Carl Johan Aspelin (54p)

Man, Född: 1974
Rangordningen antal relationer
Ulf Peter Thomas Lönnström (3) Bengt Daniel Hägg (3) Sven Anders Emil Anderberg (2) Per Olov Rickard Lundberg (2) Lars Erik Melin (2) Björn Johan Stenkil Törnquist (2) Lars Thomas Larsson (2) Mari Astrid Lundqvist (2) Nils Andreas Nyberg (2) Anna Maria Smångs Alm (2) Sven Arne Lidman (2) Dan Mareno Forsbach (2) Anders Martin Andreasson (2) Nils Per Henrik Andersson (2) Bill Joakim Nilsson (2) Carl Jesper Mikael Lilliesköld (2) Niklas Erik Bergquist (2) Jeff Timothy Alf Stellan Erici (2) Bengt Erik Österlund (1) Bo Göran Carlsson (1) Anneli Helena Kouthoofd (1) Mats Tore Karlsson (1) Eva Christina Kallin (1) Gustaf Thomas Gatehag (1) Carl Filip Peter Örn (1) Eva Matilda Mielind (1) Gunnar Mattias Eriksson (1) Petra Mariette Örjegren (1) Ronnie Mattias Österberg (1) Carlos Saiquita Esterling (1) Richard Günther Lennart Mårder (1) Carl Markus Johansson (1) Alfred Jacob Olof Appelros (1) Karl Roger Herman Pohjanen (1) Rikard Peter Jangstam (1) Nils Peter Andreé Lindman (1) Tomas Lev Anders Nöjd (1) Eva Anna Birgitta Jarnehammar (1) Charlotte Marie Wall (1) Carl-Johan Rickard Bertilsson (1) Paula Johanna Wilson (1) Karl Johan Svensson (1) Tord Johan Tobias Lindfors (1) Jonas Grenfeldt (1) Jan Benny Horndahl (1) Lars Martin Dahlin (1) Nils Mikael Berlin (1) Lars Torsten Lindgren (1) Stig Pontus Alm (1) Vera Susanne Wetterlin (1) Dick Jonas Palmgren (1) Maria Elisabeth Thorburn (1) Jarl John Fredrik Tengström (1) Bengt Fabian Valdemar Bengtsson (1) Jenny Sofia Göthberg (1) Drazen David Crnoja (1) Per Fredric Ingemar Fredricson (1) Per Schönbeck (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt Fabian Valdemar Bengtsson (86p) Carl-Johan Rickard Bertilsson (69p) Jarl John Fredrik Tengström (63p) Tord Johan Tobias Lindfors (57p) Eva Matilda Mielind (54p) Petra Mariette Örjegren (54p) Alfred Jacob Olof Appelros (54p) Charlotte Marie Wall (54p) Paula Johanna Wilson (54p) Jonas Grenfeldt (54p) Maria Elisabeth Thorburn (54p) Drazen David Crnoja (54p) Anneli Helena Kouthoofd (49p) Rikard Peter Jangstam (45p) Lars Thomas Larsson (43p) Ronnie Mattias Österberg (39p) Carl Markus Johansson (39p) Nils Per Henrik Andersson (36p) Richard Günther Lennart Mårder (35p) Nils Peter Andreé Lindman (33p) Gunnar Mattias Eriksson (32p) Lars Erik Melin (32p) Björn Johan Stenkil Törnquist (32p) Anders Martin Andreasson (32p) Bo Göran Carlsson (31p) Mats Tore Karlsson (31p) Gustaf Thomas Gatehag (31p) Carl Filip Peter Örn (31p) Sven Anders Emil Anderberg (31p) Per Olov Rickard Lundberg (31p) Tomas Lev Anders Nöjd (31p) Bengt Daniel Hägg (31p) Karl Johan Svensson (31p) Sven Arne Lidman (31p) Lars Martin Dahlin (31p) Lars Torsten Lindgren (31p) Dan Mareno Forsbach (31p) Dick Jonas Palmgren (31p) Bill Joakim Nilsson (31p) Niklas Erik Bergquist (31p) Per Fredric Ingemar Fredricson (31p) Eva Christina Kallin (30p) Per Schönbeck (28p) Eva Anna Birgitta Jarnehammar (25p) Karl Roger Herman Pohjanen (24p) Jan Benny Horndahl (24p) Ulf Peter Thomas Lönnström (20p) Vera Susanne Wetterlin (20p) Bengt Erik Österlund (15p) Stig Pontus Alm (15p) Carlos Saiquita Esterling (14p) Nils Andreas Nyberg (14p) Carl Jesper Mikael Lilliesköld (14p) Jenny Sofia Göthberg (14p) Anna Maria Smångs Alm (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.