Per Christer Norén (8p)

Man, Född: 1957
Roller

Styrelsesuppleant

Revisor

Rangordningen antal relationer
Ulla Catrin Heinestam (5) Bo Torsten Patrik Nilsson (5) Mats Torgny Andersson (5) Bo Torsten Nilsson (5) Anne Elisabet Johansson (4) Sofie Margareta Lundberg (4) Carl Jonas Lennart Hägg (3) Nils Anders Larsson (3) Anders Viktor Borgs (3) Inger Margareta Dahle (3) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (3) Jan Anders Isaksson (3) Olov Esbjörn Berggren (3) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (3) Siv Annette Lindberg (2) Karl Stefan Andersson (2) Svea Theresia Brundin (2) Erik Mathias Gruvris (2) Knut Olof Mikael Rosén (2) Karl Mats Jakobsson (2) Anders Yngve Henriksson (1) Kjell Holger Nyström (1) Sven Tommy Enstedt (1) Jens Patrik Nyström (1) Nina Charlotte Wikstedt (1) Mikael Sjölander (1) Olof Fredrik Jäger (1) Bert Arne Isaksson (1) Per-Erik Norén (1) Stig Folke Ingemar Mallfors (1) Theresia Lise-Lott Mikko (1) Ulf Per-Gunnar Lindberg (1) Anneli Elise Therese Andersson (1) Birgitta Maria Samuelsson Engström (1) Isa Katarina Ingeborg Köhl (1) Hans Ture Bergström (1) Eric Anders Sandborgh (1) Auli Hannele Huuva (1) Tomas Kenneth Renhorn (1) Nils Magnus Olsson (1) Ingrid Marianne Jonsson (1) Maria Ulrika Hamsch (1) Jan Michael Lundgren (1) Björn Mauritz Lindberg (1) Axel Lars-Erik Sjögren (1) Yvonne Elisabet Hendler (1) Kjell Jesper Nyström (1) Evy Tekla Estrid Mikko (1) Lars Börje Olofsson (1) Anita Margareta Lindström (1) Al Ingvar Blom (1) Mats Robert Nilsson (1) Niclas Ingemar Mallfors (1) Lars Göran Engström (1) Bror Ronny Ingemar Isaksson (1) Lars Bertil Nilsson (1) Jan Einar Åhlander (1) Matts Peter Backman (1) Rut Margareta Hellström Björhammar (1) Anne Amina Angeria (1) Sven Bertil Öström (1) Jan-Erik Holmqvist (1) Pär Lennart Hamsch (1) Lars Johan Fredrik Peterson (1) Eva Monica Ingegerd Karlsson (1) Carl Johan Bennarsten (1) John Robert Nyström (1) Per Birger Vikberg (1) Erik Jörgen Lindström (1) Lars Mikael Sandberg (1) Lars Magnus Johansson (1) Eva-Britt Cristina Morin (1) Sara Linnea Elisabet Lööf (1) Ingvar Simon Blomberg (1) Ulf Leon Lundquist (1) Pia Eva Gudrun Greus (1) Ture Harry Isaksson (1) Hans Martin Fredrik Pesonen (1) Karl Johan Frindberg (1) Carl Åke Anders Björhammar (1) Ingrid Anita Olsson (1) Miriam Mozel Öström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Johan Gustav Waern (69p) Inger Margareta Dahle (61p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Olov Esbjörn Berggren (50p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Anders Yngve Henriksson (37p) Eva Monica Ingegerd Karlsson (36p) Lars Johan Fredrik Peterson (35p) Axel Lars-Erik Sjögren (34p) Carl Johan Bennarsten (34p) Sara Linnea Elisabet Lööf (33p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (32p) Sofie Margareta Lundberg (32p) Jens Patrik Nyström (31p) Jan Einar Åhlander (31p) Kjell Jesper Nyström (30p) Lars Göran Engström (30p) Matts Peter Backman (30p) John Robert Nyström (30p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Nina Charlotte Wikstedt (26p) Per-Erik Norén (25p) Anne Elisabet Johansson (25p) Kjell Holger Nyström (23p) Lars Börje Olofsson (23p) Per Birger Vikberg (22p) Yvonne Elisabet Hendler (21p) Lars Magnus Johansson (21p) Karl Johan Frindberg (20p) Mikael Sjölander (19p) Birgitta Maria Samuelsson Engström (19p) Nils Magnus Olsson (19p) Mats Robert Nilsson (18p) Karl Stefan Andersson (17p) Auli Hannele Huuva (17p) Tomas Kenneth Renhorn (17p) Ingrid Marianne Jonsson (17p) Jan-Erik Holmqvist (17p) Ulf Per-Gunnar Lindberg (16p) Jan Michael Lundgren (16p) Anne Amina Angeria (16p) Bert Arne Isaksson (15p) Isa Katarina Ingeborg Köhl (15p) Mats Torgny Andersson (15p) Sven Tommy Enstedt (14p) Jan Anders Isaksson (14p) Lars Mikael Sandberg (14p) Eric Anders Sandborgh (13p) Ulf Leon Lundquist (13p) Hans Martin Fredrik Pesonen (13p) Bror Ronny Ingemar Isaksson (12p) Pia Eva Gudrun Greus (12p) Siv Annette Lindberg (11p) Stig Folke Ingemar Mallfors (11p) Theresia Lise-Lott Mikko (11p) Anneli Elise Therese Andersson (11p) Maria Ulrika Hamsch (11p) Evy Tekla Estrid Mikko (11p) Anita Margareta Lindström (11p) Al Ingvar Blom (11p) Niclas Ingemar Mallfors (11p) Pär Lennart Hamsch (11p) Erik Jörgen Lindström (11p) Ingvar Simon Blomberg (11p) Erik Mathias Gruvris (10p) Lars Bertil Nilsson (9p) Rut Margareta Hellström Björhammar (9p) Hans Ture Bergström (8p) Björn Mauritz Lindberg (8p) Eva-Britt Cristina Morin (8p) Ture Harry Isaksson (8p) Ingrid Anita Olsson (8p) Olof Fredrik Jäger (7p) Nils Anders Larsson (6p) Sven Bertil Öström (6p) Miriam Mozel Öström (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.