Virginia Marie-Jeanette Bergvall (1) Magnus Georg Fredrik Morén (1) Carl Joachim Alpen (1) Ulf Michael Lindskog (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Ivar Thorbjörn Ekström (61p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Lars Kristian Andåker (49p) Sten Anders Sune Engström (47p) Nils Olof Petter Lundgren (46p) Stig Bertil Melin (45p) Eva Maria Magnusson (45p) Kerstin Elisabeth Winberg (44p) Ralph Holger Tellöv (44p) Henrik John Åke Lundin (44p) Ann Kersti Tjia Torpe (44p) Signe Birgit Gunilla Olofsson (44p) Anette Christine S Rudehall Sjögren (44p) Per Johan Lennart Crusefalk (44p) Petra Christina Månsdotter Delgado (44p) Maj Vivianne Yvonne Hudin (44p) Karl Erik Svante Baehrendtz (44p) Karin Gunbritt Agneta Peterz (44p) Nicoline Anne-Sofie E Pålsson (44p) Eeva Kaarina Borg (44p) Karin Ann-Charlotte Lundqvist (44p) Katarina Marianne Pahlin (44p) Britt-Marie Gullberg (44p) Lars Gunnar Jilderin (44p) Virginia Marie-Jeanette Bergvall (44p) Magnus Georg Fredrik Morén (44p) Ulf Michael Lindskog (44p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Carl Philip Runsten (39p) Lars Eric Gustafsson (39p) Sten Göran Wranne (39p) Christian Andreas Werr (33p) Sofie Margareta Lundberg (32p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (32p) Peter Jonas Michael Carlborg (27p) Dag Jonas Olsson (25p) Maria Cecilia Nilsson (19p) Eva Ann-Helene Martinsson (18p) Carl Ludvig Dieden (18p) Per Svante Nylén (16p) Göran Gustav Abrahamsson (16p) Harriet Agneta Dieden (15p) Mats Torgny Andersson (15p) Ebba Cecilia Dieden (14p) Stefan Mikael Schöld (14p) Karin Maria Önnby (14p) Carl Michael Bertilsson (14p) Lars Oscar Rasmus Dieden (13p) Carl Joachim Alpen (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.