(65p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Jan Lennart Nyström (4) Jan Per Jakob Vannfält (4) Ingegerd Ann Helen Forsling (4) (4) Åsa Madeleine Wald (3) Ulf Tryggve Kendrup (2) Jack Roger Palmqvist (2) Susanne Westman (2) (2) Lars Johan Peter Gunnarsson (2) (2) Karl Wilhelm Sigurd Beckman (2) Karl Kristian Jönsson (2) Jan Helge Lundin (2) Peter Karl-Otto Lindelöv (2) Bengt Ingemar Gustafsson (2) Lars Anders Per Nilsson (2) Torvald Magnus Erik Höjer (2) Carl Johan Christian Berglund (2) Elin Margit Annette Hedberg (1) Ingrid Annette Lundell (1) Mats Kristian Eklund (1) Jens Albert Heath (1) Per Mikael Jonsson (1) Göran Bengt Waldemar Tyréus (1) (1) Anders Torbjörn Jönson (1) Carl Göran Andersson (1) Lars-Åke Valdemar Norling (1) Kjell Sune Berget (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Jan Ulrik Oldberg (1) Bengt Lars Arne Delén (1) (1) (1) Jessica Jane Pedroni Thorell (1) Lars Pär Einar Josefsson (1) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (1) Tryggve Emanuel Lindman (1) Richard Peter Stevenson (1) Per Nils Emanuel Pers (1) Eric Anders Pettersson (1) Eric Gunnar Salander (1) (1) (1) (1) Bror Erik Lövbrand (1) Anna Benita Rosendal (1) Mats Erik Åkerlund (1) Erik Olof Gunnar Jonsson (1) (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) Daniel Ulf Janson (1) Leif Rikard Grundin (1) Karl Robert Wikholm (1) (1) Heikki Antero Hartikainen (1) Susan Olmert (1) (1) Sten Roland Säll (1) (1) (1) (1) Nils Alf Roland Fornek (1) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (1) Konstantinos Andreas Frountzos (1) Margaretha Susanna Evers Carlsson (1) Agneta Walldeck (1) Göran Mikael Eriksson (1) Lennart Arne Sten (1) Per Anders Thulin (1) (1) Leif Göran Neckmar (1) (1) (1) Thomas Martin Lindström (1) Carl Håkan Lars Pettersson (1) (1) (1) Nils Per Anders Jonsson (1) (1) Peter Lennart Strand (1) Laila Christina Hall (1) Hans Tomas Beck (1) John Simon Lilliehorn (1) Jan Hugo Lombach (1) (1) (1) Leif Oskar Joakim Grundin (1) (1) (1) Mats David Carlsson (1) (1) (1) (1) Lars Börje Henning Nilsson (1) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (1) Per Gustaf Arne Agartson (1) (1) Erik Tomas Calissendorff (1) (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Mats Erik Dahlberg (1) Leif Håkan Malmström (1) (1) Göran Bengtsson (1) (1) Tommy Roland Åstrand (1) Björn Berndt Alexander Eriksson (1) Paul Fredrik Johnsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(81p) Jessica Jane Pedroni Thorell (76p) Jan Lennart Nyström (76p) (71p) Lennart Arne Sten (69p) Lars-Åke Valdemar Norling (67p) (67p) Peter Lennart Strand (65p) Ulf Tryggve Kendrup (63p) (63p) (59p) (59p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (58p) (57p) (57p) (57p) (57p) (57p) (56p) Per Nils Emanuel Pers (56p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) Bengt Lars Arne Delén (54p) Per Anders Thulin (54p) (53p) Åsa Madeleine Wald (52p) Karl Kristian Jönsson (52p) Ingegerd Ann Helen Forsling (52p) (52p) Bengt Ingemar Gustafsson (52p) (52p) Torvald Magnus Erik Höjer (52p) Anders Torbjörn Jönson (51p) Kjell Sune Berget (51p) Björn Berndt Alexander Eriksson (51p) Eric Anders Pettersson (50p) Bror Erik Lövbrand (50p) Heikki Antero Hartikainen (50p) Sten Roland Säll (50p) (50p) Carl Håkan Lars Pettersson (50p) Erik Tomas Calissendorff (50p) Elin Margit Annette Hedberg (49p) Per Mikael Jonsson (49p) Erik Olof Gunnar Jonsson (49p) Jan Hugo Lombach (49p) (49p) Tommy Roland Åstrand (49p) Hans Tomas Beck (48p) (47p) (45p) (45p) Göran Bengtsson (45p) Mats Kristian Eklund (44p) (44p) (44p) Thomas Martin Lindström (44p) Carl Johan Christian Berglund (44p) Nils Per Anders Jonsson (42p) (41p) (40p) Carl Göran Andersson (35p) Richard Peter Stevenson (34p) (32p) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (29p) (27p) Nils David Alexander Hagberg (24p) (23p) Susan Olmert (23p) (22p) Göran Mikael Eriksson (22p) (22p) Leif Rikard Grundin (19p) Nils Alf Roland Fornek (19p) Lars Anders Per Nilsson (19p) Leif Håkan Malmström (18p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Eric Gunnar Salander (16p) Anna Benita Rosendal (16p) Mats Erik Åkerlund (16p) (16p) Paul Fredrik Johnsson (16p) Lars Pär Einar Josefsson (14p) Susanne Westman (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Lars Johan Peter Gunnarsson (14p) Leif Göran Neckmar (14p) Per Gustaf Arne Agartson (14p) (14p) (13p) Margaretha Susanna Evers Carlsson (12p) Laila Christina Hall (12p) Leif Oskar Joakim Grundin (10p) (10p) Konstantinos Andreas Frountzos (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.