Ulf Göran Richenberg (31p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Lars-Gunnar Nilsson (3) Conny Börje Bogentoft (3) Michael James Owens (2) Maria Elisabet Gimbringer (2) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (2) Patrik Song Goon Karlsson (2) Jan Erik Nordlöv (2) Jan Gunnar Casserstedt (2) Leif Gustaf Malmborg (2) Erik Gustaf Brusewitz (2) Hans Peter Torsten Ekre (2) Erik Andreas Hager (2) Erik Oskar Wall (2) K INGRID A ENVALL ENVALL RICHENBERG (2) Bengt Thomas Andersson (2) Eva Elisabeth Skarin Montgomerie (2) Lars Daniel Christer Andersson (2) Anne Maria Sandström (2) Johan Fredrik Ståhl (2) Christian Henrik Tange (1) Leif Erik Rosengren (1) Ulla Birgitta Hellström (1) Jonny Lennart Greinsmark (1) Lars Ivar Rennerfelt (1) Kjell Henning Forsman (1) Jenny Birgitta Rydingstam (1) Carl Staffan Aastrup (1) Lars Olov Werner Melin (1) Per Fredrik Järrsten (1) Jacob Nejtel Kaluski (1) Wenche Nelly A Rolfsen Sandsborg (1) Carl Harald Ramon Janson (1) Annika Maria Jederström (1) Jan Totte Dahlin (1) Anette Ruth Wärnmark Carr (1) Mats Johan Andersson (1) Marja Brita Hansdotter Sjögrip (1) Ingemar Mattias Paulsson (1) Annika Thérese Holmerin (1) Börje Valdemar Svensson (1) Sven Jörgen Vrenning (1) Sven Folke Meijer (1) Liselotte Ingegerd Jansson (1) Ulf Christer Sundborg (1) Gustaf Lennart Jederström (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) Fritz Peter Gunnar Jederström (1) Rolf Lennart Gunnarsson (1) Maria Gunilla Ström (1) Rune Carl Magnus Toftgård (1) Bo Karl Mattis Eriksson (1) Carl Gunnar Lennart Norstedt (1) Björn Erik Olander (1) Lars Anders Larsson (1) Bo Kenneth Åsell (1) Torbjörn Mathisen (1) Per Mikael Jederström (1) Sven Thomas Grönlund (1) Alexander Gunnar Jederström (1) Inga Lena Elisabeth Kanström (1) Nils Rune Kenneth Fransson (1) Anna Margareta Elisabet Kleberg (1) (1) Per Einar Staffan Sylvan (1) Mejt Lene Lindberg (1) Gösta David Gunnar Sjöholm (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Karl Anders Roland Hagberg (1) Hans Edvard Möller (1) Nils Erik Bernhard (1) Terje Kalland (1) Eva Maria Olofsson Linder (1) Peter Gunnar Werme (1) Bo Erik Qwarnström (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Ralph Peter Ernst Hugo Torgersson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) ROGER SVEN-ÅKE ISAKSSON (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Sven Jakob Tenselius (1) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (1) Maria Terese Rislund (1) Bengt Lennart Norrving (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Wenche Nelly A Rolfsen Sandsborg (88p) Nils Erik Bernhard (65p) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (61p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Per Fredrik Järrsten (49p) Lars Anders Larsson (49p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Jan Totte Dahlin (45p) Conny Börje Bogentoft (43p) Lars Daniel Christer Andersson (39p) Liselotte Ingegerd Jansson (38p) Erik Andreas Hager (38p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Peter Gunnar Werme (34p) Anne Maria Sandström (32p) Jan Gunnar Casserstedt (31p) Sven Folke Meijer (29p) Björn Erik Olander (29p) Jonny Lennart Greinsmark (28p) Hans Edvard Möller (28p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) ROGER SVEN-ÅKE ISAKSSON (25p) Hans Peter Torsten Ekre (24p) Bo Karl Mattis Eriksson (24p) Christian Henrik Tange (23p) Ralph Peter Ernst Hugo Torgersson (22p) Sven Thomas Grönlund (21p) Jacob Nejtel Kaluski (20p) Annika Maria Jederström (20p) Gustaf Lennart Jederström (20p) Per Mikael Jederström (20p) Alexander Gunnar Jederström (20p) Lars Ivar Rennerfelt (19p) Carl Staffan Aastrup (19p) Lars Olov Werner Melin (19p) Anette Ruth Wärnmark Carr (19p) Ingemar Mattias Paulsson (19p) Fritz Peter Gunnar Jederström (19p) Rolf Lennart Gunnarsson (19p) Carl Gunnar Lennart Norstedt (19p) Karl Anders Roland Hagberg (19p) Leif Erik Rosengren (18p) Sven Jörgen Vrenning (18p) Bo Kenneth Åsell (18p) Michael James Owens (17p) Mats Johan Andersson (17p) Gösta David Gunnar Sjöholm (17p) Eva Elisabeth Skarin Montgomerie (17p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Erik Oskar Wall (16p) Kjell Henning Forsman (15p) Carl Harald Ramon Janson (15p) Börje Valdemar Svensson (15p) Rune Carl Magnus Toftgård (15p) Inga Lena Elisabeth Kanström (15p) Nils Rune Kenneth Fransson (15p) (15p) Mejt Lene Lindberg (15p) Bengt Thomas Andersson (15p) Terje Kalland (15p) Maria Terese Rislund (15p) Bengt Lennart Norrving (15p) Jenny Birgitta Rydingstam (14p) Maria Elisabet Gimbringer (12p) Annika Thérese Holmerin (12p) Torbjörn Mathisen (12p) Eva Maria Olofsson Linder (12p) Ulla Birgitta Hellström (11p) Maria Gunilla Ström (11p) Per Einar Staffan Sylvan (11p) Anna Margareta Elisabet Kleberg (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.