Mats Edward Hjerpe (54p)

Man, Född: 1974
Rangordningen styrning poängvärde
Karin Viola Orback Pettersson (90p) Ulf Sven Ivar Mattsson (84p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Carl Anders Håkan Jonsson (69p) Bo Magnus Svensson Henryson (68p) Carl Anders Henrik Holm (63p) Per Johan Ture Samuelsson (58p) Håkan Andreas Hedskog (56p) Lena Louise Nilsson (56p) Dan Christer Pitulia (56p) Christer Mikael Edqvist (55p) Senai Ayob (55p) (54p) Johan Nils Oscar Frank Kinnander (54p) Jakob Fredrik Svärdström (54p) Johan Michael Jüri Tilander (54p) Klas Carl Constantin Lindström (54p) Rolf Allan Classon (54p) Erik Karl-Johan Willén (53p) Carl Richard Philip Båge (53p) Georg Magnus Hardmeier (53p) (52p) Christina Elisabeth Lindstedt (52p) Anna Maria Ingeborg Perez Hultström (52p) Bernt Henrik Ingemar Westfeldt (52p) Emma Johanna Svensson (52p) Thomas Sven Johan Ferdinand Wiberg (50p) Johan Christoffer Mikael Koch (49p) Lars Ola Persson (47p) Erik Harald Lautmann (45p) Mats Niklas Ågren (45p) Johan Rutger Andreas Göth (43p) Curt Åke Johansson (42p) Erik Johan Magnus Karlander (41p) Mats Olof Ohrner (41p) Kent Folke Bladh (39p) Jörgen Mattias Andersson (39p) Sven Magnus Bergqvist (37p) Catarina Maria Poska Tilander (32p) Fredrik Andreas Bertilsson (31p) Johan Arne Birger Nordmark (21p) Kjell Ingemar Bergqvist (20p) Gösta Herman Kaiser (20p) Per Håkan Johnsson (20p) Björn Kaiser (19p) Lena Birgitta Möllerström Nording (19p) Jan-Erik Nils Schöld (18p) Sylvia Helena Ekstrand (17p) Per Göran Mattis (16p) Anders Einar Roos (16p) Per Martin Henriksson (16p) Lars Anders Meyer (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.