Ulf Göran Richenberg (31p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Erik Oskar Wall (4) Lars-Gunnar Nilsson (3) Conny Börje Bogentoft (3) Christian Henrik Tange (2) Michael James Owens (2) Jan Gunnar Casserstedt (2) Maria Elisabet Gimbringer (2) Jan Erik Nordlöv (2) Jonny Lennart Greinsmark (2) K INGRID A ENVALL ENVALL RICHENBERG (2) Johan Fredrik Ståhl (2) Eva Elisabeth Skarin Montgomerie (1) Maria Terese Rislund (1) Lars Bertil Abrahmsén (1) Lars Ivar Rennerfelt (1) Berndt Anders Flodin (1) Carl Staffan Aastrup (1) Bo Erik Qwarnström (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Olov Werner Melin (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Inger Gustafsson (1) Jacob Nejtel Kaluski (1) Erik Andreas Hager (1) Hans Håkan Patrik Trollek (1) Wenche Nelly A Rolfsen Sandsborg (1) Annika Thérese Holmerin (1) Annika Maria Jederström (1) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (1) Bengt Lennart Norrving (1) Anette Ruth Wärnmark Carr (1) Leif Erik Rosengren (1) Ingemar Mattias Paulsson (1) Ulf Christer Sundborg (1) Jenny Christina Margaretha Hedlund (1) Sven Jörgen Vrenning (1) Johan Rutger Christenson (1) Gustaf Lennart Jederström (1) Björn Erik Olander (1) Per Fredrik Järrsten (1) Fritz Peter Gunnar Jederström (1) Anna-Felicia Rittemar (1) Rolf Lennart Gunnarsson (1) Mats Johan Andersson (1) BENGT OLOF JANSSON (1) Bo Karl Mattis Eriksson (1) Lars Daniel Christer Andersson (1) Anna Maria Vogel (1) Carl Gunnar Lennart Norstedt (1) Erik Gustaf Brusewitz (1) Börje Valdemar Svensson (1) Bo Kenneth Åsell (1) Sven Folke Meijer (1) Per Mikael Jederström (1) Liselotte Ingegerd Jansson (1) Alexander Gunnar Jederström (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Hans Peter Torsten Ekre (1) Terje Kalland (1) Anna Margareta Elisabet Kleberg (1) Kimmo Kalervo Sinervo (1) Karl Anders Roland Hagberg (1) Bengt Thomas Andersson (1) Eva Margareta Eljans (1) Torbjörn Mathisen (1) Harriet Birgitta E Österman de Wall (1) Nils Erik Bernhard (1) Sven Thomas Grönlund (1) Eva Maria Olofsson Linder (1) Peter Gunnar Werme (1) Inga Lena Elisabeth Kanström (1) Nils Rune Kenneth Fransson (1) Ralph Peter Ernst Hugo Torgersson (1) (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Mejt Lene Lindberg (1) Sven Jakob Tenselius (1) Jenny Birgitta Rydingstam (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Wenche Nelly A Rolfsen Sandsborg (78p) Nils Erik Bernhard (65p) Anita Helena Berggren (64p) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Anna Maria Vogel (48p) Sven Jakob Tenselius (47p) Per Fredrik Järrsten (46p) Conny Börje Bogentoft (43p) Liselotte Ingegerd Jansson (40p) Eva Elisabeth Skarin Montgomerie (39p) Erik Andreas Hager (39p) Lars Daniel Christer Andersson (39p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Bo Erik Qwarnström (35p) Anna-Felicia Rittemar (35p) Johan Rutger Christenson (33p) Jan Gunnar Casserstedt (31p) Kimmo Kalervo Sinervo (31p) Sven Jörgen Vrenning (30p) Björn Erik Olander (29p) Sven Folke Meijer (29p) Ralph Peter Ernst Hugo Torgersson (28p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Inger Gustafsson (27p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Peter Gunnar Werme (26p) Jonny Lennart Greinsmark (25p) Terje Kalland (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Bo Karl Mattis Eriksson (24p) Hans Peter Torsten Ekre (24p) Christian Henrik Tange (23p) Berndt Anders Flodin (23p) Jacob Nejtel Kaluski (23p) Nils Rune Kenneth Fransson (22p) Annika Maria Jederström (20p) Gustaf Lennart Jederström (20p) Per Mikael Jederström (20p) Alexander Gunnar Jederström (20p) Lars Ivar Rennerfelt (19p) Carl Staffan Aastrup (19p) Lars Olov Werner Melin (19p) Anette Ruth Wärnmark Carr (19p) Ingemar Mattias Paulsson (19p) Fritz Peter Gunnar Jederström (19p) Rolf Lennart Gunnarsson (19p) Carl Gunnar Lennart Norstedt (19p) Karl Anders Roland Hagberg (19p) Erik Oskar Wall (19p) Leif Erik Rosengren (18p) Sven Thomas Grönlund (18p) Michael James Owens (17p) Mats Johan Andersson (17p) Maria Terese Rislund (15p) Bengt Lennart Norrving (15p) Börje Valdemar Svensson (15p) Bengt Thomas Andersson (15p) Inga Lena Elisabeth Kanström (15p) (15p) Mejt Lene Lindberg (15p) Maria Elisabet Gimbringer (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) Jenny Birgitta Rydingstam (14p) Annika Thérese Holmerin (12p) Anna Margareta Elisabet Kleberg (12p) Torbjörn Mathisen (12p) Lars Bertil Abrahmsén (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.