Lars-Göran Falkeskog (43p)

Man, Född: 1958
Rangordningen antal relationer
Carl Joacim Gustavsson (12) Jan Mikael Tholin (10) Marie Kristina Gabrielsson (8) Alexandra Karin Tholin (4) Bo Torsten Nilsson (4) Peter Jonas Michael Carlborg (4) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (4) Bo Torsten Patrik Nilsson (4) John Karl Jerker Brolin (3) Truls Olof Ganelius (3) Dan Benny Martinsson (3) Jonas Olov Christian Wieland (3) Jessica Jeanette Martinsson (3) Lena Gunilla Apler (2) Lise-Lott Marie Tholin (2) Hans Lennart Henry Persson (2) Björn Christer Sundén (1) Yngve Lennart Holmgren (1) Jonas Mikael Johansson (1) Owe Jan Bergsten (1) Elam Anders Magnus Lind (1) Erik Crister Skoog (1) Stefan Rune Holmgren (1) Joakim Gunnar Wiener (1) Ola Kristian Serneke (1) Mia Maria Helena Olsson (1) Ulf Peter Bergström (1) Inger Margareta Dahle (1) Jan Eric Lennart Wulker (1) Kjell Ingemar Stillman (1) Erik Martin Ahlström (1) Anna Hesselman (1) Sven Per Björn Aspling (1) Björn Erik Ordell (1) Björn Olof Taube (1) Eva Margareta Eljans (1) Fredrik Arne Gunnar Pahlett (1) Sven Jörgen Tilander (1) Karin Anita Sandström (1) Alf Tomas Nyberg (1) Annica Alva Lind (1) Anna Eva Brolin (1) Lars Kenny Olsson (1) Fredrik Roger Ahlström (1) Nils Thomas Jonsson (1) Carl-Peter Bertil Kalle Wrane (1) Karl Fredrik Tölldén (1) Mats Johan Rydholm (1) Bengt Gunnar Fröander (1) Karl Sören Thunström (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Emil Persson (1) Lars Åke Holstensson (1) Marc André Hulthén (1) Caroline Sofie Falkeskog (1) Tommy Kari Kristian Langenhof (1) Dave Vincent Magnusson (1) Ulf Håkan Jarkvist (1) Carina Reneé Granberg (1) Ann Brita Elander (1) Nils Magnus Götenfelt (1) Lennart Daniel Åstenius (1) Christian Hans Michael Luft (1) Carl Göran Magnus Hacker (1) Anders Viktor Borgs (1) Gerd Anna Therese Tobin (1) John Gustav Ivarsson (1) Patrik Birger Liljedahl (1) Lena Sophie Katarina Fiedler (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Hans Göran Nordström (1) Lena Irene Larsson (1) Peter Anders Holstensson (1) Arne Gustav Fransson (1) Keo Linné Forsberg (1) Nils Erik Engström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ola Kristian Serneke (73p) Lena Gunilla Apler (71p) Lennart Daniel Åstenius (71p) Owe Jan Bergsten (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Ulf Håkan Jarkvist (56p) Lena Irene Larsson (56p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Nilsson (54p) Peter Jonas Michael Carlborg (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Jan Eric Lennart Wulker (47p) Dan Benny Martinsson (45p) Jessica Jeanette Martinsson (45p) Stefan Rune Holmgren (42p) Jan Mikael Tholin (42p) Jonas Olov Christian Wieland (42p) Joakim Gunnar Wiener (41p) Erik Martin Ahlström (41p) Björn Olof Taube (41p) Mats Johan Rydholm (41p) Christian Hans Michael Luft (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Björn Erik Ordell (38p) Fredrik Arne Gunnar Pahlett (38p) Dave Vincent Magnusson (38p) Sven Jörgen Tilander (37p) John Karl Jerker Brolin (34p) Jonas Mikael Johansson (34p) Erik Crister Skoog (34p) Marie Kristina Gabrielsson (34p) Lars Åke Holstensson (34p) Marc André Hulthén (34p) Tommy Kari Kristian Langenhof (34p) Carina Reneé Granberg (34p) Peter Anders Holstensson (34p) Nils Erik Engström (34p) Elam Anders Magnus Lind (33p) Anna Eva Brolin (33p) Yngve Lennart Holmgren (32p) Ulf Peter Bergström (32p) Annica Alva Lind (32p) Fredrik Roger Ahlström (32p) Karl Fredrik Tölldén (32p) Carl Göran Magnus Hacker (32p) John Gustav Ivarsson (32p) Lena Sophie Katarina Fiedler (31p) Gerd Anna Therese Tobin (28p) Truls Olof Ganelius (25p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Alexandra Karin Tholin (24p) Lise-Lott Marie Tholin (24p) Carl Joacim Gustavsson (24p) Mia Maria Helena Olsson (23p) Alf Tomas Nyberg (22p) Lars Kenny Olsson (22p) Kjell Ingemar Stillman (21p) Björn Christer Sundén (20p) Carl-Peter Bertil Kalle Wrane (19p) Anna Hesselman (18p) Ann Brita Elander (18p) Arne Gustav Fransson (17p) Nils Magnus Götenfelt (16p) Karin Anita Sandström (15p) Emil Persson (14p) Keo Linné Forsberg (14p) Nils Thomas Jonsson (13p) Hans Lennart Henry Persson (13p) Caroline Sofie Falkeskog (12p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.