(71p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Åsa Madeleine Wald (4) Ingegerd Ann Helen Forsling (4) (4) Jan Lennart Nyström (4) Jan Per Jakob Vannfält (4) Ulf Tryggve Kendrup (3) Lars Johan Peter Gunnarsson (3) (3) Karl Wilhelm Sigurd Beckman (2) Karl Kristian Jönsson (2) Bengt Ingemar Gustafsson (2) Lars Anders Per Nilsson (2) Torvald Magnus Erik Höjer (2) Carl Johan Christian Berglund (2) Peter Karl-Otto Lindelöv (2) Jack Roger Palmqvist (2) Susanne Westman (2) (2) Jan Helge Lundin (2) Karl Robert Wikholm (1) (1) Jens Albert Heath (1) Susan Olmert (1) (1) Heikki Antero Hartikainen (1) Bengt Lars Arne Delén (1) (1) (1) Sten Roland Säll (1) Lars Pär Einar Josefsson (1) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (1) Carl Johan Peter Tauson (1) (1) Richard Peter Stevenson (1) Lennart Arne Sten (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Agneta Walldeck (1) Eric Gunnar Salander (1) (1) (1) (1) (1) Thomas Martin Lindström (1) (1) (1) Carl Håkan Lars Pettersson (1) Anna Benita Rosendal (1) Peter Lennart Strand (1) Per-Olof Isak Nilsson (1) Laila Christina Hall (1) Hans Tomas Beck (1) Jan Hugo Lombach (1) (1) Daniel Ulf Janson (1) (1) (1) (1) Nils Alf Roland Fornek (1) (1) (1) Mats David Carlsson (1) Göran Mikael Eriksson (1) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (1) (1) Per Anders Thulin (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Louise Helen Charlotta Feuk (1) Erik Tomas Calissendorff (1) Juha Tapani Kairala (1) Leif Håkan Malmström (1) (1) Göran Bengtsson (1) (1) Tommy Roland Åstrand (1) Paul Fredrik Johnsson (1) Björn Berndt Alexander Eriksson (1) Ingrid Annette Lundell (1) Mats Kristian Eklund (1) Göran Bengt Waldemar Tyréus (1) (1) (1) Carl Göran Andersson (1) Lars Arne Rosell (1) Anders Torbjörn Jönson (1) (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Leif Mattias Celind (1) Kjell Sune Berget (1) Lars Börje Henning Nilsson (1) (1) Richard Christian Lundell (1) Jan Ulrik Oldberg (1) (1) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (1) Lars Anders Larsson (1) Mats Erik Dahlberg (1) Per Nils Emanuel Pers (1) Jan Totte Dahlin (1) Tryggve Emanuel Lindman (1) (1) Eric Anders Pettersson (1) (1) (1) (1) (1) Mats Erik Åkerlund (1) (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(82p) Tommy Roland Åstrand (78p) (71p) Ulf Tryggve Kendrup (69p) Peter Lennart Strand (69p) (69p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (63p) (59p) (58p) Lennart Arne Sten (58p) Per-Olof Isak Nilsson (57p) (57p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Per Nils Emanuel Pers (56p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) Bengt Lars Arne Delén (54p) Per Anders Thulin (54p) (54p) Åsa Madeleine Wald (52p) Karl Kristian Jönsson (52p) Ingegerd Ann Helen Forsling (52p) (52p) Bengt Ingemar Gustafsson (52p) (52p) Torvald Magnus Erik Höjer (52p) Björn Berndt Alexander Eriksson (51p) Anders Torbjörn Jönson (51p) Kjell Sune Berget (51p) Heikki Antero Hartikainen (50p) Sten Roland Säll (50p) (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Carl Håkan Lars Pettersson (50p) Erik Tomas Calissendorff (50p) Eric Anders Pettersson (50p) (49p) (49p) Lars Arne Rosell (49p) Richard Christian Lundell (49p) Lars Anders Larsson (49p) (48p) (47p) (47p) Jan Hugo Lombach (46p) (45p) Göran Bengtsson (45p) (45p) Jan Totte Dahlin (45p) (45p) (44p) (44p) Thomas Martin Lindström (44p) Hans Tomas Beck (44p) Carl Johan Christian Berglund (44p) Mats Kristian Eklund (44p) (44p) (42p) (41p) (40p) (40p) (40p) (40p) (40p) Carl Göran Andersson (38p) (35p) (35p) Richard Peter Stevenson (34p) Göran Mikael Eriksson (31p) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) (27p) Susan Olmert (23p) Carl Johan Peter Tauson (22p) Nils Alf Roland Fornek (19p) Leif Håkan Malmström (18p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Lars Anders Per Nilsson (17p) Susanne Westman (17p) Jan Lennart Nyström (17p) Eric Gunnar Salander (16p) (16p) Paul Fredrik Johnsson (16p) Leif Mattias Celind (16p) Mats Erik Åkerlund (16p) Karl Robert Wikholm (14p) Lars Pär Einar Josefsson (14p) Anna Benita Rosendal (14p) Lars Johan Peter Gunnarsson (14p) (14p) Laila Christina Hall (12p) (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.