(39p)

Man, Född: -1
Roller

Styrelsesuppleant

Styrelseledamot

Rangordningen antal relationer
Jan Anders Fredrik Lovén (2) (2) Lars Anders Larsson (2) Jan Totte Dahlin (2) (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Jan Henrik Samuelsson Valgma (1) (1) David Allan Lundberg (1) (1) Tord Erik Sassler (1) Filip Öiar Cassel (1) Per Åke Oldentoft (1) Anna Maria Sofia Lekholm (1) Staffan Hugo Mared (1) Bengt Patrik Söderlund (1) Jan Thomas Axelsson (1) Bo Lennart Krantz (1) Karin Marie Christine Widstrand (1) (1) (1) Björn Olof Eriksson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Snickar Karl Johan Tobieson (1) (1) Erik Axel Hagland (1) Ulf Peter Henrik Spégel (1) Johan Jacob Börje (1) Margareta Christina Simon (1) Svante Hjalmar Berg (1) Pär Johan Hellquist (1) (1) Bränd Jan-Erik Mattsson (1) (1) (1) (1) Anna Felicia Steen (1) Lars Gideon Marketeg (1) (1) Erik Gunnar Lundberg (1) Nils Staffan Nilsson (1) Gunnar Martin Eriksson (1) Bertil Olof Brandt (1) Peter Åström (1) (1) Bo Alexander Wahrgren (1) Hans Christian Ehrenborg (1) (1) John Erik Åström (1) Claes Friberg (1) Mats Eric Augurell (1) Johan Erik Svensson (1) Hans Peter Viberg (1) Lars Jonas Marcusson (1) Johan Mikael Engvall (1) (1) Mats Urban Wannehag Lindahl (1) Björn Johan Gustaf Forsberg (1) (1) Katrin Margareta Schrewelius (1) (1) (1) Harry Hedemark (1) (1) Jenny Ulrika Fridström (1) (1) Sture Harald Larsson (1) (1) Gustaf Sverker Nilius Littorin (1) Barbro Margareta Steenstrup (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Paul Olof Jakob Ekman (1) Karl Stefan Markiewicz (1) Per Gösta Swenzén (1) Leif Reidar Schweitz (1) Eva Maud Lindqvist (1) Lars-Göran Torsten Eriksson (1) David Bengt Olof Jern (1) (1) Björn Filip Olsson (1) Anna Catarina Engberg (1) Kay Mikael Olsson (1) Jan Magnus Stephansson (1) (1) Per Mikael Kubu (1) Karin Gabrielle Holmerin (1) (1) Anikó Sasi (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Maud Lindqvist (87p) (75p) Per Mikael Kubu (69p) Kay Mikael Olsson (68p) (63p) Mats Urban Wannehag Lindahl (61p) Gunnar Martin Eriksson (57p) (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Snickar Karl Johan Tobieson (49p) (49p) Lars Anders Larsson (49p) (47p) (47p) (47p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Gustaf Sverker Nilius Littorin (44p) (43p) (43p) Barbro Margareta Steenstrup (43p) (42p) David Allan Lundberg (40p) Mats Eric Augurell (40p) Sture Harald Larsson (40p) (40p) Jan Magnus Stephansson (40p) Jan Henrik Samuelsson Valgma (39p) (39p) Staffan Hugo Mared (39p) Bo Lennart Krantz (39p) (39p) (39p) Erik Axel Hagland (39p) Margareta Christina Simon (39p) Pär Johan Hellquist (39p) (39p) Lars Gideon Marketeg (39p) Erik Gunnar Lundberg (39p) Bertil Olof Brandt (39p) (39p) Bo Alexander Wahrgren (39p) Johan Erik Svensson (39p) Johan Mikael Engvall (39p) Björn Johan Gustaf Forsberg (39p) (39p) Jenny Ulrika Fridström (39p) (39p) Per Gösta Swenzén (39p) Lars-Göran Torsten Eriksson (39p) (39p) (39p) Johan Jacob Börje (37p) Hans Christian Ehrenborg (36p) Claes Friberg (35p) Harry Hedemark (35p) John Erik Åström (33p) David Bengt Olof Jern (32p) (30p) Anna Felicia Steen (30p) (27p) (27p) (27p) (27p) Jan Thomas Axelsson (26p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Per Åke Oldentoft (23p) Bengt Patrik Söderlund (22p) Karin Marie Christine Widstrand (22p) Anna Catarina Engberg (22p) Björn Olof Eriksson (21p) Ulf Peter Henrik Spégel (21p) Nils Staffan Nilsson (21p) Hans Peter Viberg (21p) Leif Reidar Schweitz (21p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Tord Erik Sassler (17p) Paul Olof Jakob Ekman (17p) Bränd Jan-Erik Mattsson (16p) Peter Åström (16p) Anna Maria Sofia Lekholm (14p) Svante Hjalmar Berg (14p) Karl Stefan Markiewicz (12p) Anikó Sasi (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.