Bo Anders Erneberg (11p)

Man, Född: 1957
Roller

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

Rangordningen antal relationer
Carl Göran Andersson (7) Erik Ignas Filip Scheynius (7) (5) (5) (5) Nils David Alexander Hagberg (5) Ulla Catrin Heinestam (3) Mats Torgny Andersson (3) Jan Ingvar Erneberg (2) Ingrid Gun Veronica Näslund (2) Fredrik Linnander (2) Carl Jonas Lennart Hägg (2) Lars Mikael Krantz (2) Per Daniel Englund Rydberg (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Sven Harry Torbjörn Widemar (1) Lars Anders Larsson (1) Vladimir Dezinov (1) Lars Georg Persson (1) Gunilla Ann-Marie S B Sätterqvist (1) Eva Kristina Lagergren (1) Tord Sören Arvidsson (1) Mats Birger Brunell (1) Daniel Anders Henrik Werner (1) Britt Anneli Elisabet Lundin (1) Karl Stefan Andersson (1) Bo Sigvard Malmgren (1) Lars Erik Mårelius (1) Jan Per George Birger Ljungar (1) Björn Fredrik Weisner (1) Tom Nikolaus Thorén (1) Martin Rolf Erik Pettersson (1) Lars Johan Sigvard Ersson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Lotta Ragnarsdotter Erneberg (1) (1) Karl Robert Wikholm (1) Lennart Filip Sätterqvist (1) Bernt Lennart Conny Hewrén (1) Anders Ludvig Olausson (1) Erik Petter Wingstrand (1) Thomas Gournambassis (1) Bengt Åke Bajer (1) Rolf Michael Andreas Gumowski (1) Bengt-Åke Jonas Bajer (1) Pär Jörgen Carlshamre (1) Nils Birger Pålsson (1) Påhl Inge Martin Melin (1) Per Anders Christer Andersson (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) Eric Martin Karlsson (1) Olof Christer Larsson (1) Lars Gunnar Nordin (1) (1) Maija-Liisa Sjöberg (1) Erik Thomas Krantz (1) Jan Stefan Krantz (1) (1) Hans Åke Dahlström (1) Peter Wallis Sjöström (1) Bo Torsten Nilsson (1) Kjell Leonard Magnusson (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Torgny Henrik Pavel Skagh (1) Jonas Eric Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Ingvar Erneberg (81p) (57p) (55p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) (45p) Peter Wallis Sjöström (44p) (41p) Ingrid Gun Veronica Näslund (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Erik Petter Wingstrand (40p) Eva Kristina Lagergren (39p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Lars Gunnar Nordin (39p) Carl Göran Andersson (35p) Erik Ignas Filip Scheynius (35p) Per Daniel Englund Rydberg (34p) Tom Nikolaus Thorén (34p) Pär Jörgen Carlshamre (33p) Daniel Anders Henrik Werner (32p) Sven Harry Torbjörn Widemar (30p) Vladimir Dezinov (30p) Lars Johan Sigvard Ersson (30p) Fredrik Linnander (26p) (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Karl Stefan Andersson (22p) Mats Birger Brunell (18p) Lars Erik Mårelius (18p) Eric Martin Karlsson (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Jan Per George Birger Ljungar (17p) Björn Fredrik Weisner (17p) Martin Rolf Erik Pettersson (17p) Anders Ludvig Olausson (17p) Bengt Åke Bajer (17p) Påhl Inge Martin Melin (17p) Jonas Eric Nilsson (17p) Bo Sigvard Malmgren (16p) Bernt Lennart Conny Hewrén (16p) Bengt-Åke Jonas Bajer (16p) Nils Birger Pålsson (16p) Maija-Liisa Sjöberg (16p) Lars Mikael Krantz (16p) Erik Thomas Krantz (16p) Jan Stefan Krantz (16p) Kjell Leonard Magnusson (16p) Torgny Henrik Pavel Skagh (16p) Karl Robert Wikholm (14p) Per Anders Christer Andersson (14p) Sven Gösta Helgesson Rödén (14p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Lars Georg Persson (12p) Gunilla Ann-Marie S B Sätterqvist (12p) Britt Anneli Elisabet Lundin (12p) Lennart Filip Sätterqvist (12p) Olof Christer Larsson (11p) Lotta Ragnarsdotter Erneberg (10p) Rolf Michael Andreas Gumowski (10p) Hans Åke Dahlström (10p) Tord Sören Arvidsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.