(71p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Ingegerd Ann Helen Forsling (4) (4) Jan Lennart Nyström (4) Jan Per Jakob Vannfält (4) Åsa Madeleine Wald (3) Ulf Tryggve Kendrup (2) (2) Susanne Westman (2) Karl Wilhelm Sigurd Beckman (2) Karl Kristian Jönsson (2) (2) Lars Johan Peter Gunnarsson (2) Bengt Ingemar Gustafsson (2) Lars Anders Per Nilsson (2) Torvald Magnus Erik Höjer (2) Peter Karl-Otto Lindelöv (2) Jack Roger Palmqvist (2) Carl Johan Christian Berglund (2) Jan Helge Lundin (2) Carl Göran Andersson (1) (1) Jens Albert Heath (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Heikki Antero Hartikainen (1) Nils Alf Roland Fornek (1) (1) Sten Roland Säll (1) Göran Mikael Eriksson (1) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (1) (1) Per Anders Thulin (1) Per Nils Emanuel Pers (1) Agneta Walldeck (1) Juha Tapani Kairala (1) (1) (1) (1) Anna Benita Rosendal (1) Mats Erik Åkerlund (1) Carl Håkan Lars Pettersson (1) (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) Per-Olof Isak Nilsson (1) Karl Robert Wikholm (1) (1) Susan Olmert (1) Leif Mattias Celind (1) Daniel Ulf Janson (1) (1) (1) Richard Christian Lundell (1) (1) Lars Börje Henning Nilsson (1) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (1) Mats David Carlsson (1) (1) Lennart Arne Sten (1) Mats Erik Dahlberg (1) (1) Erik Tomas Calissendorff (1) (1) (1) (1) Thomas Martin Lindström (1) Paul Fredrik Johnsson (1) (1) (1) Peter Lennart Strand (1) Björn Berndt Alexander Eriksson (1) Laila Christina Hall (1) Hans Tomas Beck (1) Jan Hugo Lombach (1) Lars Arne Rosell (1) (1) (1) Anders Torbjörn Jönson (1) Bengt Lars Arne Delén (1) (1) (1) Kjell Sune Berget (1) Lars Pär Einar Josefsson (1) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (1) Jan Ulrik Oldberg (1) Richard Peter Stevenson (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Eric Gunnar Salander (1) Leif Håkan Malmström (1) Tryggve Emanuel Lindman (1) (1) Göran Bengtsson (1) Eric Anders Pettersson (1) (1) Tommy Roland Åstrand (1) (1) Ingrid Annette Lundell (1) Mats Kristian Eklund (1) Göran Bengt Waldemar Tyréus (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(82p) Peter Lennart Strand (75p) Ulf Tryggve Kendrup (69p) (69p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (61p) (58p) Lennart Arne Sten (58p) Per-Olof Isak Nilsson (57p) Per Nils Emanuel Pers (56p) Carl Thomas Wilhelm Lindeborg (56p) Urban Gösta Ingemar Zackrisson (55p) Per Anders Thulin (54p) Bengt Lars Arne Delén (54p) Karl Kristian Jönsson (52p) Ingegerd Ann Helen Forsling (52p) (52p) Bengt Ingemar Gustafsson (52p) (52p) Torvald Magnus Erik Höjer (52p) Åsa Madeleine Wald (52p) Björn Berndt Alexander Eriksson (51p) Anders Torbjörn Jönson (51p) Kjell Sune Berget (51p) Heikki Antero Hartikainen (50p) Sten Roland Säll (50p) (50p) Carl Håkan Lars Pettersson (50p) Erik Tomas Calissendorff (50p) Jan Hugo Lombach (50p) Lars Arne Rosell (50p) Tommy Roland Åstrand (50p) Eric Anders Pettersson (50p) (49p) Richard Christian Lundell (49p) (47p) (47p) (45p) (45p) Göran Bengtsson (45p) (44p) (44p) (44p) Thomas Martin Lindström (44p) Hans Tomas Beck (44p) Carl Johan Christian Berglund (44p) Mats Kristian Eklund (44p) (44p) (42p) (41p) (40p) (40p) (40p) (40p) Carl Göran Andersson (38p) (36p) (35p) Richard Peter Stevenson (34p) (32p) Göran Mikael Eriksson (31p) (29p) Carl Mauritz Mascoll Silfverstolpe (28p) (27p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Susan Olmert (23p) Nils Alf Roland Fornek (19p) Susanne Westman (17p) Lars Anders Per Nilsson (17p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Jan Lennart Nyström (17p) Mats Erik Åkerlund (16p) Leif Mattias Celind (16p) Paul Fredrik Johnsson (16p) (16p) Eric Gunnar Salander (16p) Leif Håkan Malmström (16p) Anna Benita Rosendal (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Lars Johan Peter Gunnarsson (14p) (14p) Lars Pär Einar Josefsson (14p) (12p) Laila Christina Hall (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.