(39p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Jan Anders Fredrik Lovén (2) (2) Lars Anders Larsson (2) Jan Totte Dahlin (2) (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Jan Henrik Samuelsson Valgma (1) (1) Harry Hedemark (1) (1) Tord Erik Sassler (1) David Allan Lundberg (1) Per Åke Oldentoft (1) Anna Maria Sofia Lekholm (1) Filip Öiar Cassel (1) Bengt Patrik Söderlund (1) Jan Thomas Axelsson (1) Staffan Hugo Mared (1) Karin Marie Christine Widstrand (1) (1) Bo Lennart Krantz (1) Björn Olof Eriksson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Snickar Karl Johan Tobieson (1) (1) (1) Ulf Peter Henrik Spégel (1) Johan Jacob Börje (1) Erik Axel Hagland (1) Svante Hjalmar Berg (1) Pär Johan Hellquist (1) Margareta Christina Simon (1) (1) Bränd Jan-Erik Mattsson (1) Fredrik Göran Lundström (1) (1) (1) (1) Anna Felicia Steen (1) (1) Lars Gideon Marketeg (1) Nils Staffan Nilsson (1) Gunnar Martin Eriksson (1) Erik Gunnar Lundberg (1) Peter Åström (1) (1) Bertil Olof Brandt (1) Hans Christian Ehrenborg (1) (1) Bo Alexander Wahrgren (1) Claes Friberg (1) Mats Eric Augurell (1) John Erik Åström (1) Hans Peter Viberg (1) Lars Jonas Marcusson (1) Johan Erik Svensson (1) (1) Mats Urban Wannehag Lindahl (1) Johan Mikael Engvall (1) (1) Katrin Margareta Schrewelius (1) Björn Johan Gustaf Forsberg (1) (1) (1) Sten Johan Pharmanson (1) (1) (1) Jenny Ulrika Fridström (1) (1) (1) Sture Harald Larsson (1) Gustaf Sverker Nilius Littorin (1) Barbro Margareta Steenstrup (1) Paul Olof Jakob Ekman (1) Karl Stefan Markiewicz (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Leif Reidar Schweitz (1) Eva Maud Lindqvist (1) Per Gösta Swenzén (1) David Bengt Olof Jern (1) (1) Lars-Göran Torsten Eriksson (1) Anna Catarina Engberg (1) Kay Mikael Olsson (1) Björn Filip Olsson (1) (1) Per Mikael Kubu (1) Jan Magnus Stephansson (1) (1) Anikó Sasi (1) Karin Gabrielle Holmerin (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(85p) Eva Maud Lindqvist (80p) Per Mikael Kubu (67p) Mats Urban Wannehag Lindahl (61p) (59p) (59p) Gunnar Martin Eriksson (57p) Kay Mikael Olsson (56p) (54p) (52p) Snickar Karl Johan Tobieson (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Per Åke Oldentoft (49p) (49p) (47p) Jan Thomas Axelsson (47p) (47p) (47p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) (44p) (43p) Barbro Margareta Steenstrup (43p) David Allan Lundberg (40p) (40p) Mats Eric Augurell (40p) Sture Harald Larsson (40p) Gustaf Sverker Nilius Littorin (40p) (40p) Jan Magnus Stephansson (40p) Jan Henrik Samuelsson Valgma (39p) (39p) Staffan Hugo Mared (39p) Bo Lennart Krantz (39p) (39p) (39p) Erik Axel Hagland (39p) Pär Johan Hellquist (39p) Margareta Christina Simon (39p) (39p) Lars Gideon Marketeg (39p) Erik Gunnar Lundberg (39p) (39p) Bertil Olof Brandt (39p) Bo Alexander Wahrgren (39p) Johan Erik Svensson (39p) Johan Mikael Engvall (39p) Björn Johan Gustaf Forsberg (39p) (39p) Jenny Ulrika Fridström (39p) (39p) Per Gösta Swenzén (39p) (39p) Lars-Göran Torsten Eriksson (39p) (39p) Johan Jacob Börje (37p) Fredrik Göran Lundström (37p) (36p) Harry Hedemark (35p) Claes Friberg (35p) Anna Felicia Steen (33p) John Erik Åström (33p) Hans Christian Ehrenborg (32p) (30p) (29p) Sten Johan Pharmanson (29p) David Bengt Olof Jern (29p) (27p) (27p) (27p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Bengt Patrik Söderlund (22p) Karin Marie Christine Widstrand (22p) Anna Catarina Engberg (22p) Björn Olof Eriksson (21p) Ulf Peter Henrik Spégel (21p) Nils Staffan Nilsson (21p) Hans Peter Viberg (21p) Leif Reidar Schweitz (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Paul Olof Jakob Ekman (19p) Tord Erik Sassler (18p) Anna Maria Sofia Lekholm (16p) Bränd Jan-Erik Mattsson (16p) Peter Åström (16p) Svante Hjalmar Berg (14p) Anikó Sasi (12p) Karl Stefan Markiewicz (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.