Mats Ingvar Herman Lundin (29p)

Man, Född: 1956
Rangordningen antal relationer
Johan Magnus Castwall (4) LARS ANDERS HARALD NORDLUND (4) Björn Sture Bernhard Ohlsson (4) Lars Jesper Nilsson (4) Knut Jonas Nilsson (3) Johan Arvid Wallén (3) Lars Stefan Hansson (3) Lars Anders Peter Jilmstad (2) Eva Madelaine Lundberg (2) Eva Karin Brofelth (2) Celeste Maribelle Perez Montano (2) Christina Linderholm (2) Ulla Britt Richter (2) Ann-Katrin Margareta Åslund (2) Ida Therese Karlbom (2) Ulf Bourker Jacobsson (2) Ulla Margareta Sjöberg (2) Anders Harald Djerf (2) Per Christer Ling-Vannerus (2) Camilla Helene I Strümpel (2) Lars Anton Lindkvist (2) Pontus Antonio Piazzolla (2) Hans Henrik Widerståhl (1) Göran Oljeqvist (1) Claes Göran Brile (1) Ann Maria Elisabeth Lewerentz (1) Hans Olof Anderson (1) Harry Johan Oskar Bouveng (1) Bo Patrik Gustavsson (1) Nils Gunnar Magnusson (1) Curt Anders Göran Engström (1) Karl Bo Robert Nilsson (1) Carl Olof Fredrik Wallentin (1) Sune Jan Åke Johnson (1) Anne Marie Jeannine Staffas Lundin (1) Karl Sebastian Nichola Panzar (1) Susanne Christine Bengtsson (1) Anders Robert Bernhard Olander (1) Rahima Ulrika Falk (1) Mats Lennart Blomgren (1) Bror Daniel Adborn (1) Nils Ola Wahlqvist (1) Carl Magnus Löwdahl (1) Anna Linnea Johansson (1) Carl Peter Sahlin (1) Anna M C Cederschiöld Stuart (1) Gun Margareta Rudeberg (1) Sven Johnny Karlsson (1) Kjell Gösta Jansson (1) Anna Bodil Toll (1) Lars Olof Wallén (1) Zahra Jalili Rasti (1) Kristina Elisabeth Olsson (1) Bernt Tage Joachim Olsson (1) Per Olof Eric Olsson (1) Carl David Hedlund (1) John Love Simon Sahlin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Stefan Hansson (88p) Göran Oljeqvist (67p) Hans Olof Anderson (67p) Carl Olof Fredrik Wallentin (67p) Celeste Maribelle Perez Montano (67p) Christina Linderholm (67p) Ulla Britt Richter (67p) Anna M C Cederschiöld Stuart (67p) Zahra Jalili Rasti (67p) Pontus Antonio Piazzolla (67p) Lars Anders Peter Jilmstad (66p) Karl Sebastian Nichola Panzar (66p) Ann-Katrin Margareta Åslund (66p) Knut Jonas Nilsson (66p) Ida Therese Karlbom (66p) Ulla Margareta Sjöberg (66p) Anders Harald Djerf (66p) Lars Anton Lindkvist (66p) Rahima Ulrika Falk (64p) Anders Robert Bernhard Olander (62p) Kjell Gösta Jansson (62p) Anna Bodil Toll (60p) Ann Maria Elisabeth Lewerentz (54p) Anna Linnea Johansson (48p) Johan Magnus Castwall (44p) Carl Peter Sahlin (41p) Per Olof Eric Olsson (40p) Harry Johan Oskar Bouveng (39p) Bo Patrik Gustavsson (39p) Karl Bo Robert Nilsson (39p) Curt Anders Göran Engström (35p) Kristina Elisabeth Olsson (30p) Nils Gunnar Magnusson (28p) Bernt Tage Joachim Olsson (28p) Carl Magnus Löwdahl (27p) Lars Jesper Nilsson (25p) John Love Simon Sahlin (25p) Susanne Christine Bengtsson (24p) Gun Margareta Rudeberg (24p) Hans Henrik Widerståhl (23p) LARS ANDERS HARALD NORDLUND (23p) Bror Daniel Adborn (23p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (20p) Carl David Hedlund (17p) Claes Göran Brile (16p) Eva Karin Brofelth (16p) Sune Jan Åke Johnson (16p) Lars Olof Wallén (16p) Per Christer Ling-Vannerus (15p) Nils Ola Wahlqvist (8p) Ulf Bourker Jacobsson (6p) Anne Marie Jeannine Staffas Lundin (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.