Carl Göran Hult (76p)

Man, Född: 1958
Rangordningen antal relationer
(7) Daniel Alexander de Paula (7) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (4) (4) (4) Else Birgitta Jonsson Palmgren (4) Lars Daniel Wassberg (3) Karl Johan Svenningsson (3) Hans Evert Rohlin (3) Per Erik Langer (3) Mats Olov Persson (2) Karin Ingrid Maria Tholén (2) Andreas Rudolf Ture Tiedtke (2) Stig Brynolf Alexandersson (2) Lars Anders Järvelä (2) Christina Susanne Marianne Jonsson (2) Per Gunnar Imner Lindqvist (2) Helen Susanna Lindvall (2) Jan Axel Gerdin (2) (2) Monica Liselott Stenudd (2) Torbjörn Georg Claesson (2) (2) Ulf Robert Samuelsson (2) Annika Karin M Wallblom Norlund (2) Per Brian Martinsson (2) Lena Elisabeth Holmer (2) Karin Marianne Hansson (2) Per Sören Edoff (2) Peter Örjan Strannegård (2) Tomas Fredrik Karlsson (2) Carl Gustaf Magnus Arbell (2) Olle Erik Johansson (1) (1) Carl Jonas Peter Åkesson (1) Sigrid Erika Ann Bohl Kullberg (1) Ulf Peter Draggart (1) Per Gunnar Kenttä (1) Per Magnus Nyberg (1) Igor Trisic (1) Sofia Swiatek (1) Lars Martin Nordström (1) (1) Nils Arne Gustav Nilsson (1) Kent Mikael Andersson (1) Carl Anders Erik Lindh (1) (1) Olof Gunnar Larsson (1) (1) Ulf Mikael Wennilsjö (1) Dan Olov Netzell (1) (1) Jan Erik Lidström (1) (1) Lars Håkan Grefberg (1) (1) (1) Mats Rune Preger (1) Nils Ola Hökstrand (1) Jarl Staffan Sandblom (1) Lars Johan Sätterberg (1) Rolf Sten Johan Söderbom (1) (1) Marie Charlotte Loid (1) Sven Marcus Wigren (1) Karin Birgitta Linnemann Henriksson (1) Hans Magnus Willfors (1) Sven Ingemar Eriksson (1) Karin Helena Ifwer (1) Jörgen Kristian Vidström (1) Per Torbjörn Wahlborg (1) Johanna Maria Lakso (1) Mats Ola Thunell (1) Anders Gustav Bergdahl (1) Susanne Maria Yvonne Andersson (1) Erik Oskar Wall (1) Kjell Birger Stefan Sjöberg (1) Bo Martin Lindström (1) Jan Olov Hållberg (1) Henryka Conzato (1) Anna Ulrika Giers (1) Toni Johan Kekkinen (1) Sven Åke Lennart Eklöf (1) (1) Lars Rune Helsing (1) Jukka Pekka Revell (1) Karl Gösta Lennart Henriksson (1) (1) Nils Bertil Planeskog (1) Nils Olof Nygren (1) (1) (1) (1) Per Arne Björkengren (1) Ulf Gunnar Moberg (1) Per-Olof Christer Nestenborg (1) Lars Mikael Ångman (1) Per Magnus Niklasson (1) Jan Folke Christer Gutafsson (1) Charlotte Agneta Bergqvist (1) (1) Ulf Erik Åke Josefsson (1) Rolf Jan-Olov Olsson (1) Karin Helena Waldén (1) (1) Henny Kerstin Norderyd (1) Lars Ivar Berglund (1) Monica Hanna Viola Ulfhielm (1) (1) Johan Dasht (1) Björn Lennart Linde (1) Maria Emilia Magdalena Åkesson (1) Lars Olof Wallén (1) (1) Lars Anders Torbjörn Granström (1) Christina Ingegerd Lindblom (1) Charlotte Beatrice Eriksson Balodis (1) (1) Carl Richard Richardsson Roth (1) (1) Carl-Johan Eriksson Bure Ribbing (1) (1) (1) Sven Arne Wird (1) Holger Robert Karlsson (1) (1) Oskar Herman Robert Onsander (1) (1) Lars Anders Pettersson (1) Ingrid Margareta Nilsdotter Bodin (1) Bengt Allan Blomqvist (1) Kjell Lennart Carlsson (1) Inger Elisabeth Berglund (1) Johan André Rönnkvist (1) Dag Peter Juhani Svensson (1) Mimmi Shamim Zehra Alladin (1) Mats Ivar Johansson (1) Mats Tomas Roger Ladeborn (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Folke Christer Gutafsson (94p) Rolf Jan-Olov Olsson (93p) (89p) Peter Örjan Strannegård (87p) Jarl Staffan Sandblom (85p) Nils Bertil Planeskog (85p) Annika Karin M Wallblom Norlund (85p) Per Gunnar Kenttä (84p) Per Magnus Nyberg (84p) Andreas Rudolf Ture Tiedtke (84p) Karin Birgitta Linnemann Henriksson (84p) Toni Johan Kekkinen (84p) Lena Elisabeth Holmer (84p) Karin Marianne Hansson (84p) Per Erik Langer (84p) Sven Arne Wird (83p) Karl Johan Svenningsson (82p) Nils Ola Hökstrand (81p) Christina Susanne Marianne Jonsson (81p) Per Magnus Niklasson (80p) Per Torbjörn Wahlborg (78p) Carl Jonas Peter Åkesson (76p) Sigrid Erika Ann Bohl Kullberg (76p) (76p) Lars Anders Järvelä (76p) Marie Charlotte Loid (76p) Hans Magnus Willfors (76p) Sven Ingemar Eriksson (76p) Susanne Maria Yvonne Andersson (76p) Per-Olof Christer Nestenborg (76p) (76p) Maria Emilia Magdalena Åkesson (76p) (76p) Inger Elisabeth Berglund (76p) Carl Gustaf Magnus Arbell (76p) Dag Peter Juhani Svensson (76p) Mats Tomas Roger Ladeborn (76p) Helen Susanna Lindvall (75p) Anders Gustav Bergdahl (73p) Henny Kerstin Norderyd (73p) (70p) (69p) Igor Trisic (69p) (69p) Mats Ivar Johansson (69p) Ulf Erik Åke Josefsson (68p) (65p) Jukka Pekka Revell (63p) Henryka Conzato (62p) Christina Ingegerd Lindblom (62p) Sofia Swiatek (61p) Karin Ingrid Maria Tholén (61p) Kent Mikael Andersson (61p) Mats Ola Thunell (61p) Ulf Robert Samuelsson (60p) Ingrid Margareta Nilsdotter Bodin (59p) (57p) (56p) (56p) (54p) Dan Olov Netzell (53p) Lars Håkan Grefberg (53p) (53p) Per Gunnar Imner Lindqvist (51p) (50p) Bengt Allan Blomqvist (49p) (47p) Olof Gunnar Larsson (46p) (46p) Lars Anders Torbjörn Granström (46p) Nils Arne Gustav Nilsson (45p) (45p) (45p) Mats Rune Preger (42p) Lars Johan Sätterberg (42p) Lars Rune Helsing (42p) Per Arne Björkengren (42p) Bo Martin Lindström (41p) Jan Erik Lidström (40p) (40p) Ulf Gunnar Moberg (40p) Monica Hanna Viola Ulfhielm (40p) Lars Martin Nordström (39p) Kjell Birger Stefan Sjöberg (39p) Tomas Fredrik Karlsson (37p) (36p) (36p) (34p) Else Birgitta Jonsson Palmgren (34p) Mats Olov Persson (32p) (29p) Nils Olof Nygren (28p) Charlotte Agneta Bergqvist (28p) Per Sören Edoff (27p) (25p) (24p) Oskar Herman Robert Onsander (24p) Rolf Sten Johan Söderbom (23p) Sven Marcus Wigren (23p) Karin Helena Ifwer (23p) Torbjörn Georg Claesson (23p) Lars Mikael Ångman (23p) Karin Helena Waldén (23p) Kjell Lennart Carlsson (23p) Mimmi Shamim Zehra Alladin (23p) (22p) Jan Olov Hållberg (22p) Jan Axel Gerdin (22p) Hans Evert Rohlin (22p) Stig Brynolf Alexandersson (21p) Sven Åke Lennart Eklöf (21p) Erik Oskar Wall (19p) Karl Gösta Lennart Henriksson (19p) (19p) (19p) Carl-Johan Eriksson Bure Ribbing (18p) Holger Robert Karlsson (18p) Daniel Alexander de Paula (17p) Anna Ulrika Giers (17p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (17p) Johan Dasht (17p) Ulf Peter Draggart (16p) Lars Olof Wallén (16p) Johan André Rönnkvist (16p) Charlotte Beatrice Eriksson Balodis (15p) Ulf Mikael Wennilsjö (14p) Lars Daniel Wassberg (14p) Olle Erik Johansson (12p) Lars Anders Pettersson (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.