Ulf Göran Richenberg (31p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Erik Oskar Wall (4) Lars-Gunnar Nilsson (3) Conny Börje Bogentoft (3) Christian Henrik Tange (2) Michael James Owens (2) Jan Gunnar Casserstedt (2) Maria Elisabet Gimbringer (2) Jan Erik Nordlöv (2) Jonny Lennart Greinsmark (2) Johan Fredrik Ståhl (2) K INGRID A ENVALL ENVALL RICHENBERG (2) Maria Terese Rislund (1) Eva Elisabeth Skarin Montgomerie (1) Lars Bertil Abrahmsén (1) Lars Ivar Rennerfelt (1) Bo Erik Qwarnström (1) Berndt Anders Flodin (1) Carl Staffan Aastrup (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Olov Werner Melin (1) Erik Andreas Hager (1) Inger Gustafsson (1) Jacob Nejtel Kaluski (1) Wenche Nelly A Rolfsen Sandsborg (1) Annika Thérese Holmerin (1) Hans Håkan Patrik Trollek (1) Annika Maria Jederström (1) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (1) Anette Ruth Wärnmark Carr (1) Bengt Lennart Norrving (1) Ingemar Mattias Paulsson (1) Leif Erik Rosengren (1) Ulf Christer Sundborg (1) Jenny Christina Margaretha Hedlund (1) Sven Jörgen Vrenning (1) Björn Erik Olander (1) Johan Rutger Christenson (1) Gustaf Lennart Jederström (1) Per Fredrik Järrsten (1) Fritz Peter Gunnar Jederström (1) Mats Johan Andersson (1) Anna-Felicia Rittemar (1) Rolf Lennart Gunnarsson (1) Lars Daniel Christer Andersson (1) BENGT OLOF JANSSON (1) Bo Karl Mattis Eriksson (1) Carl Gunnar Lennart Norstedt (1) Erik Gustaf Brusewitz (1) Anna Maria Vogel (1) Bo Kenneth Åsell (1) Börje Valdemar Svensson (1) Per Mikael Jederström (1) Sven Folke Meijer (1) Alexander Gunnar Jederström (1) Liselotte Ingegerd Jansson (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Hans Peter Torsten Ekre (1) Anna Margareta Elisabet Kleberg (1) Terje Kalland (1) Bengt Thomas Andersson (1) Kimmo Kalervo Sinervo (1) Karl Anders Roland Hagberg (1) Torbjörn Mathisen (1) Eva Margareta Eljans (1) Sven Thomas Grönlund (1) Harriet Birgitta E Österman de Wall (1) Nils Erik Bernhard (1) Eva Maria Olofsson Linder (1) Peter Gunnar Werme (1) Inga Lena Elisabeth Kanström (1) Ralph Peter Ernst Hugo Torgersson (1) Nils Rune Kenneth Fransson (1) Ulrika Maria Wennberg (1) (1) Sven Jakob Tenselius (1) Mejt Lene Lindberg (1) Jenny Birgitta Rydingstam (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Wenche Nelly A Rolfsen Sandsborg (78p) Nils Erik Bernhard (65p) Anita Helena Berggren (64p) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Anna Maria Vogel (48p) Sven Jakob Tenselius (47p) Per Fredrik Järrsten (46p) Conny Börje Bogentoft (43p) Liselotte Ingegerd Jansson (40p) Eva Elisabeth Skarin Montgomerie (39p) Erik Andreas Hager (39p) Lars Daniel Christer Andersson (39p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Bo Erik Qwarnström (35p) Anna-Felicia Rittemar (35p) Johan Rutger Christenson (33p) Jan Gunnar Casserstedt (31p) Kimmo Kalervo Sinervo (31p) Sven Jörgen Vrenning (30p) Björn Erik Olander (29p) Sven Folke Meijer (29p) Ralph Peter Ernst Hugo Torgersson (28p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Inger Gustafsson (27p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Peter Gunnar Werme (26p) Jonny Lennart Greinsmark (25p) Terje Kalland (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Bo Karl Mattis Eriksson (24p) Hans Peter Torsten Ekre (24p) Christian Henrik Tange (23p) Berndt Anders Flodin (23p) Jacob Nejtel Kaluski (23p) Nils Rune Kenneth Fransson (22p) Annika Maria Jederström (20p) Gustaf Lennart Jederström (20p) Per Mikael Jederström (20p) Alexander Gunnar Jederström (20p) Lars Ivar Rennerfelt (19p) Carl Staffan Aastrup (19p) Lars Olov Werner Melin (19p) Anette Ruth Wärnmark Carr (19p) Ingemar Mattias Paulsson (19p) Fritz Peter Gunnar Jederström (19p) Rolf Lennart Gunnarsson (19p) Carl Gunnar Lennart Norstedt (19p) Karl Anders Roland Hagberg (19p) Erik Oskar Wall (19p) Leif Erik Rosengren (18p) Sven Thomas Grönlund (18p) Michael James Owens (17p) Mats Johan Andersson (17p) Maria Terese Rislund (15p) Bengt Lennart Norrving (15p) Börje Valdemar Svensson (15p) Bengt Thomas Andersson (15p) Inga Lena Elisabeth Kanström (15p) (15p) Mejt Lene Lindberg (15p) Maria Elisabet Gimbringer (14p) Bo Kenneth Åsell (14p) Jenny Birgitta Rydingstam (14p) Annika Thérese Holmerin (12p) Anna Margareta Elisabet Kleberg (12p) Torbjörn Mathisen (12p) Lars Bertil Abrahmsén (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.