Hans Elving Antonson (54p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Hans Ulf Patrik Andersson (11) Mats Erik Mikael Dahlman (10) Johan Fredrik Anders Törnquist (9) Lennart Ingemar Tony Svensson (6) Johanna Margareta Andersson (6) Carin Monica Antonson (5) Eva Margareta Eljans (5) Anita Helena Berggren (5) Anders Mikael Hättmark (4) Outi Leena Luiro (3) Sven Per Björn Aspling (3) Hans Göran Nordström (3) Jan Anders Zerold Bengtsson (3) Torbjörn Albert Ström (2) Inger Margareta Dahle (2) Agneta Kristine Helsing (2) Lars Gotthard Norberg (2) Mats Carl Timmerby (2) Bengt Karl Anders Magnemark (1) Mats Tore Jörgen Lager (1) My Elizabeth Janghed Askler (1) Lars Markus Niléhn (1) Lotta Kristina Boman (1) Claes John Axel Bauer (1) Pär Göran Bergkvist (1) Emma Theresia Segerström (1) Nils-Anders Horneman Nyman (1) Sonny Gunnar Albert Modig (1) Ann Elisabet Cassegård (1) Mats Anders Roland Pålsson (1) Anne Madeleine Timmerby (1) Gunilla Elise Malmsten (1) Tommy Michael Ivarsson (1) Hans Ruben Sundström (1) Ulf Håkan Strömqvist (1) Lars Rickard Magnus Bäcklin (1) Tage Martin Staffan Johansson (1) Johan Andreas Håkan Kling (1) Jeanette Annelie Furdal (1) Vanja Irene Linnea Essemark Rehn (1) Ingrid Elisabet Nyman (1) Per Haqvin Svensson (1) Anders Henrik Nyman (1) Berndt Carl-Johan Sigfridsson (1) Kerstin Louise Monica Boberg (1) Michel Luis Laiolo (1) Erik Folke Hättmark (1) Jan Richard Antonson (1) Bengt Magnus Lindgren (1) Mats Bertil Christer Ohlsson (1) Nils Håkan Eksandh (1) Lars Ingvar Gustav-Adolf Hilton (1) Per Anders Christian Åkesson (1) Ingrid Ann-Marie Lundmark (1) Hans Martin Kenneth Johnsson (1) Georg Richard Heinisch (1) Björn Eyolf Norman (1) Ann Charlotte Theander (1) Anders Viktor Borgs (1) Claes Thomas Tofft (1) Nils-Ingvar Samuel Eksandh (1) Karin Linnéa Mariana Antonson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Nils Håkan Eksandh (55p) Ulf Håkan Strömqvist (54p) Johanna Margareta Andersson (53p) Mats Erik Mikael Dahlman (52p) Lotta Kristina Boman (50p) Sonny Gunnar Albert Modig (45p) Per Haqvin Svensson (43p) Anders Viktor Borgs (41p) Nils-Ingvar Samuel Eksandh (41p) Berndt Carl-Johan Sigfridsson (40p) Ingrid Ann-Marie Lundmark (37p) Carin Monica Antonson (31p) Lars Gotthard Norberg (28p) Björn Eyolf Norman (27p) Outi Leena Luiro (26p) Nils-Anders Horneman Nyman (26p) Jeanette Annelie Furdal (26p) Ingrid Elisabet Nyman (26p) Anders Henrik Nyman (26p) Hans Ulf Patrik Andersson (25p) Johan Andreas Håkan Kling (24p) Hans Martin Kenneth Johnsson (24p) Ann Elisabet Cassegård (23p) Anders Mikael Hättmark (23p) Pär Göran Bergkvist (22p) Kerstin Louise Monica Boberg (22p) Jan Anders Zerold Bengtsson (21p) Lars Markus Niléhn (20p) Johan Fredrik Anders Törnquist (20p) Gunilla Elise Malmsten (19p) Michel Luis Laiolo (19p) Mats Bertil Christer Ohlsson (19p) Lars Rickard Magnus Bäcklin (18p) Lars Ingvar Gustav-Adolf Hilton (18p) Lennart Ingemar Tony Svensson (17p) Anne Madeleine Timmerby (16p) Erik Folke Hättmark (16p) Mats Carl Timmerby (16p) Claes Thomas Tofft (16p) Claes John Axel Bauer (15p) Torbjörn Albert Ström (14p) Georg Richard Heinisch (14p) Emma Theresia Segerström (11p) Tage Martin Staffan Johansson (11p) Per Anders Christian Åkesson (11p) Tommy Michael Ivarsson (10p) Jan Richard Antonson (10p) Bengt Magnus Lindgren (10p) Karin Linnéa Mariana Antonson (10p) Agneta Kristine Helsing (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.