Runar Martin Söderholm (41p)

Man, Född: 1957
Rangordningen antal relationer
Claes Anders Pettersson (5) Carl Tommy Marklund (5) Fredrik Niclas Erik Lund (5) Eva Marietta Westergren (4) Kent Björn Helge Bardh (3) Sven Anders Mikael Berglund (3) Angelina Djordjevic (3) Hans-Åke Ingemar Richt (3) Pantea Lagerlöf (3) Ingrid Louise Heijel (3) Kristofer Linus Lundberg (2) Karl Anders Göran Aspegren (2) Anna Maria Andersson (2) Carl Gunnar Silverberg (2) Kristina Marie Baaz (2) Per Christian Rosén (2) (2) (2) Per Salomonsson (1) Karl Peter Georg Nilsson (1) Hans Erik Gillerstedt (1) (1) Hans Fredrik Håkan Jakobsson (1) Hans Erik Mathias Gillerstedt (1) Jan Daniel Håkansson (1) Märta Bergstrand (1) Per Markus Hellsten (1) Ulf Lennart Hugmark (1) Rolf Tommy Andersson (1) Eva Pernilla Ingegärd Kamras (1) Per Vilhelm Ramsby (1) Michael Abraham Erland Metzler (1) Hans Billy Niclas Ek (1) Karl Arne Markus Forsberg (1) Karl Emil Daugaard (1) (1) (1) Hans-Fredrik Pierre Gillerstedt (1) Jan Peter Bertil Bengtsson (1) Anders Gustav Söderlund (1) Ulf Anders Karlsson (1) Svea Elisabet Juhlin (1) Thor Ingvar Gunnarsson (1) Laisa Eva Elisabeth Hammarberg (1) Dan Johan Lennart Lindström (1) Ulf Christer Karlsson (1) Sven Peter Torbjörn Browall (1) Leif Håkan Borg (1) Pontus Oskar Wahlberg (1) Erik Jonas Nordin (1) Jan Håkan Gabrielsson (1) (1) Peder Jan Raneke (1) Sten-Magnus Roubert (1) Sven Lennart Eriksson (1) Anna Charlotte Elisabeth Karlsson (1) Gertie Margareta Tauson (1) Björn Olof Larsson (1) Evy Anette Elf (1) Bertrand Jean Gunnar Hennings (1) Carin Aasen (1) Carl Fredric Alm (1) Lisa Maria Grahm Borg (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.