Jan Bernhard Ahlinder (48p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Sven Per-Olof Andersson (14) Claes Peter Michael Bellevik (11) Sven Robert Magnus Wanrud Olsson (10) Johan Petter Fredrik Berg (10) Paul Hans-Olof Schultz (10) Ulf Strauss (9) Lars Håkan Undin (8) Nils Göran Vilhelm Emitslöf (7) Per Göran Mattis (7) Lars Tage Tagesson (5) Leif Hernborg (5) Jens Engvall (5) Inger Katarina Mellström (4) Bengt Ingvar Göran Johansson (4) Nils Henrik Kristoffer Svensson (2) Jan Magnus Meyer (2) Karin Anna Charlotta Wikström (2) Mathilda Rebecka Ekberg (2) Karl-Johan Staffan Tångby (2) Lina Anna Elisabeth Nordström (2) Susanne Järbur Ahlinder (2) Stig Åke Ingemar Ahlén (1) Stig Gunnar Ruben Aronsson (1) Conny Fredric Hävrén (1) Karl Fredrik Österdahl (1) Marcus Johan Lennart Hansson (1) Sten Torsten Åsbjer (1) Zorica Norstedt (1) Kjell Thomas Dellby Pettersson (1) Helena Margareta Nordström (1) Karl Emil Jonas Runnding (1) Kajsa Monica Elise Hessel (1) Jonas Mikael Erkenborn (1) Per-Anders Jönsson (1) Maria Ulrika Hyll (1) Lars Magnus Staffan Björndahl (1) Kenth Jörgen Ingvar Hultmark (1) Konstantin Belogorcev (1) Karin Elin Maria Westesson (1) Stig Ulf Ragnarsson (1) Mats Bjarne Jansson (1) Catharina Margaretha Versteegh (1) Ulla Carina Öfors (1) Malin Anna Susanne Brinktell (1) Mats Gunnar Israelsson (1) Mats Herbert Persson (1) Roger Andreas Ehrman (1) Petra Therése L Ving Engström (1) Bo Lennart Eiserman (1) Björn Mikael Östblom (1) Rebecka Dellby (1) Peter Matias Hagelin (1) John Erik Christian Holmström (1) Ulf Peter Burholm (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Magnus Meyer (83p) Karin Anna Charlotta Wikström (79p) Stig Ulf Ragnarsson (73p) Marcus Johan Lennart Hansson (70p) Catharina Margaretha Versteegh (69p) Jens Engvall (69p) Petra Therése L Ving Engström (66p) Lars Magnus Staffan Björndahl (65p) Mats Bjarne Jansson (58p) Sten Torsten Åsbjer (57p) Inger Katarina Mellström (48p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Sven Robert Magnus Wanrud Olsson (47p) Lars Håkan Undin (47p) Maria Ulrika Hyll (47p) Sven Per-Olof Andersson (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Johan Petter Fredrik Berg (47p) Bengt Ingvar Göran Johansson (47p) Stig Åke Ingemar Ahlén (40p) Mats Herbert Persson (40p) Lars Tage Tagesson (39p) Claes Peter Michael Bellevik (39p) Jonas Mikael Erkenborn (36p) Stig Gunnar Ruben Aronsson (34p) Leif Hernborg (30p) Ulf Peter Burholm (30p) Peter Matias Hagelin (29p) Mats Gunnar Israelsson (28p) Karl Fredrik Österdahl (27p) Per-Anders Jönsson (27p) Karl Emil Jonas Runnding (20p) Roger Andreas Ehrman (20p) Bo Lennart Eiserman (20p) Conny Fredric Hävrén (19p) Paul Hans-Olof Schultz (19p) Nils Göran Vilhelm Emitslöf (18p) Ulla Carina Öfors (18p) Kjell Thomas Dellby Pettersson (17p) Per Göran Mattis (16p) Susanne Järbur Ahlinder (16p) Zorica Norstedt (15p) Helena Margareta Nordström (14p) Kenth Jörgen Ingvar Hultmark (14p) Ulf Strauss (14p) Björn Mikael Östblom (14p) Kajsa Monica Elise Hessel (11p) Konstantin Belogorcev (7p) Mathilda Rebecka Ekberg (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.