Carl Lennart Jakobsson (46p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Rolf Jörgen Forsberg (32) Mats Olle Rosén (30) Lars Gunnar Olof Hagdahl (6) Jan Bertil Lundahl (6) Karin Helen Jakobsson (4) Nore Håkan Amgren (4) Lars Johan Fransson (4) (3) Erik Hygrell (3) John Samuel Peter Osser (3) Anna Gabriella Hermansson (3) Markus Wilhelm Gustafsson (2) Lars Gustav Björk (2) (2) Lars Daniel Wassberg (2) Leif Osser (2) Staffan Gunnar Eklöw (2) Matts Christer Häggström (2) Marcus Göran Persson (2) Hans Peter Viklund (2) Stefan Ernst Johansson (2) Jessica Maria Ortiz Bergström (2) Carl Göran Barsby (1) Olle Lars Pär Cederberg (1) Kjell Magnus Brändström (1) Lars Anders Larsson (1) Björn Lennart Norrbom (1) Claes Wilhelm Mascoll Silfverstolpe (1) Nils Ola Wahlqvist (1) (1) Per Isak Sten Persson (1) Tord Bertil Lendau (1) Hans Urban Lindskog (1) Susanne Elisabeth Tillqvist (1) Johan Anders Henrik Scharp (1) Knut Martin Thunman (1) Sven Jonas Viktor Egnell (1) Anna Christina Rubenhag (1) (1) Niclas Gustav Sonesson (1) Christine Elizabeth Rankin (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Holger Mattias Ronquist (1) Bo Gunnar Edung (1) Alf Gerald Engström (1) Hans Göran Dege (1) (1) (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Lars Håkan Krister Sundling (1) Carl Johan Bennarsten (1) Timo Juhani Kuusela (1) Per Song-Bock Bäckström (1) Gert Fredrik Walméus (1) Peter Stellan Ekberg (1) (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Evy Maria Katharina Sandberg (1) (1) Nils Arne Almerfors (1) Glen Kurt Gustav Nilsson (1) Carl Peter Theodor Eilif F Lindell (1) Anna Kristine Cakste (1) Cumhur Thomas Dogan Gür (1) Mats Erling Jonsson (1) Carl Joachim Berner (1) (1) Elin Kristina Ekberg (1) Bengt Anders Claesson Ulff (1) Claes Martin Falkevall (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Alf Gerald Engström (77p) Carl Joachim Berner (72p) (65p) Nore Håkan Amgren (65p) Carl Göran Barsby (63p) (56p) Claes Martin Falkevall (56p) Lars Gunnar Olof Hagdahl (55p) Björn Lennart Norrbom (54p) Johan Anders Henrik Scharp (54p) Jan Bertil Lundahl (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Bengt Anders Claesson Ulff (51p) Lars Anders Larsson (50p) Rolf Jörgen Forsberg (50p) Anna Christina Rubenhag (50p) Hans Urban Lindskog (49p) Carl Peter Theodor Eilif F Lindell (49p) (48p) John Samuel Peter Osser (48p) Claes Wilhelm Mascoll Silfverstolpe (47p) (47p) (47p) Mats Erling Jonsson (47p) Olle Lars Pär Cederberg (46p) Per Isak Sten Persson (46p) Knut Martin Thunman (46p) Niclas Gustav Sonesson (46p) Holger Mattias Ronquist (46p) Lars Håkan Krister Sundling (46p) Timo Juhani Kuusela (46p) Per Song-Bock Bäckström (46p) Nils Arne Almerfors (46p) Glen Kurt Gustav Nilsson (46p) Cumhur Thomas Dogan Gür (46p) (46p) Tord Bertil Lendau (45p) Staffan Gunnar Eklöw (45p) Mats Olle Rosén (45p) Susanne Elisabeth Tillqvist (44p) Elin Kristina Ekberg (44p) (40p) Christine Elizabeth Rankin (39p) Carl Johan Bennarsten (34p) (28p) Hans Peter Viklund (27p) Markus Wilhelm Gustafsson (26p) Lars Gustav Björk (25p) Matts Christer Häggström (25p) Marcus Göran Persson (25p) Stefan Ernst Johansson (25p) Jessica Maria Ortiz Bergström (25p) Sven Jonas Viktor Egnell (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Anna Kristine Cakste (23p) Erik Hygrell (21p) Karin Helen Jakobsson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Leif Osser (18p) Hans Göran Dege (18p) Kjell Magnus Brändström (16p) Gert Fredrik Walméus (16p) Peter Stellan Ekberg (16p) Lars Johan Fransson (15p) Lars Daniel Wassberg (14p) Anna Gabriella Hermansson (14p) Bo Gunnar Edung (13p) Evy Maria Katharina Sandberg (13p) Nils Ola Wahlqvist (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.