Carl Göran Hult (76p)

Man, Född: 1958
Rangordningen antal relationer
(7) Daniel Alexander de Paula (6) (4) Else Birgitta Jonsson Palmgren (4) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (4) (4) Per Erik Langer (3) Karl Johan Svenningsson (3) Lars Daniel Wassberg (3) Per Gunnar Imner Lindqvist (2) Hans Evert Rohlin (2) Lena Elisabeth Holmer (2) Karin Marianne Hansson (2) Per Sören Edoff (2) Peter Örjan Strannegård (2) Carl Gustaf Magnus Arbell (2) Tomas Fredrik Karlsson (2) Mats Olov Persson (2) Karin Ingrid Maria Tholén (2) Christina Susanne Marianne Jonsson (2) Per Brian Martinsson (2) Andreas Rudolf Ture Tiedtke (2) Lars Anders Järvelä (2) Helen Susanna Lindvall (2) Monica Liselott Stenudd (2) (2) Torbjörn Georg Claesson (2) Ulf Robert Samuelsson (2) (2) (1) Johan Dasht (1) Anna Katarina Porelius (1) Kjell Birger Stefan Sjöberg (1) (1) Lars Anders Torbjörn Granström (1) Sofia Swiatek (1) Anna Ulrika Giers (1) Per Gunnar Kenttä (1) (1) Carl Richard Richardsson Roth (1) Kent Mikael Andersson (1) (1) Sven Arne Wird (1) (1) Jukka Pekka Revell (1) Nils Bertil Planeskog (1) Holger Robert Karlsson (1) (1) Lars Anders Pettersson (1) Oskar Herman Robert Onsander (1) Bengt Allan Blomqvist (1) Ingrid Margareta Nilsdotter Bodin (1) Marie Charlotte Loid (1) Rolf Sten Johan Söderbom (1) Rolf Jan-Olov Olsson (1) Lars Mikael Ångman (1) Mats Ivar Johansson (1) Lars Ivar Berglund (1) Charlotte Agneta Bergqvist (1) (1) Celine Alberts (1) Johanna Maria Lakso (1) Per Magnus Nyberg (1) Igor Trisic (1) Erik Oskar Wall (1) Mats Johan Helge Johansson (1) Nils Arne Gustav Nilsson (1) Henryka Conzato (1) Charlotte Beatrice Eriksson Balodis (1) (1) Olof Gunnar Larsson (1) Annika Karin M Wallblom Norlund (1) (1) Jan Erik Lidström (1) (1) (1) (1) Lars Håkan Grefberg (1) (1) (1) Stig Brynolf Alexandersson (1) (1) (1) Lennart Mikael Lindstrand Jareke (1) Nils Ola Hökstrand (1) Jarl Staffan Sandblom (1) Jan Folke Christer Gutafsson (1) Eva Ingegerd Kristina Kvist Östgren (1) (1) Hans Magnus Willfors (1) Mats Tomas Roger Ladeborn (1) Anna Karin Yndemark Jönsson (1) Karin Birgitta Linnemann Henriksson (1) Jörgen Kristian Vidström (1) Carl Jonas Peter Åkesson (1) Karin Helena Ifwer (1) Mats Ola Thunell (1) Anders Gustav Bergdahl (1) Lotta Agneta Henrysson (1) Monica Hanna Viola Ulfhielm (1) Bo Martin Lindström (1) Jan Olov Hållberg (1) Maria Emilia Magdalena Åkesson (1) Lars Martin Nordström (1) Toni Johan Kekkinen (1) Sven Åke Lennart Eklöf (1) Christina Ingegerd Lindblom (1) Thomas Alexander Mc Guire (1) (1) (1) (1) Jan Axel Gerdin (1) Karl Gösta Lennart Henriksson (1) Dan Olov Netzell (1) Nils Olof Nygren (1) Per Arne Björkengren (1) (1) (1) Inger Elisabeth Berglund (1) Ulf Gunnar Moberg (1) Per Magnus Niklasson (1) Sven Ingemar Eriksson (1) Håkan Torbjörnsson (1) Ulf Erik Åke Josefsson (1) Per Torbjörn Wahlborg (1) Sven Marcus Wigren (1) (1) (1) Henny Kerstin Norderyd (1) Björn Lennart Linde (1) Jerk Martin Folke Moebus Nääs (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Folke Christer Gutafsson (94p) Rolf Jan-Olov Olsson (93p) (92p) Peter Örjan Strannegård (89p) Nils Bertil Planeskog (87p) Jarl Staffan Sandblom (87p) Per Gunnar Kenttä (86p) Lena Elisabeth Holmer (86p) Karin Marianne Hansson (86p) Per Magnus Nyberg (86p) Andreas Rudolf Ture Tiedtke (86p) Karin Birgitta Linnemann Henriksson (86p) Toni Johan Kekkinen (86p) Sven Arne Wird (83p) Karl Johan Svenningsson (82p) Per Magnus Niklasson (80p) Per Erik Langer (78p) Per Torbjörn Wahlborg (78p) Anders Gustav Bergdahl (77p) Henny Kerstin Norderyd (77p) Anna Katarina Porelius (76p) (76p) Marie Charlotte Loid (76p) Carl Gustaf Magnus Arbell (76p) Celine Alberts (76p) Lars Anders Järvelä (76p) Nils Ola Hökstrand (76p) Mats Tomas Roger Ladeborn (76p) Carl Jonas Peter Åkesson (76p) Lotta Agneta Henrysson (76p) Maria Emilia Magdalena Åkesson (76p) (76p) Inger Elisabeth Berglund (76p) Sven Ingemar Eriksson (76p) (76p) (73p) (69p) Igor Trisic (69p) Anna Karin Yndemark Jönsson (69p) (69p) Ulf Erik Åke Josefsson (69p) Mats Ivar Johansson (68p) Christina Susanne Marianne Jonsson (68p) Hans Magnus Willfors (68p) Helen Susanna Lindvall (68p) Henryka Conzato (62p) (62p) Christina Ingegerd Lindblom (62p) Sofia Swiatek (61p) Kent Mikael Andersson (61p) Jukka Pekka Revell (61p) Karin Ingrid Maria Tholén (61p) Annika Karin M Wallblom Norlund (61p) Ulf Robert Samuelsson (60p) Mats Ola Thunell (59p) (57p) (53p) Lars Håkan Grefberg (53p) Dan Olov Netzell (53p) (52p) Per Gunnar Imner Lindqvist (51p) Lars Ivar Berglund (50p) (50p) Bengt Allan Blomqvist (49p) (49p) (48p) (47p) Lars Anders Torbjörn Granström (46p) Olof Gunnar Larsson (46p) Nils Arne Gustav Nilsson (45p) Håkan Torbjörnsson (45p) Ulf Gunnar Moberg (43p) (43p) (42p) Bo Martin Lindström (41p) Lennart Mikael Lindstrand Jareke (40p) Monica Hanna Viola Ulfhielm (40p) Per Arne Björkengren (40p) Kjell Birger Stefan Sjöberg (39p) Eva Ingegerd Kristina Kvist Östgren (37p) (37p) (36p) Else Birgitta Jonsson Palmgren (34p) Mats Johan Helge Johansson (34p) (34p) Charlotte Agneta Bergqvist (33p) Mats Olov Persson (32p) (30p) (29p) Nils Olof Nygren (28p) Per Sören Edoff (27p) (25p) Oskar Herman Robert Onsander (24p) Ingrid Margareta Nilsdotter Bodin (24p) (24p) Lars Martin Nordström (24p) Anna Ulrika Giers (23p) Rolf Sten Johan Söderbom (23p) Lars Mikael Ångman (23p) Karin Helena Ifwer (23p) Torbjörn Georg Claesson (23p) Sven Marcus Wigren (23p) Hans Evert Rohlin (22p) Jan Erik Lidström (22p) (22p) Jan Olov Hållberg (22p) Jan Axel Gerdin (22p) Stig Brynolf Alexandersson (21p) Sven Åke Lennart Eklöf (21p) (20p) (19p) Karl Gösta Lennart Henriksson (19p) Holger Robert Karlsson (18p) Daniel Alexander de Paula (17p) Erik Oskar Wall (16p) Johan Dasht (15p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (15p) Tomas Fredrik Karlsson (14p) Charlotte Beatrice Eriksson Balodis (14p) Lars Daniel Wassberg (14p) Monica Liselott Stenudd (14p) (8p) Lars Anders Pettersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.