Sven Jörgen Rexö (14p)

Man, Född: 1955
Rangordningen antal relationer
Gunilla Elise Malmsten (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Elisabeth Marie-Louise Rexö (2) Pia Charlott Jeppsson (1) Kurt Ingvar Christopherson (1) Claes Robert Gunnar Charpentier (1) Hans Kjell Ingvar Christopherson (1) Martin Henrik Valdemar Bengtsson (1) Börje Kennerth Svensson (1) Alf Lennart Kennet Andersson (1) Bengt Gunnar Fröander (1) Per Stefan Mattisson (1) Börje Christer Villard (1) Nils Pontus Larsson Bergman (1) Bo Henrik Norin (1) Jan Åke Ullsten (1) Lars Jonas Marcusson (1) Katarina Maria Persson (1) Lars Jörgen Olsson (1) Kenneth Wiggo Ingemar Nilsson (1) Öivind Engebö (1) Karin Margit H Christopherson (1) Jan Anders Bäckström (1) Glen Åke Krister Nilsson (1) Arne Lennart Anders Paulsson (1) Staffan Persson (1) Kjell Ingemar Stillman (1) Anders Torbjörn Rexö (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Hans Torsten Gunnar Bergvall (1) Lena Irene Larsson (1) Bengt Johan Mikael Lavén (1) Ulf Robert Wallén (1) Mari-Louise Selling (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Håkan John Wilson (1) Anna Maria Therése Åberg (1) Ronny Dieter Sturny (1) Lars Anders Larsson (1) Karl Henrik Winberg (1) Hans Roland Katmark (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Kurt Åke Lennart Christopherson (1) Patrik Birger Liljedahl (1) Per-Olof Smedberg (1) Karin Agneta Persson (1) Anna Hesselman (1) Thomas Paulsson (1) Rolf Anders Henningsson (1) Lars Anders Germund Ardehed (1) Bengt-Arne Borr (1) Per Jonas Holmberg (1) Ulf Rickard Carlsson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Sten Sture Joakim Schröder (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Martin Henrik Valdemar Bengtsson (82p) Lars Jörgen Olsson (73p) Jan Anders Bäckström (69p) Sten Sture Joakim Schröder (60p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Nils Pontus Larsson Bergman (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Börje Kennerth Svensson (49p) Lars Anders Larsson (49p) Claes Robert Gunnar Charpentier (47p) Börje Christer Villard (47p) Hans Torsten Gunnar Bergvall (46p) Bengt Johan Mikael Lavén (46p) Håkan John Wilson (46p) Karl Henrik Winberg (46p) Lars Anders Germund Ardehed (46p) Per Jonas Holmberg (46p) Arne Lennart Anders Paulsson (45p) Ulf Robert Wallén (45p) Jan Åke Ullsten (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Anna Maria Therése Åberg (36p) Thomas Paulsson (36p) Kenneth Wiggo Ingemar Nilsson (35p) Öivind Engebö (31p) Per Stefan Mattisson (28p) Rolf Anders Henningsson (28p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Staffan Persson (23p) Pia Charlott Jeppsson (22p) Kjell Ingemar Stillman (21p) Per-Olof Smedberg (20p) Gunilla Elise Malmsten (19p) Ulf Rickard Carlsson (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Glen Åke Krister Nilsson (16p) Hans Roland Katmark (15p) Bengt Gunnar Fröander (14p) Elisabeth Marie-Louise Rexö (14p) Anna Hesselman (13p) Bo Henrik Norin (12p) Mari-Louise Selling (12p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Anders Torbjörn Rexö (11p) Karin Agneta Persson (11p) Alf Lennart Kennet Andersson (9p) Bengt-Arne Borr (9p) Kurt Ingvar Christopherson (8p) Hans Kjell Ingvar Christopherson (8p) Karin Margit H Christopherson (8p) Kurt Åke Lennart Christopherson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.